Atajo de Navegación:

Instituto Federal de Telecomunicaciones


NOMBRE COMERCIAL O MODELOEQUIPOINHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR
2201123G

 TELÉFONO CELULAR (Xiaomi Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz.

SAR: (WLAN) 0.268 W/Kg // (WLAN 5.150-5.350 GHz) 0.609 W/Kg // (WLAN 5.470-5.850 GHz) 0.765 W/Kg // (B28) 0.041 W/Kg // (B26) 0.063 W/Kg // (B5) 0.112 W/Kg // (B2) 0.188 W/Kg // (B4) 0.177 W/Kg // (B66) 0.165 W/Kg // (B7) 0.162 W/Kg // (B38) 0.029 W/Kg.

 

2203129G

TELÉFONO CELULAR (Xiaomi Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

SAR: (WLAN) MAC 0.492 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.322 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MAC 0.550 W/Kg // (B28) MAC 0.104 W/Kg // (B26) MAC 0.149 W/Kg // (B5) MAC 0.213 W/Kg // (B2) MAC 0.978 W/Kg // (B4) MAC 1.060 W/Kg / (B66) MAC 0.632 W/Kg // (B7) MAC 0.925 W/Kg / (B38) MAC 0.289 W/Kg;

2203129G

TELÉFONO CELULAR (Xiaomi Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

SAR: (WLAN) MAC 0.492 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.322 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MAC 0.550 W/Kg // (B28) MAC 0.104 W/Kg // (B26) MAC 0.149 W/Kg // (B5) MAC 0.213 W/Kg // (B2) MAC 0.978 W/Kg // (B4) MAC 1.060 W/Kg / (B66) MAC 0.632 W/Kg // (B7) MAC 0.925 W/Kg / (B38) MAC 0.289 W/Kg;

2203129G

TELÉFONO CELULAR (Xiaomi Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

SAR: (WLAN) MAC 0.492 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.322 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MAC 0.550 W/Kg // (B28) MAC 0.104 W/Kg // (B26) MAC 0.149 W/Kg // (B5) MAC 0.213 W/Kg // (B2) MAC 0.978 W/Kg // (B4) MAC 1.060 W/Kg / (B66) MAC 0.632 W/Kg // (B7) MAC 0.925 W/Kg / (B38) MAC 0.289 W/Kg;

22071212AG

TELÉFONO CELULAR (XIAOMI Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz  // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz - 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

4G (incluido LTE) y posteriores: Sí

Banda 28(700) habilitada: Sí

Soporta llamadas de voz (VoLTE): Sí

Tolerancia de frecuencia de operación: 0.0068 p.p.m // -0.0053 p.p.m // 0.0058 p.p.m // (B4) 0.0031 p.p.m / (66) 0.0025 p.p.m   // (B7) 0.0017 p.p.m / (B7) 0.0028 p.p.m ;

Potencia isótropa radiada equivalente (PIRE): 230.14 E-3 W // 214.28 E-3 W // 237.68 E-3 W  // 248.88 E-3 W // (B4) 218.27 E-3 W  W / (B66) 238.78 E-3 W // (B7) 240.99 E-3 W  W / (B38) 220.29 E-3 W;

Emisiones fuera de banda: (B28) Cumple // -32.76 dBm y -32.90 dBm // -38.65 dBm y -34.39 dBm // -33.07 dBm y -32.25 dBm // (B4) -33.41 dBm y -35.00 dBm / (B66) -28.17 dBm y -33.85 dBm // (B7 y 38) Cumplen;

Emisiones no esenciales: -38.78 dBm // -29.38 dBm // -19.57 dBm // -16.46 dBm // (B4) -16.49 dBm / (B66) -16.46 dBm  // (B7) -35.14 dBm /  (B38) -34.62 dBm;

Ancho de banda ocupado: 4.57 MHz / 4.57 MHz / 4.58 MHz // 4.57 MHz / 4.58 MHz / 4.57 MHz // 4.57 MHz / 4.57 MHz / 4.57 MHz // 4.57 MHz / 4.58 MHz / 4.57 MHz  // (B4) 4.57 MHz / 4.57 MHz / 4.57 MHz // (B7) 4.57 MHz / 4.57 MHz / 4.57 MHz / (B38) 4.58 MHz / 4.57 MHz / 4.57 MHz.

22071212AG

TELÉFONO CELULAR (XIAOMI Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.163 W/Kg // (WLAN) MAC 0.404 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.604 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MAC 0.300 W/Kg // (B28) MAC 0.062 W/Kg // (B26) MAC 0.090 W/Kg // (B5) MAC 0.159 W/Kg // (B2) MAC 0.120 W/Kg // (B4) MAC 0.102 W/Kg / (B66) MAC 0.073 W/Kg // (B7) MAC 0.079 W/Kg / (B38) MAC 0.048 W/Kg;

22081212UG

TELÉFONO CELULAR (XIAOMI Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz.

SAR: (WLAN 2.400 – 2.483 GHz) MAC 0.301 W/Kg // (WLAN 5.150 – 5.350 GHz) MAC 0.345 W/Kg // (WLAN 5.470 – 5.850 GHz) MAC 0.574 W/Kg // (B28) MAC 0.244 W/Kg // (B26) MAC 0.286 W/Kg // (B5) MAC 0.094 W/Kg // (B2) MAC 1.850 W/Kg // (B4) MAC 1.260 W/Kg // (B66) MAC 1.090 W/Kg // (B7) MAC 0.818 W/Kg // (B38) MAC 0.300 W/Kg.

22081212UG

TELÉFONO CELULAR (XIAOMI Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

SAR: (WLAN) MAC 0.301 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.345 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MAC 0.574 W/Kg // (B28) MAC 0.244 W/Kg // (B26) MAC 0.286 W/Kg // (B5) MAC 0.094 W/Kg // (B2) MAC 1.850 W/Kg // (B4) MAC 1.260 W/Kg / (B66) MAC 1.090 W/Kg // (B7) MAC 0.818 W/Kg / (B38) MAC 0.300 W/Kg;

21051182G

TABLETA ELECTRÓNICA (Xiaomi Tablet)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz;

SAR: (WLAN) 0.285 W/Kg // (WLAN) 0.210 W/Kg // (WLAN) 0.313 W/Kg; 

2201122G

TELÉFONO CELULAR (Xiaomi Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

SAR: (WLAN 2 400 – 2 483.5 MHz) 0.135 W/Kg // (WLAN 5 150 – 5 350 MHz) 0.601 W/Kg // (WLAN 5 470 – 5 850 MHz) 0.449 W/Kg // (B28) 0.101 W/Kg // (B26) 0.110 W/Kg // (B5) 0.136 W/Kg // (B2) 0.103 W/Kg // (B4) 0.089 W/Kg // (B66) 0.140 W/Kg // (B7) 0.135 W/Kg // (B38) 0.010 W/Kg;

2109119DG

Teléfono celular (Mobile Phone)

Modelo Evaluado: 2109119DG, 703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.149 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD B26) 0.216 W/kg, 824-849 MHz (GSM850) 0.166 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.18 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.232 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.069 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.14 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.199 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.158 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.224 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD B66) 0.23 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 0.103 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD B38) 0.043 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.799 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.007 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth LE) 0.006 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.7) 0.386 W/kg

21081111RG

TELEFONO CELULAR

824-849 MHz (LTE FDD) 0.121 W/kg, Modelo evaluado 21081111RG, 703-748 MHz (LTE FDD) 0.064 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD) 0.102 W/kg, 824-849 MHz (GSM) 0.127 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA) 0.119 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD) 0.455 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD) 0.222 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN) 0.676 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.261 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN) 1.070 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA) 0.094 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD) 0.056 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA) 0.161 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM) 0.050 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD) 0.261 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD) 0.275 W/kg

2107113SG

TELEFONO CELULAR

Modelo Evaluado: 2107113SG, 703-748 (LTE FDD B28) 0.057 W/kg, 814-849 (LTE FDD B26) 0.099 W/kg, 824-849 (GSM850) 0.108 W/kg, 824-849 (WCDMA V) 0.019W/kg, 824-849 (LTE FDD B5) 0.108 W/kg, 1850-1900 (GSM1900) 0.055 W/kg, 1850-1900 (WCDMA II) 0.088 W/kg, 1850-1900 (LTE FDD B2) 0.059 W/kg, 1710-1755 (WCDMA IV) 0.087 W/kg, 1710-1755 (LTE FDD 4) 0.050 W/kg, 1710-1780 (LTE FDD B66) 0.059 W/kg, 2500-2570 (LTE FDD B7) 0.049 W/kg, 2570-2620 (LTE TDD B38) 0.021 W/kg, 2400 – 2483.5 (WLAN 2.4) 0.063 W/kg, 2400 – 2483.5 (Bluetooth) 0.207 W/kg, 5725 – 5850 (WLAN 5.7) 0.130 W/kg

2109119DG

TELEFONO CELULAR (MOBILE PHONE)

Modelo evaluado 2109119DG, 703-748 MHz (LTE FDD) 0.308 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD) 0.249 W/kg, 824-849 MHz (GSM) 0.187 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA) 0.183 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD) 0.320 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM) 0.071 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA) 0.143 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD) 0.173 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA) 0.119 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD) 0.117 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD) 0.100 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD) 0.167 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD) 0.345 W/kg, 2400-2483.5 MHz (WLAN) 0.116 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth) 0.006 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) 0.004 W/kg, 5725-5850 MHz (WLAN) 0.138 W/kg

21051182G

TABLETA ELECTRÓNICA (XIAOMI TABLET)

Modelo Evaluado: 21051182G, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.694 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.037 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (BLE) 0.027 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.7) 0.796 W/kg

21051182G

TABLETA ELECTRÓNICA (XIAOMI TABLET)

Modelo Evaluado: 21051182G, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.694 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.037 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (BLE) 0.27 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.7) 0.796 W/kg

2201123G

Teléfono celular (Xiaomi Mobile Phone)

703-748 MHz (LTE FDD) 0.062 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD) 0.068 W/kg, 824-849 MHz (GSM) 0.113 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA) 0.111 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD) 0.076 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM) 0.134 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA) 0.084 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD) 0.050 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA) 0.099 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD) 0.054 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD) 0.049 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD) 0.076 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD) 0.087 W/kg, 2400-2483.5 MHz (WLAN) 0.153 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth) 0.004 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) 0.002 W/kg, 5725-5850 MHz (WLAN) 0.184 W/kg

2201122G

Teléfono celular (Xiaomi Mobile Phone)

Modelo Evaluado: 2201122G, 703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.080 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD B26) 0.124 W/kg, 824-849 MHz (GSM850) 0.087 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.204 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.179 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.069 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.077 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.042 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.312 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.050W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD B66) 0.164 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 0.129 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD B38) 0.098 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.113 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.002 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth LE) 0.002 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.7) 0.148 W/kg

21051182G

TABLETA ELECTRÓNICA (XIAOMI TABLET)

Modelo Evaluado: 21051182G, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.694 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.037 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (BLE) 0.027 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.7) 0.796 W/kg

TWSEJ20GT

AUDÍFONOS INALÁMBRICOS

INHERENTEMENTE CONFORME

TWSEJ061LS

AUDÍFONOS INALÁMBRICOS

INHERENTEMENTE CONFORME

XMSH10HM

RELOJ

INHERENTEMENTE CONFORME
21051182G

TABLETA ELECTRÓNICA (Xiaomi Tablet)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz;
SAR: (WLAN) 0.285 W/Kg // (WLAN) 0.210 W/Kg // (WLAN) 0.313 W/Kg; 
LOTE 1(50,000).
2201122G

TELÉFONO CELULAR (XIAOMI Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;
SAR: (WLAN 2 400 – 2 483.5 MHz) 0.135 W/Kg // (WLAN 5 150 – 5 350 MHz) 0.601 W/Kg // (WLAN 5 470 – 5 850 MHz) 0.449 W/Kg // (B28) 0.101 W/Kg // (B26) 0.110 W/Kg // (B5) 0.136 W/Kg // (B2) 0.103 W/Kg // (B4) 0.089 W/Kg // (B66) 0.140 W/Kg // (B7) 0.135 W/Kg // (B38) 0.010 W/Kg;
Lote 1(20,000).
2201123G

TELÉFONO CELULAR (XIAOMI Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz.
SAR: (WLAN) 0.268 W/Kg // (WLAN 5.150-5.350 GHz) 0.609 W/Kg // (WLAN 5.470-5.850 GHz) 0.765 W/Kg // (B28) 0.041 W/Kg // (B26) 0.063 W/Kg // (B5) 0.112 W/Kg // (B2) 0.188 W/Kg // (B4) 0.177 W/Kg // (B66) 0.165 W/Kg // (B7) 0.162 W/Kg // (B38) 0.029 W/Kg.
LOTE 1(20,000).

2203129G

TELÉFONO CELULAR (XIAOMI Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;
SAR: (WLAN) MAC 0.492 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.322 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MAC 0.550 W/Kg // (B28) MAC 0.104 W/Kg // (B26) MAC 0.149 W/Kg // (B5) MAC 0.213 W/Kg // (B2) MAC 0.978 W/Kg // (B4) MAC 1.060 W/Kg / (B66) MAC 0.632 W/Kg // (B7) MAC 0.925 W/Kg / (B38) MAC 0.289 W/Kg;
LOTE 1(110,000).
2203129G

TELÉFONO CELULAR (XIAOMI Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;
SAR: (WLAN) MAC 0.492 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.322 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MAC 0.550 W/Kg // (B28) MAC 0.104 W/Kg // (B26) MAC 0.149 W/Kg // (B5) MAC 0.213 W/Kg // (B2) MAC 0.978 W/Kg // (B4) MAC 1.060 W/Kg / (B66) MAC 0.632 W/Kg // (B7) MAC 0.925 W/Kg / (B38) MAC 0.289 W/Kg;
LOTE 1(110,000).
2203129G

TELÉFONO CELULAR (XIAOMI Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;
SAR: (WLAN) MAC 0.492 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.322 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MAC 0.550 W/Kg // (B28) MAC 0.104 W/Kg // (B26) MAC 0.149 W/Kg // (B5) MAC 0.213 W/Kg // (B2) MAC 0.978 W/Kg // (B4) MAC 1.060 W/Kg / (B66) MAC 0.632 W/Kg // (B7) MAC 0.925 W/Kg / (B38) MAC 0.289 W/Kg;
LOTE 1(110,000).
22071212AG

TELÉFONO CELULAR (XIAOMI Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;
SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.163 W/Kg // (WLAN) MAC 0.404 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.604 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MAC 0.300 W/Kg // (B28) MAC 0.062 W/Kg // (B26) MAC 0.090 W/Kg // (B5) MAC 0.159 W/Kg // (B2) MAC 0.120 W/Kg // (B4) MAC 0.102 W/Kg / (B66) MAC 0.073 W/Kg // (B7) MAC 0.079 W/Kg / (B38) MAC 0.048 W/Kg;
LOTE 1(10,000).
22071212AG

TELÉFONO CELULAR (XIAOMI Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz  // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz - 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;
4G (incluido LTE) y posteriores: Sí
Banda 28(700) habilitada: Sí
Soporta llamadas de voz (VoLTE): Sí
Tolerancia de frecuencia de operación: 0.0068 p.p.m // -0.0053 p.p.m // 0.0058 p.p.m // (B4) 0.0031 p.p.m / (66) 0.0025 p.p.m   // (B7) 0.0017 p.p.m / (B7) 0.0028 p.p.m ;
Potencia isótropa radiada equivalente (PIRE): 230.14 E-3 W // 214.28 E-3 W // 237.68 E-3 W  // 248.88 E-3 W // (B4) 218.27 E-3 W  W / (B66) 238.78 E-3 W // (B7) 240.99 E-3 W  W / (B38) 220.29 E-3 W;
Emisiones fuera de banda: (B28) Cumple // -32.76 dBm y -32.90 dBm // -38.65 dBm y -34.39 dBm // -33.07 dBm y -32.25 dBm // (B4) -33.41 dBm y -35.00 dBm / (B66) -28.17 dBm y -33.85 dBm // (B7 y 38) Cumplen;
Emisiones no esenciales: -38.78 dBm // -29.38 dBm // -19.57 dBm // -16.46 dBm // (B4) -16.49 dBm / (B66) -16.46 dBm  // (B7) -35.14 dBm /  (B38) -34.62 dBm;
Ancho de banda ocupado: 4.57 MHz / 4.57 MHz / 4.58 MHz // 4.57 MHz / 4.58 MHz / 4.57 MHz // 4.57 MHz / 4.57 MHz / 4.57 MHz // 4.57 MHz / 4.58 MHz / 4.57 MHz  // (B4) 4.57 MHz / 4.57 MHz / 4.57 MHz // (B7) 4.57 MHz / 4.57 MHz / 4.57 MHz / (B38) 4.58 MHz / 4.57 MHz / 4.57 MHz.
Lote 1(30,000)
22081212UG

TELÉFONO CELULAR (XIAOMI Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;
SAR: (WLAN) MAC 0.301 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.345 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MAC 0.574 W/Kg // (B28) MAC 0.244 W/Kg // (B26) MAC 0.286 W/Kg // (B5) MAC 0.094 W/Kg // (B2) MAC 1.850 W/Kg // (B4) MAC 1.260 W/Kg / (B66) MAC 1.090 W/Kg // (B7) MAC 0.818 W/Kg / (B38) MAC 0.300 W/Kg;
LOTE 1(30,000).
22081212UG

TELÉFONO CELULAR (XIAOMI Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz.
SAR: (WLAN 2.400 – 2.483 GHz) MAC 0.301 W/Kg // (WLAN 5.150 – 5.350 GHz) MAC 0.345 W/Kg // (WLAN 5.470 – 5.850 GHz) MAC 0.574 W/Kg // (B28) MAC 0.244 W/Kg // (B26) MAC 0.286 W/Kg // (B5) MAC 0.094 W/Kg // (B2) MAC 1.850 W/Kg // (B4) MAC 1.260 W/Kg // (B66) MAC 1.090 W/Kg // (B7) MAC 0.818 W/Kg // (B38) MAC 0.300 W/Kg.
Lote 1(30,000).
2210129SG

TELÉFONO CELULAR (XIAOMI Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;
SAR: (WLAN) MAC 0.105 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.578 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) 0.713 W/Kg // (B28) MAC 0.079 W/Kg // (B26) MAC 0.103 W/kg // (B5) MAC 0.145 W/Kg // (B2) MAC 0.945 W/Kg // (B4) MAC 1.160 W/Kg / (B66) MAC 1.120 W/kg // (B7) MAC 0.927 W/Kg / (B38) MAC 0.266 W/Kg;
LOTE 1(20,000).

Documento emitido en el alcance del Procedimiento de Evaluación de la Conformidad modificado y publicado en el DOF el 27-DIC-2021.
TWSEJ01ZM

AUDIFONOS

INHERENTEMENTE CONFORME
M2111E1

AUDIFONOS

INHERENTEMENTE CONFORME
R03

EXTENSOR DE ALCANCE

INHERENTEMENTE CONFORME
R4CM

RUTEADOR PARA RED

INHERENTEMENTE CONFORME
XMSH15HM

RELOJ INTELIGENTE

INHERENTEMENTE CONFORME
M2112W1

RELOJ INTELIGENTE

INHERENTEMENTE CONFORME
M2116W1

RELOJ INTELIGENTE

INHERENTEMENTE CONFORME
MJSXJ10CM

CAMARA DE SEGURIDAD

INHERENTEMENTE CONFORME
MJSXJ09CM

CAMARA DE SEGURIDAD

INHERENTEMENTE CONFORME
TWSEJ20GT (FlipBuds Pro)

Audífonos Inalámbricos FlipBuds Pro (Incluye Dispositivo de Telecomunicaciones Marca: Qualcomm, Modelo: QCC5141)

INHERENTEMENTE CONFORME
M2112W1

RELOJ INTELIGENTE

INHERENTEMENTE CONFORME
M2129B1

PULSERA INTELIGENTE

INHERENTEMENTE CONFORME
TWSEJ08WM

AURICULARES INALAMBRICOS

INHERENTEMENTE CONFORME
M2129B1

RELOJ INTELIGENTE

INHERENTEMENTE CONFORME

 

 

<< Regresar


 ¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí

2022 Instituto Federal de Telecomunicaciones - Algunos Derechos Reservados