Atajo de Navegación:

Equipos XIAOMI | Instituto Federal de Telecomunicacioness


NOMBRE COMERCIAL O MODELOEQUIPOINHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR
2201123G

 TELÉFONO CELULAR (Xiaomi Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz.

SAR: (WLAN) 0.268 W/Kg // (WLAN 5.150-5.350 GHz) 0.609 W/Kg // (WLAN 5.470-5.850 GHz) 0.765 W/Kg // (B28) 0.041 W/Kg // (B26) 0.063 W/Kg // (B5) 0.112 W/Kg // (B2) 0.188 W/Kg // (B4) 0.177 W/Kg // (B66) 0.165 W/Kg // (B7) 0.162 W/Kg // (B38) 0.029 W/Kg.

 

2203129G

TELÉFONO CELULAR (Xiaomi Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

SAR: (WLAN) MAC 0.492 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.322 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MAC 0.550 W/Kg // (B28) MAC 0.104 W/Kg // (B26) MAC 0.149 W/Kg // (B5) MAC 0.213 W/Kg // (B2) MAC 0.978 W/Kg // (B4) MAC 1.060 W/Kg / (B66) MAC 0.632 W/Kg // (B7) MAC 0.925 W/Kg / (B38) MAC 0.289 W/Kg;

2203129G

TELÉFONO CELULAR (Xiaomi Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

SAR: (WLAN) MAC 0.492 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.322 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MAC 0.550 W/Kg // (B28) MAC 0.104 W/Kg // (B26) MAC 0.149 W/Kg // (B5) MAC 0.213 W/Kg // (B2) MAC 0.978 W/Kg // (B4) MAC 1.060 W/Kg / (B66) MAC 0.632 W/Kg // (B7) MAC 0.925 W/Kg / (B38) MAC 0.289 W/Kg;

2203129G

TELÉFONO CELULAR (Xiaomi Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

SAR: (WLAN) MAC 0.492 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.322 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MAC 0.550 W/Kg // (B28) MAC 0.104 W/Kg // (B26) MAC 0.149 W/Kg // (B5) MAC 0.213 W/Kg // (B2) MAC 0.978 W/Kg // (B4) MAC 1.060 W/Kg / (B66) MAC 0.632 W/Kg // (B7) MAC 0.925 W/Kg / (B38) MAC 0.289 W/Kg;

22071212AG

TELÉFONO CELULAR (XIAOMI Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz  // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz - 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

4G (incluido LTE) y posteriores: Sí

Banda 28(700) habilitada: Sí

Soporta llamadas de voz (VoLTE): Sí

Tolerancia de frecuencia de operación: 0.0068 p.p.m // -0.0053 p.p.m // 0.0058 p.p.m // (B4) 0.0031 p.p.m / (66) 0.0025 p.p.m   // (B7) 0.0017 p.p.m / (B7) 0.0028 p.p.m ;

Potencia isótropa radiada equivalente (PIRE): 230.14 E-3 W // 214.28 E-3 W // 237.68 E-3 W  // 248.88 E-3 W // (B4) 218.27 E-3 W  W / (B66) 238.78 E-3 W // (B7) 240.99 E-3 W  W / (B38) 220.29 E-3 W;

Emisiones fuera de banda: (B28) Cumple // -32.76 dBm y -32.90 dBm // -38.65 dBm y -34.39 dBm // -33.07 dBm y -32.25 dBm // (B4) -33.41 dBm y -35.00 dBm / (B66) -28.17 dBm y -33.85 dBm // (B7 y 38) Cumplen;

Emisiones no esenciales: -38.78 dBm // -29.38 dBm // -19.57 dBm // -16.46 dBm // (B4) -16.49 dBm / (B66) -16.46 dBm  // (B7) -35.14 dBm /  (B38) -34.62 dBm;

Ancho de banda ocupado: 4.57 MHz / 4.57 MHz / 4.58 MHz // 4.57 MHz / 4.58 MHz / 4.57 MHz // 4.57 MHz / 4.57 MHz / 4.57 MHz // 4.57 MHz / 4.58 MHz / 4.57 MHz  // (B4) 4.57 MHz / 4.57 MHz / 4.57 MHz // (B7) 4.57 MHz / 4.57 MHz / 4.57 MHz / (B38) 4.58 MHz / 4.57 MHz / 4.57 MHz.

22071212AG

TELÉFONO CELULAR (XIAOMI Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.163 W/Kg // (WLAN) MAC 0.404 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.604 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MAC 0.300 W/Kg // (B28) MAC 0.062 W/Kg // (B26) MAC 0.090 W/Kg // (B5) MAC 0.159 W/Kg // (B2) MAC 0.120 W/Kg // (B4) MAC 0.102 W/Kg / (B66) MAC 0.073 W/Kg // (B7) MAC 0.079 W/Kg / (B38) MAC 0.048 W/Kg;

22081212UG

TELÉFONO CELULAR (XIAOMI Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz.

SAR: (WLAN 2.400 – 2.483 GHz) MAC 0.301 W/Kg // (WLAN 5.150 – 5.350 GHz) MAC 0.345 W/Kg // (WLAN 5.470 – 5.850 GHz) MAC 0.574 W/Kg // (B28) MAC 0.244 W/Kg // (B26) MAC 0.286 W/Kg // (B5) MAC 0.094 W/Kg // (B2) MAC 1.850 W/Kg // (B4) MAC 1.260 W/Kg // (B66) MAC 1.090 W/Kg // (B7) MAC 0.818 W/Kg // (B38) MAC 0.300 W/Kg.

22081212UG

TELÉFONO CELULAR (XIAOMI Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

SAR: (WLAN) MAC 0.301 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.345 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MAC 0.574 W/Kg // (B28) MAC 0.244 W/Kg // (B26) MAC 0.286 W/Kg // (B5) MAC 0.094 W/Kg // (B2) MAC 1.850 W/Kg // (B4) MAC 1.260 W/Kg / (B66) MAC 1.090 W/Kg // (B7) MAC 0.818 W/Kg / (B38) MAC 0.300 W/Kg;

21051182G

TABLETA ELECTRÓNICA (Xiaomi Tablet)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz;

SAR: (WLAN) 0.285 W/Kg // (WLAN) 0.210 W/Kg // (WLAN) 0.313 W/Kg; 

2201122G

TELÉFONO CELULAR (Xiaomi Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

SAR: (WLAN 2 400 – 2 483.5 MHz) 0.135 W/Kg // (WLAN 5 150 – 5 350 MHz) 0.601 W/Kg // (WLAN 5 470 – 5 850 MHz) 0.449 W/Kg // (B28) 0.101 W/Kg // (B26) 0.110 W/Kg // (B5) 0.136 W/Kg // (B2) 0.103 W/Kg // (B4) 0.089 W/Kg // (B66) 0.140 W/Kg // (B7) 0.135 W/Kg // (B38) 0.010 W/Kg;

2109119DG

Teléfono celular (Mobile Phone)

Modelo Evaluado: 2109119DG, 703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.149 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD B26) 0.216 W/kg, 824-849 MHz (GSM850) 0.166 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.18 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.232 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.069 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.14 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.199 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.158 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.224 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD B66) 0.23 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 0.103 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD B38) 0.043 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.799 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.007 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth LE) 0.006 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.7) 0.386 W/kg

21081111RG

TELEFONO CELULAR

824-849 MHz (LTE FDD) 0.121 W/kg, Modelo evaluado 21081111RG, 703-748 MHz (LTE FDD) 0.064 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD) 0.102 W/kg, 824-849 MHz (GSM) 0.127 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA) 0.119 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD) 0.455 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD) 0.222 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN) 0.676 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.261 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN) 1.070 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA) 0.094 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD) 0.056 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA) 0.161 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM) 0.050 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD) 0.261 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD) 0.275 W/kg

2107113SG

TELEFONO CELULAR

Modelo Evaluado: 2107113SG, 703-748 (LTE FDD B28) 0.057 W/kg, 814-849 (LTE FDD B26) 0.099 W/kg, 824-849 (GSM850) 0.108 W/kg, 824-849 (WCDMA V) 0.019W/kg, 824-849 (LTE FDD B5) 0.108 W/kg, 1850-1900 (GSM1900) 0.055 W/kg, 1850-1900 (WCDMA II) 0.088 W/kg, 1850-1900 (LTE FDD B2) 0.059 W/kg, 1710-1755 (WCDMA IV) 0.087 W/kg, 1710-1755 (LTE FDD 4) 0.050 W/kg, 1710-1780 (LTE FDD B66) 0.059 W/kg, 2500-2570 (LTE FDD B7) 0.049 W/kg, 2570-2620 (LTE TDD B38) 0.021 W/kg, 2400 – 2483.5 (WLAN 2.4) 0.063 W/kg, 2400 – 2483.5 (Bluetooth) 0.207 W/kg, 5725 – 5850 (WLAN 5.7) 0.130 W/kg

2109119DG

TELEFONO CELULAR (MOBILE PHONE)

Modelo evaluado 2109119DG, 703-748 MHz (LTE FDD) 0.308 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD) 0.249 W/kg, 824-849 MHz (GSM) 0.187 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA) 0.183 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD) 0.320 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM) 0.071 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA) 0.143 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD) 0.173 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA) 0.119 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD) 0.117 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD) 0.100 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD) 0.167 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD) 0.345 W/kg, 2400-2483.5 MHz (WLAN) 0.116 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth) 0.006 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) 0.004 W/kg, 5725-5850 MHz (WLAN) 0.138 W/kg

21051182G

TABLETA ELECTRÓNICA (XIAOMI TABLET)

Modelo Evaluado: 21051182G, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.694 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.037 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (BLE) 0.027 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.7) 0.796 W/kg

21051182G

TABLETA ELECTRÓNICA (XIAOMI TABLET)

Modelo Evaluado: 21051182G, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.694 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.037 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (BLE) 0.27 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.7) 0.796 W/kg

2201123G

Teléfono celular (Xiaomi Mobile Phone)

703-748 MHz (LTE FDD) 0.062 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD) 0.068 W/kg, 824-849 MHz (GSM) 0.113 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA) 0.111 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD) 0.076 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM) 0.134 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA) 0.084 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD) 0.050 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA) 0.099 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD) 0.054 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD) 0.049 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD) 0.076 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD) 0.087 W/kg, 2400-2483.5 MHz (WLAN) 0.153 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth) 0.004 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) 0.002 W/kg, 5725-5850 MHz (WLAN) 0.184 W/kg

2201122G

Teléfono celular (Xiaomi Mobile Phone)

Modelo Evaluado: 2201122G, 703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.080 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD B26) 0.124 W/kg, 824-849 MHz (GSM850) 0.087 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.204 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.179 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.069 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.077 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.042 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.312 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.050W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD B66) 0.164 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 0.129 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD B38) 0.098 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.113 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.002 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth LE) 0.002 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.7) 0.148 W/kg

21051182G

TABLETA ELECTRÓNICA (XIAOMI TABLET)

Modelo Evaluado: 21051182G, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.694 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.037 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (BLE) 0.027 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.7) 0.796 W/kg

TWSEJ20GT

AUDÍFONOS INALÁMBRICOS

INHERENTEMENTE CONFORME

TWSEJ061LS

AUDÍFONOS INALÁMBRICOS

INHERENTEMENTE CONFORME

XMSH10HM

RELOJ

INHERENTEMENTE CONFORME
21051182G

TABLETA ELECTRÓNICA (Xiaomi Tablet)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz;
SAR: (WLAN) 0.285 W/Kg // (WLAN) 0.210 W/Kg // (WLAN) 0.313 W/Kg; 
LOTE 1(50,000).
2201122G

TELÉFONO CELULAR (XIAOMI Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;
SAR: (WLAN 2 400 – 2 483.5 MHz) 0.135 W/Kg // (WLAN 5 150 – 5 350 MHz) 0.601 W/Kg // (WLAN 5 470 – 5 850 MHz) 0.449 W/Kg // (B28) 0.101 W/Kg // (B26) 0.110 W/Kg // (B5) 0.136 W/Kg // (B2) 0.103 W/Kg // (B4) 0.089 W/Kg // (B66) 0.140 W/Kg // (B7) 0.135 W/Kg // (B38) 0.010 W/Kg;
Lote 1(20,000).
2201123G

TELÉFONO CELULAR (XIAOMI Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz.
SAR: (WLAN) 0.268 W/Kg // (WLAN 5.150-5.350 GHz) 0.609 W/Kg // (WLAN 5.470-5.850 GHz) 0.765 W/Kg // (B28) 0.041 W/Kg // (B26) 0.063 W/Kg // (B5) 0.112 W/Kg // (B2) 0.188 W/Kg // (B4) 0.177 W/Kg // (B66) 0.165 W/Kg // (B7) 0.162 W/Kg // (B38) 0.029 W/Kg.
LOTE 1(20,000).

2203129G

TELÉFONO CELULAR (XIAOMI Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;
SAR: (WLAN) MAC 0.492 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.322 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MAC 0.550 W/Kg // (B28) MAC 0.104 W/Kg // (B26) MAC 0.149 W/Kg // (B5) MAC 0.213 W/Kg // (B2) MAC 0.978 W/Kg // (B4) MAC 1.060 W/Kg / (B66) MAC 0.632 W/Kg // (B7) MAC 0.925 W/Kg / (B38) MAC 0.289 W/Kg;
LOTE 1(110,000).
2203129G

TELÉFONO CELULAR (XIAOMI Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;
SAR: (WLAN) MAC 0.492 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.322 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MAC 0.550 W/Kg // (B28) MAC 0.104 W/Kg // (B26) MAC 0.149 W/Kg // (B5) MAC 0.213 W/Kg // (B2) MAC 0.978 W/Kg // (B4) MAC 1.060 W/Kg / (B66) MAC 0.632 W/Kg // (B7) MAC 0.925 W/Kg / (B38) MAC 0.289 W/Kg;
LOTE 1(110,000).
2203129G

TELÉFONO CELULAR (XIAOMI Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;
SAR: (WLAN) MAC 0.492 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.322 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MAC 0.550 W/Kg // (B28) MAC 0.104 W/Kg // (B26) MAC 0.149 W/Kg // (B5) MAC 0.213 W/Kg // (B2) MAC 0.978 W/Kg // (B4) MAC 1.060 W/Kg / (B66) MAC 0.632 W/Kg // (B7) MAC 0.925 W/Kg / (B38) MAC 0.289 W/Kg;
LOTE 1(110,000).
22071212AG

TELÉFONO CELULAR (XIAOMI Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;
SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.163 W/Kg // (WLAN) MAC 0.404 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.604 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MAC 0.300 W/Kg // (B28) MAC 0.062 W/Kg // (B26) MAC 0.090 W/Kg // (B5) MAC 0.159 W/Kg // (B2) MAC 0.120 W/Kg // (B4) MAC 0.102 W/Kg / (B66) MAC 0.073 W/Kg // (B7) MAC 0.079 W/Kg / (B38) MAC 0.048 W/Kg;
LOTE 1(10,000).
22071212AG

TELÉFONO CELULAR (XIAOMI Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz  // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz - 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;
4G (incluido LTE) y posteriores: Sí
Banda 28(700) habilitada: Sí
Soporta llamadas de voz (VoLTE): Sí
Tolerancia de frecuencia de operación: 0.0068 p.p.m // -0.0053 p.p.m // 0.0058 p.p.m // (B4) 0.0031 p.p.m / (66) 0.0025 p.p.m   // (B7) 0.0017 p.p.m / (B7) 0.0028 p.p.m ;
Potencia isótropa radiada equivalente (PIRE): 230.14 E-3 W // 214.28 E-3 W // 237.68 E-3 W  // 248.88 E-3 W // (B4) 218.27 E-3 W  W / (B66) 238.78 E-3 W // (B7) 240.99 E-3 W  W / (B38) 220.29 E-3 W;
Emisiones fuera de banda: (B28) Cumple // -32.76 dBm y -32.90 dBm // -38.65 dBm y -34.39 dBm // -33.07 dBm y -32.25 dBm // (B4) -33.41 dBm y -35.00 dBm / (B66) -28.17 dBm y -33.85 dBm // (B7 y 38) Cumplen;
Emisiones no esenciales: -38.78 dBm // -29.38 dBm // -19.57 dBm // -16.46 dBm // (B4) -16.49 dBm / (B66) -16.46 dBm  // (B7) -35.14 dBm /  (B38) -34.62 dBm;
Ancho de banda ocupado: 4.57 MHz / 4.57 MHz / 4.58 MHz // 4.57 MHz / 4.58 MHz / 4.57 MHz // 4.57 MHz / 4.57 MHz / 4.57 MHz // 4.57 MHz / 4.58 MHz / 4.57 MHz  // (B4) 4.57 MHz / 4.57 MHz / 4.57 MHz // (B7) 4.57 MHz / 4.57 MHz / 4.57 MHz / (B38) 4.58 MHz / 4.57 MHz / 4.57 MHz.
Lote 1(30,000)
22081212UG

TELÉFONO CELULAR (XIAOMI Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;
SAR: (WLAN) MAC 0.301 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.345 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MAC 0.574 W/Kg // (B28) MAC 0.244 W/Kg // (B26) MAC 0.286 W/Kg // (B5) MAC 0.094 W/Kg // (B2) MAC 1.850 W/Kg // (B4) MAC 1.260 W/Kg / (B66) MAC 1.090 W/Kg // (B7) MAC 0.818 W/Kg / (B38) MAC 0.300 W/Kg;
LOTE 1(30,000).
22081212UG

TELÉFONO CELULAR (XIAOMI Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz.
SAR: (WLAN 2.400 – 2.483 GHz) MAC 0.301 W/Kg // (WLAN 5.150 – 5.350 GHz) MAC 0.345 W/Kg // (WLAN 5.470 – 5.850 GHz) MAC 0.574 W/Kg // (B28) MAC 0.244 W/Kg // (B26) MAC 0.286 W/Kg // (B5) MAC 0.094 W/Kg // (B2) MAC 1.850 W/Kg // (B4) MAC 1.260 W/Kg // (B66) MAC 1.090 W/Kg // (B7) MAC 0.818 W/Kg // (B38) MAC 0.300 W/Kg.
Lote 1(30,000).
2210129SG

TELÉFONO CELULAR (XIAOMI Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;
SAR: (WLAN) MAC 0.105 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.578 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) 0.713 W/Kg // (B28) MAC 0.079 W/Kg // (B26) MAC 0.103 W/kg // (B5) MAC 0.145 W/Kg // (B2) MAC 0.945 W/Kg // (B4) MAC 1.160 W/Kg / (B66) MAC 1.120 W/kg // (B7) MAC 0.927 W/Kg / (B38) MAC 0.266 W/Kg;
LOTE 1(20,000).

Documento emitido en el alcance del Procedimiento de Evaluación de la Conformidad modificado y publicado en el DOF el 27-DIC-2021.
TWSEJ01ZM

AUDIFONOS

INHERENTEMENTE CONFORME
M2111E1

AUDIFONOS

INHERENTEMENTE CONFORME
R03

EXTENSOR DE ALCANCE

INHERENTEMENTE CONFORME
R4CM

RUTEADOR PARA RED

INHERENTEMENTE CONFORME
XMSH15HM

RELOJ INTELIGENTE

INHERENTEMENTE CONFORME
M2112W1

RELOJ INTELIGENTE

INHERENTEMENTE CONFORME
M2116W1

RELOJ INTELIGENTE

INHERENTEMENTE CONFORME
MJSXJ10CM

CAMARA DE SEGURIDAD

INHERENTEMENTE CONFORME
MJSXJ09CM

CAMARA DE SEGURIDAD

INHERENTEMENTE CONFORME
TWSEJ20GT (FlipBuds Pro)

Audífonos Inalámbricos FlipBuds Pro (Incluye Dispositivo de Telecomunicaciones Marca: Qualcomm, Modelo: QCC5141)

INHERENTEMENTE CONFORME
M2112W1

RELOJ INTELIGENTE

INHERENTEMENTE CONFORME
M2129B1

PULSERA INTELIGENTE

INHERENTEMENTE CONFORME
TWSEJ08WM

AURICULARES INALAMBRICOS

INHERENTEMENTE CONFORME
M2129B1

RELOJ INTELIGENTE

INHERENTEMENTE CONFORME
M2111E1; M2115E1

AURICULARES INALAMBRICOS

INHERENTEMENTE CONFORME
XMTYY02FM

APARATO DE TRANSMISIÓN DE DATOS (PROYECTOR)

INHERENTEMENTE CONFORME
XMWXSB01YM

UNIDAD DE ENTRADA (MOUSE)

INHERENTEMENTE CONFORME
MAF02 NUMERO DE PARTE: 30804

FREIDORA DE AIRE

INHERENTEMENTE CONFORME
WXSMSBMW02 NUMERO DE PARTE: 26111

MOUSE INALAMBRICO

INHERENTEMENTE CONFORME
X04G NÚMERO DE PARTE: 29433

ALTAVOZ INTELIGENTE

INHERENTEMENTE CONFORME
XMBGDP03YLK NUMERO DE PARTE: 26690

BOMBILLA LED

INHERENTEMENTE CONFORME
LYWSD03MMC NUMERO DE PARTE: 27012

TERMOMETRO CON HIGOMETRO ELECTRICO

INHERENTEMENTE CONFORME
STYTJ03ZHM NUMERO DE PARTE: 34115

ROBOT INTELIGENTE ASPIRADOR

INHERENTEMENTE CONFORME
MWC13 NUMERO DE PARTE: 28990

CAMARA DE SEGURIDAD

INHERENTEMENTE CONFORME
MES604 NUMERO DE PARTE: 36663CEPILLOS PARA DIENTES ELECTRICOINHERENTEMENTE CONFORME
M2129B1 NUMERO DE PARTE: 39873RELOJ INTELIGENTEINHERENTEMENTE CONFORME
M2110E1 NUMERO DE PARTE: 36103AURICULARES INALAMBRICOS (Buds 3 Lite)INHERENTEMENTE CONFORME
XMYX04WM NUMERO DE PARTE: 30496BOCINAINHERENTEMENTE CONFORME
R03 NUMERO DE PARTE: 30310REPETIDOR INALAMBRICOINHERENTEMENTE CONFORME
MDZ-28-DI NUMERO DE PARTE: 22320BOCINA INALAMBRICA (1 ALTAVOZ)INHERENTEMENTE CONFORME
MDZ-36-DB NUMERO DE PARTE: 29690BOCINA INALAMBRICA (2 ALTAVOCES)INHERENTEMENTE CONFORME
M2137E1 NUMERO DE PARTE: 38562AURICULARES INALAMBRICOS (Buds 4)INHERENTEMENTE CONFORME
M2132E1 NUMERO DE PARTE: 38951AURICULARES INALAMBRICOS (Buds 4 Pro)INHERENTEMENTE CONFORME
TWSEJ01ZM NUMERO DE PARTE: 34263AURICULARES INALAMBRICOS (Buds 3 Pro)INHERENTEMENTE CONFORME
MJDDHBC01ZM NUMERO DE PARTE: 35792SCOOTER PROPULSADO CON MOTOR ELECTRICOINHERENTEMENTE CONFORME
M2111E1 NUMERO DE PARTE: 36265AURICULARES INALAMBRICOS (Buds 3)INHERENTEMENTE CONFORME
XMTZC04HM NUMERO DE PARTE:22349BASCULA PARA PERSONASINHERENTEMENTE CONFORME
XMKDDYJ01HT NUMERO DE PARTE: 26152IMPRESORA DE FOTOS PORTATIL POR CALORINHERENTEMENTE CONFORME
M2115E1 NUMERO DE PARTE: 35080AURICULARES INALAMBRICOS (Buds 3T Pro)INHERENTEMENTE CONFORME
M2115E1AUDIFONOS INALAMBRICOS2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth)/2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth LE);0.012 W/kg/0.008 W/kg
XMZPG01YM NUMERO DE PARTE: 16084BASTON DE ALUMINIO PARA FOTOS (SELFIE STICK)INHERENTEMENTE CONFORME
M2104E1 NUMERO DE PARTE: 34240AURICULARES INALAMBRICOS (Buds 3)INHERENTEMENTE CONFORME
WXSMSBMW02UNIDAD DE ENTRADA (MOUSE)INHERENTEMENTE CONFORME
M2222E1 NUMERO DE PARTE: 42916AURICULARES INALAMBRICOS (Buds Essential)INHERENTEMENTE CONFORME
LYWSD02MMC NUMERO DE PARTE: 35911RELOJ MULTIFUNCIONALINHERENTEMENTE CONFORME
23031MPADCLÁPIZ ÓPTICO PARA TABLETA ( STYLUS FOR TABLET)INHERENTEMENTE CONFORME
M2129B1; Smart Band 7PULSERA INTELIGENTE (SMART BAND)INHERENTEMENTE CONFORME
MI SMART BAND 6 (XMSH15HM); XMSH15HMPULSERA INTELIGENTE (SMART BAND)INHERENTEMENTE CONFORME
XMTZC05HM NUMERO DE PARTE: 21907BASCULA PARA PERSONASINHERENTEMENTE CONFORME
WXKG01LMINTERRUPTOR INTELIGENTEINHERENTEMENTE CONFORME
M2129B1RELOJ INTELIGENTE (Xiaomi Smart Band 7)INHERENTEMENTE CONFORME
M2109W1RELOJ INTELIGENTEINHERENTEMENTE CONFORME
M2141B1RELOJ INTELIGENTEINHERENTEMENTE CONFORME
M2110E1AURICULARES INALAMBRICOSINHERENTEMENTE CONFORME
M2137E1; M2222E1AURICULARES INALAMBRICOSINHERENTEMENTE CONFORME
XMWTCL02PULSERA INTELIGENTE (MI WATCH)INHERENTEMENTE CONFORME
M2132E1AURICULARES INALAMBRICOSINHERENTEMENTE CONFORME
DDHBC08NEBSCOOTER PROPULSADO CON MOTOR ELECTRICOINHERENTEMENTE CONFORME
XMRM-MLCONTROL REMOTO CON BLUETOOTH (Bluetooth Voice Remote)INHERENTEMENTE CONFORME
2306EPN60GTELEFONO CELULAR(WLAN) 2.4 GHz / (WLAN) 5.2 GHz / (WLAN) 5.7 GHz / (B28) 700 MHz / (B26) 800 MHz / (B5) 850 MHz / (B2) 1900 MHz / (B4 y B66) 1700 MHz / (B7 y B38) 2500 MHz; (WLAN 2400-2483.5 MHz) MAC 0.161 W/Kg / (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.187 W/Kg / (WLAN 5.47 GHz - 5.85 GHz) MAC 0.280 W/Kg / (B28) MAC 0.093 W/Kg / (B26) MAC 0.138 W/Kg / (B5) MAC 0.130 W/Kg / (B2) MAC 0.170 W/Kg / (B4) MAC 0.124 W/Kg / (B66) MAC 0.023 W/Kg / (B7) MAC 0.950 W/Kg / (B38) MAC 0.514 W/Kg
23043RP34GTABLETA ELECTRÓNICA (XIAOMI TABLET)(WLAN) MSH 0.486 W/kg // (WLAN 5150 - 5350 MHz) MSH 3.760 W/kg // (WLAN 5470 - 5850 MHz) MSH 3.010 W/kg
23043RP34GTABLETA ELECTRÓNICA (XIAOMI TABLET)(WLAN) MSH 0.486 W/kg // (WLAN 5150 - 5350 MHz) MSH 3.760 W/kg // (WLAN 5470 - 5850 MHz) MSH 3.010 W/kg
2306EPN60GTELEFONO CELULAR(WLAN) 2.4 GHz / (WLAN) 5.2 GHz / (WLAN) 5.7 GHz / (B28) 700 MHz / (B26) 800 MHz / (B5) 850 MHz / (B2) 1900 MHz / (B4 y B66) 1700 MHz / (B7 y B38) 2500 MHz; (WLANn 2400-2483.5 MHz) MAC 0.161 W/Kg / (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.187 W/Kg / (WLAN 5.47 GHz - 5.85 GHz) MAC 0.280 W/Kg / (B28) MAC 0.093 W/Kg / (B26) MAC 0.138 W/Kg / (B5) MAC 0.130 W/Kg / (B2) MAC 0.170 W/Kg / (B4) MAC 0.124 W/Kg / (B66) MAC 0.023 W/Kg / (B7) MAC 0.950 W/Kg / (B38) MAC 0.514 W/Kg
M2234W1RELOJ INTELIGENTE2400 – 2483.5 MHz (WLAN) 0.056 W/kg / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.027 W/kg / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) 0.011 W/kg / 5150 – 5250 MHz (WLAN) 0.097 W/kg / 5250 – 5350 MHz (WLAN) 0.016 W/kg / 5470 – 5725 MHz (WLAN) 0.020 W/kg
M2111E1AUDIFONOS INALAMBRICOS2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.013 W/kg / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) 0.017 W/kg
M2115E1AUDIFONOS INALAMBRICOS2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.012 W/kg / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) 0.008 W/kg
MJDDHBC01ZMSCOOTER PROPULSADO CON MOTOR ELECTRICOINHERENTEMENTE CONFORME
M2115E1AUDIFONOSINHERENTEMENTE CONFORME
23031MPADCLÁPIZ ÓPTICO PARA TABLETA (STYLUS FOR TABLET)INHERENTEMENTE CONFORME
L65M8-A2LATELEVISOR DE LED (LED TV)INHERENTEMENTE CONFORME
23031MPADCLÁPIZ ÓPTICO PARA TABLETA (STYLUS FOR TABLET)INHERENTEMENTE CONFORME
M2239B1RELOJ INTELIGENTEINHERENTEMENTE CONFORME
M2302B1RELOJ INTELIGENTE (Smart Band)INHERENTEMENTE CONFORME
XMKGMKF01YMMICRÓFONO INALÁMBRICO (XIAOMI KARAOKE MICROPHONE)INHERENTEMENTE CONFORME
M2239B1PULSERA INTELIGENTE (XIAOMI SMART BAND 8)INHERENTEMENTE CONFORME
M2302B1PULSERA INTELIGENTEINHERENTEMENTE CONFORME
M2333B1Banda inteligenteINHERENTEMENTE CONFORME
M2320W1RELOJ INTELIGENTEINHERENTEMENTE CONFORME
M2302B1RELOJ INTELIGENTE (SMART BAND)INHERENTEMENTE CONFORME
M2239B1RELOJ INTELIGENTE (SMART BAND)INHERENTEMENTE CONFORME
MDZ-28-AACONVERTIDOR DE SEÑAL (TV BOX)INHERENTEMENTE CONFORME

 

 

<< Regresar


 ¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí

2024 Instituto Federal de Telecomunicaciones - Algunos Derechos Reservados