Atajo de Navegación:

Equipos UROVO | Instituto Federal de Telecomunicacioness


NOMBRE COMERCIAL O MODELOEQUIPOINHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR
i9100

TERMINAL BANCARIA INTELIGENTE 

703-748 MHz(LTE FDD B28) 0.462 W/kg, 814-849 MHz(LTE FDD B26) 0.300 W/kg, 824-849 MHz(GSM850) 0.060 W/kg, 824-849 MHz(WCDMA V) 0.186 W/kg, 824-849 MHz(LTE FDD B5) 0.387 W/kg, 1850-1900 MHz(GSM1900) 0.063 W/kg, 1850-1900 MHz(WCDMA II) 0.208 W/kg, 1850-1900 MHz(LTE FDD B2) 0.555 W/kg, 1710-1755 MHz(WCDMA IV) 0.131 W/kg, 1710-1755 MHz(LTE FDD 4) 0.320 W/kg, 1710-1780 MHz(LTE FDD B66) 0.340 W/kg, 2500-2570 MHz(LTE FDD B7) 1.117 W/kg, 2570-2620 MHz(LTE TDD B38) 0.512 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz(WLAN 2.4) 0.005 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz(Bluetooth) 0.002 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz(BLE) 0.002 W/kg, 5725 – 5850 MHz(WLAN 5.7) 0.004 W/kg

i9000S

TERMINAL PUNTO DE VENTA

(BLUETOOTH) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz  ///  (BLUETOOTH) MSH 0.096 W/Kg // (BLE) MSH 0.022 W/Kg // (WLAN) MSH 1.91 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 1.75 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz - 5.725 GHz) MSH 3.24 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz - 5.85 GHz) MSH 3.59 W/Kg // (LTE B28) MSH 0.133 W/Kg // (LTE B26) MSH 0.061 W/Kg // (GSM 850) MSH 0.057 W/Kg / (WCDMA V) MSH 0.065 W/Kg / (LTE B5) MSH 0.061 W/Kg // (PCS 1900) MSH 0.05 W/Kg / (WCDMA II) MSH 0.102 W/Kg / (LTE B2) MSH 0.101 W/Kg // (WCDMA IV) MSH 0.192 W/Kg / (LTE B4) MSH 0.234 W/Kg / (LTE B66) MSH 0.171 W/Kg // (LTE B7) MSH 0.143 W/Kg / (LTE B38) MSH 0.062 W/Kg

i2000

TERMINAL PUNTO DE VENTA

2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz  //// 

 (BLUETOOTH) MSH 0.116 W/Kg // (BLE) MSH 0.024 W/Kg // (WLAN) MSH 2.05 W/Kg // (LTE B28) MSH 0.66 W/Kg // (LTE B26) MSH 0.708 W/Kg // (GSM 850) MSH 0.916 W/Kg / (WCDMA V) MSH 0.791 W/Kg / (LTE B5) MSH 0.667 W/Kg // (PCS 1900) MSH 0.57 W/Kg / (WCDMA II) MSH 1.3 W/Kg / (LTE B2) MSH 1.11 W/Kg // (WCDMA IV) MSH 1.67 W/Kg / (LTE B4) MSH 1.37 W/Kg / (LTE B66) MSH 1.39 W/Kg // (LTE B7) MSH 2 W/Kg / (LTE B38) MSH 1.04 W/Kg

i9100

TERMINAL BANCARIA INTELIGENTE

703-748 MHz (LTE FDD) / 814-849 MHz (LTE FDD) / 824-849 MHz (GSM850) / 824-849 MHz (WCDMA) / 824-849 MHz (LTE FDD) / 1850-1900 MHz (GSM1900) / 1850-1900 MHz (WCDMA)  / 1850-1900 MHz (LTE FDD) / 1710-1755 MHz (WCDMA) / 1710-1755 MHz (LTE FDD) / 1710-1780 MHz (LTE FDD) / 2500-2570 MHz (LTE FDD) / 2570-2620 MHz (LTE FDD) / 2400 – 2483.5 MHz (WLAN) / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) / 5725 – 5850 MHz (WLAN); 0.462 W/kg / 0.300 W/kg / 0.060 W/kg / 0.186 W/kg / 0.387 W/kg / 0.063 W/kg / 0.208 W/kg / 0.555 W/kg / 0.131 W/kg / 0.320 W/kg / 0.340 W/kg / 1.117 W/kg / 0.512 W/kg / 0.005 W/kg / 0.002 W/kg / 0.002 W/kg / 0.004 W/kg

i2000

TERMINAL BANCARIA INTELIGENTE

703-748 MHz (LTE FDD) 0.510 W/kg / 814-849 MHz (LTE FDD) 0.330 W/kg / 824-849 MHz (GSM850) 0.226 W/kg / 824-849 MHz (WCDMA) 0.664 W/kg / 824-849 MHz (LTE FDD) 0.326 W/kg / 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.124 W/kg / 1850-1900 MHz (WCDMA) 1.185 W/kg / 1850-1900 MHz (LTE FDD) 0.015 W/kg / 1710-1755 MHz (WCDMA) 0.885 W/kg / 1710-1755 MHz (LTE FDD) 0.470 W/kg / 1710-1780 MHz (LTE FDD) 0.015 W/kg / 2500-2570 MHz (LTE FDD) 2.188 W/kg / 2570-2620 MHz (LTE TDD) 1.142 W/kg / 2400 – 2483.5 MHz (WLAN) 0.010 W/kg / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.006 W/kg / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) 0.006 W/kg

 

<< Regresar


 ¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí

2024 Instituto Federal de Telecomunicaciones - Algunos Derechos Reservados