Atajo de Navegación:

Equipos REDMI | Instituto Federal de Telecomunicacioness


NOMBRE COMERCIAL O MODELOEQUIPOINHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR
2201117SL

TELEFONO CELULAR (MOBILE PHONE) 

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.15 GHz - 5.35 GHz // (WLAN) 5.47 GHz – 5.85 GHz // (B28) 700 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

SAR: (WLAN) 0.138 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) 1.700 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) 0.234 W/Kg // (B28) 0.074 W/Kg // (B5) 0.192 W/Kg // (B2) 0.129 W/Kg // (B4) 0.180 W/Kg / (B66) 0.122 W/Kg // (B7) 0.054 W/Kg / (B38) 0.013 W/Kg;

2201117TL

TELEFONO CELULAR (MOBILE PHONE)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

SAR: (WLAN) MAC 0.173 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 1.700 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MSH 2.520 W/Kg // (B28) MAC 0.079 W/Kg // (B26) MAC 0.118 W/Kg // (B5) MAC 0.123 W/Kg // (B2) MAC 0.103 W/Kg // (B4) MAC 0.097 W/Kg / (B66) MAC 0.110 W/Kg // (B7) MAC 0.030 W/Kg / (B38) MAC 0.031 W/Kg;

2201117SL

TELEFONO CELULAR (MOBILE PHONE)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.15 GHz - 5.35 GHz // (WLAN) 5.47 GHz – 5.85 GHz // (B28) 700 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

SAR: (WLAN) 0.138 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) 1.700 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) 0.234 W/Kg // (B28) 0.074 W/Kg // (B5) 0.192 W/Kg // (B2) 0.129 W/Kg // (B4) 0.180 W/Kg / (B66) 0.122 W/Kg // (B7) 0.054 W/Kg / (B38) 0.013 W/Kg;

2201117TL

TELEFONO CELULAR (MOBILE PHONE)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz.

SAR: (WLAN) MAC 0.173 W/Kg // (WLAN 5.150 – 5.350 GHz) MAC 0.476 W/Kg // (WLAN 5.470 – 5.850 GHz) MSH 2.520 W/Kg // (B28) MAC 0.079 W/Kg // (B26) MAC 0.118 W/Kg // (B5) MAC 0.123 W/Kg // (B2) MAC 0.103 W/Kg // (B4) MAC 0.097 W/Kg // (B66) MAC 0.110 W/Kg // (B7) MAC 0.030 W/Kg // (B38) MAC 0.031 W/Kg.

2201116TG

TELÉFONO CELULAR (Redmi Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

SAR: (WLAN) 0.238 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) 0.987 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) 0.226 W/Kg // (B28) 0.097 W/Kg // (B26) 0.132 W/Kg  // (B5) 0.140 W/Kg // (B2) 0.056 W/Kg // (B4) 0.116 W/Kg / (B66) 0.047 W/Kg // (B7) 0.029 W/Kg / (B38) 0.024 W/Kg;

22031116BG

TELÉFONO CELULAR (MOBILE PHONE)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz.

SAR: (WLAN) MAC 0.210 W/Kg // (WLAN 5.150 – 5.350 GHz) MSH 2.25 W/Kg // (WLAN 5.470 – 5.850 GHz) MAC 0.431 W/Kg // (B28) MAC 0.026 W/Kg // (B26) MAC 0.072 W/Kg // (B5) MAC 0.088 W/Kg // (B2) MAC 0.742 W/Kg // (B4) MAC 0.139 W/Kg // (B66) MAC 0.108 W/Kg // (B7) MAC 0.024 W/Kg // (B38) MAC 0.020 W/Kg.

22031116BG

TELÉFONO CELULAR (MOBILE PHONE)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz.

SAR: (WLAN 2.400 – 2.483 GHz) MAC 0.210 W/Kg // (WLAN 5.150 – 5.350 GHz) MSH 2.25 W/Kg // (WLAN 5.470 – 5.850 GHz) MAC 0.431 W/Kg // (B28) MAC 0.026 W/Kg // (B26) MAC 0.072 W/Kg // (B5) MAC 0.088 W/Kg // (B2) MAC 0.742 W/Kg // (B4) MAC 0.139 W/Kg // (B66) MAC 0.108 W/Kg // (B7) MAC 0.024 W/Kg // (B38) MAC 0.020 W/Kg.

22031116BG

TELÉFONO CELULAR (MOBILE PHONE)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700/2100 MHz / (B66) 1700/2100 MHz // (B7) 2500 MHz / (B38) 2600 MHz;

SAR: (WLAN 2 400 – 2 483.5 MHz) MAC 0.210 W/Kg // (WLAN 5 150 – 5 350 MHz) MSH 2.25 W/Kg // (WLAN 5 470 – 5 850 MHz) MAC 0.431 W/Kg // (B28) MAC 0.026 W/Kg // (B26) MAC 0.072 W/Kg // (B5) MAC 0.088 W/Kg // (B2) MAC 0.742 W/Kg  // (B4) MAC 0.139 W/Kg / (B66) MAC 0.108 W/Kg // (B7) MAC 0.024 W/Kg / (B38) MAC 0.020 W/Kg;

22041219NY

TELÉFONO CELULAR (MOBILE PHONE)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz.

SAR: (WLAN 2.400 – 2.483 GHz) MAC 0.142 W/Kg // (WLAN 5.150 – 5.350 GHz) MAC 0.150 W/Kg // (WLAN 5.470 – 5.850 GHz) MSH 3.69 W/Kg // (B28) MAC 0.046 W/Kg // (B26) MAC 0.068 W/Kg // (B5) MAC 0.064 W/Kg // (B2) MAC 0.067 W/Kg // (B4) MAC 0.030 W/Kg // (B66) MAC 0.028 W/Kg // (B7) MAC 0.076 W/Kg // (B38) MAC 0.023 W/Kg.

220333QL

TELÉFONO CELULAR (Redmi Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.4 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

SAR: (WLAN) MAC 0.269 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.101 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MAC 0.080 W/Kg // (B28) MAC 0.073 W/Kg // (B26) MAC 0.051 W/Kg // (B5) MAC 0.063 W/Kg // (B2) MAC 0.801 W/Kg // (B4) MSH 1.120 W/Kg / (B66) MAC 0.859 W/Kg // (B7) MAC 0.691 W/Kg / (B38) MAC 0.269 W/Kg;

220333QL

TELÉFONO CELULAR (Redmi Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.4 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

SAR: (WLAN) MAC 0.269 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.101 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MAC 0.080 W/Kg // (B28) MAC 0.073 W/Kg // (B26) MAC 0.051 W/Kg // (B5) MAC 0.063 W/Kg // (B2) MAC 0.801 W/Kg // (B4) MSH 1.120 W/Kg / (B66) MAC 0.859 W/Kg // (B7) MAC 0.691 W/Kg / (B38) MAC 0.269 W/Kg;

220333QL

TELÉFONO CELULAR (Redmi Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

SAR: (WLAN) MAC 0.269 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.101 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MAC 0.080 W/Kg // (B28) MAC 0.073 W/Kg // (B26) MAC 0.051 W/Kg // (B5) MAC 0.063 W/Kg // (B2) MAC 0.801 W/Kg // (B4) MSH 1.120 W/Kg / (B66) MAC 0.859 W/Kg // (B7) MAC 0.691 W/Kg / (B38) MAC 0.269 W/Kg;

22041219NY

TELÉFONO CELULAR (MOBILE PHONE)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700/2100 MHz / (B66) 1700/2100 MHz // (B7) 2500 MHz / (B38) 2600 MHz;

SAR: (WLAN 2 400 – 2 483.5 MHz) MAC 0.142 W/Kg // (WLAN 5 150 – 5 350 MHz) MSH 0.150 W/Kg // (WLAN 5 470 – 5 850 MHz) MHS 3.69 W/Kg // (B28) MAC 0.046 W/Kg // (B26) MAC 0.068 W/Kg // (B5) MAC 0.064 W/Kg // (B2) MAC 0.067 W/Kg  // (B4) MAC 0.030 W/Kg / (B66) MAC 0.028 W/Kg // (B7) MAC 0.076 W/Kg / (B38) MAC 0.023 W/Kg;

220233L2G

TELÉFONO CELULAR (Redmi Mobile Phone)

 Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (B28) 700 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700 MHz / 2100 MHz //

 (B7 y B38) 2500 MHz;

 SAR: (WLAN) MSH 0.329 W/Kg // (B28) MAC 0.080 W/Kg // (B5) MAC 0.083 W/Kg // (B2) MAC 0.114 W/Kg //

 (B4) MAC 0.087 W/Kg // (B7) MAC 0.058 W/Kg / (B38) MAC 0.029 W/Kg;

220233L2G

TELÉFONO CELULAR (Redmi Mobile Phone)

 Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (B28) 700 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700 MHz / 2100 MHz //

 (B7 y B38) 2500 MHz;

 SAR: (WLAN) MAC 0.329 W/kg // (B28) MAC 0.080 W/kg // (B5) MAC 0.083 W/kg // (B2) MAC 0.114 W/kg // (B4) MAC 0.087 W/kg //

 (B7) MAC 0.058 W/kg / (B38) MAC 0.029 W/kg;

220233L2G

TELÉFONO CELULAR (Redmi Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (B28) 700 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

SAR: (WLAN) MSH 0.329 W/Kg // (B28) MAC 0.080 W/Kg // (B5) MAC 0.083 W/Kg // (B2) MAC 0.114 W/Kg // (B4) MAC 0.087 W/Kg // (B7) MAC 0.058 W/Kg / (B38) MAC 0.029 W/Kg;

2201116TG

TELÉFONO CELULAR (Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700/2100 MHz / (B66) 1700/2100 MHz // (B7) 2500 MHz / (B38) 2500 MHz;

SAR: (WLAN 2 400 – 2 483.5 MHz) MAC 0.238W/Kg // (WLAN 5 150 – 5 350 MHz) MSH 0.785 W/Kg // (WLAN 5 470 – 5 850 MHz) MAC 0.279 W/Kg // (B28) MAC 0.097 W/Kg // (B26) MAC 0.132 W/Kg // (B5) MAC 0.140 W/Kg // (B2) MAC 0.056 W/Kg  // (B4) MAC 0.116 W/Kg / (B66) MAC 0.047 W/Kg // (B7) MAC 0.029 W/Kg / (B38) MAC 0.024 W/Kg;

21091116UG

TELÉFONO CELULAR (Redmi Mobile Phone

 Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B26) 800 MHz // (B28) 700 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1 900 MHz //

 (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

 SAR: (WLAN) 0.507 W/kg // (WLAN) 0.265 W/kg // (B28) 0.093 W/kg // (B26) 0.181 W/kg // (B5) 0.184 W/kg // (B2) 0.139 W/kg //

 (B4) 0.125 W/kg / (B66) 0.078 W/kg // (B7) 0.064 W/kg / (B38) 0.033 W/kg;

21121119VL

TELÉFONO CELULAR (Redmi Mobile Phone)

 Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.150 GHz - 5.350 GHz // (WLAN) 5.725 GHz - 5.850 GHz // (B28) 700 MHz //

 (B5) 850 MHz // (B2) 1 900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

 SAR: (WLAN 2.4 GHz) 0.228 W/kg // (WLAN 5.150GHz - 5.350 GHz) 0.316 W/kg // (WLAN 5.725 GHz - 5.850 GHz) 0.637 W/kg //

 (B28) 0.123 W/kg // (B5) 0.138 W/kg // (B2) 0.483 W/kg // (B4) 0.464 W/kg / (B66) 0.441 W/kg // (B7) 0.221 W/kg / (B38) 0.044 W/kg;

21121119VL

TELÉFONO CELULAR (Redmi Mobile Phone)

 Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.150 GHz - 5.350 GHz // (WLAN) 5.725 GHz - 5.850 GHz // (B28) 700 MHz //

 (B5) 850 MHz // (B2) 1 900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

 SAR: (WLAN 2.4 GHz) 0.228 W/kg // (WLAN 5.150GHz - 5.350 GHz) 0.316 W/kg // (WLAN 5.725 GHz - 5.850 GHz) 0.637 W/kg //

 (B28) 0.123 W/kg // (B5) 0.138 W/kg // (B2) 0.483 W/kg // (B4) 0.464 W/kg / (B66) 0.441 W/kg // (B7) 0.221 W/kg / (B38) 0.044 W/kg;

21121119VL

TELÉFONO CELULAR (Redmi Mobile Phone)

 Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.150 GHz - 5.350 GHz // (WLAN) 5.725 GHz - 5.850 GHz // (B28) 700 MHz //

 (B5) 850 MHz // (B2) 1 900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

 SAR: (WLAN 2.4 GHz) 0.228 W/kg // (WLAN 5.150 GHz - 5.350 GHz) 0.316 W/kg // (WLAN 5.725 GHz - 5.850 GHz) 0.637 W/kg // 

 (B28) 0.123 W/kg // (B5) 0.138 W/kg // (B2) 0.483 W/kg // (B4) 0.464 W/kg / (B66) 0.441 W/kg // (B7) 0.221 W/kg / (B38) 0.044 W/kg;

2201116SG

TELÉFONO CELULAR (Redmi Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.4 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz / (GSM850) 850 MHz / (WCDMA V) 850 MHz // (B4) 1700/2100 MHz / (WCDMA IV) 1700/2100 MHz / (B66) 1700/2100 MHz // (B2) 1900 MHz / (PCS1900) 1900 MHz / (WCDMA II) 1900 MHz // (B7) 2500 MHz // (B38) 2600 MHz;

SAR: (WLAN 2 400 – 2 483.5 MHz) 0.004 W/Kg // (WLAN 5 150 – 5 250 MHz) 0.016 W/Kg // (WLAN 5 250 – 5 350 MHz) 0.020 W/Kg // (WLAN 5 470 – 5 725 MHz) 0.014 W/Kg // (WLAN 5 725 – 5 850 MHz) 0.004 W/Kg // (B28) 0.132 W/Kg // (B26) 0.184 W/Kg // (B5) 0.187 W/Kg / (GSM850) 0.189 W/Kg / (WCDMA V) 0.156 W/Kg // (B4) 0.105 W/Kg / (WCDMA IV) 0.074 W/Kg / (B66) 0.087 W/Kg // (B2) 0.084 W/Kg / (PCS1900) 0.062 W/Kg / (WCDMA II) 0.088 W/Kg // (B7) 0.076 W/Kg // (B38) 0.029 W/Kg;

2201116SG

TELÉFONO CELULAR (Redmi Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.4 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz / (GSM850) 850 MHz / (WCDMA V) 850 MHz // (B4) 1700/2100 MHz / (WCDMA IV) 1700 /2100 MHz (B66) 1700/2100 MHz // (B2) 1900 MHz / (PCS1900) 1900 MHz / (WCDMA II) 1900 MHz // (B7) 2500 MHz // (B38) 2600 MHz;

SAR: (WLAN 2 400 – 2 483.5 MHz) 0.004 W/Kg // (WLAN 5 150 – 5 250 MHz) 0.010 W/Kg // (WLAN 5 250 – 5 350 MHz) 0.012 W/Kg // (WLAN 5 470 – 5 725 MHz) 0.009 W/Kg // (WLAN 5 725 – 5 850 MHz) 0.005 W/Kg // (B28) 0.133 W/Kg // (B26) 0.192 W/Kg // (B5) 0.192 W/Kg / (GSM850) 0.195 W/Kg / (WCDMA V) 0.167 W/Kg // (B4) 0.086 W/Kg / (WCDMA IV) 0.076 W/Kg / (B66) 0.084 W/Kg // (B2) 0.089 W/Kg / (PCS1900) 0.046 W/Kg / (WCDMA II) 0.086 W/Kg // (B7) 0.122 W/Kg // (B38) 0.051 W/Kg;

21061119AL

TELEFONO CELULAR (MOBILE PHONE)

Modelo evaluado 21061119AL, 703-748 MHz (LTE FDD) 0.161 W/kg, 824-849 MHz (GSM) 0.175 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA) 0.204 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD) 0.221 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM) 0.347 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA) 0.290 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD) 0.153 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA) 0.441 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD) 0.323 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD) 0.369 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD) 0.052 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD) 0.038 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN) 0.815 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.009 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) 0.007 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN) 0.423 W/kg

M2003J15SS

TELEFONO CELULAR

Modelo Evaluado: M2003J15SS, 703-748 MHz (LTE FDD) 0.059 W/kg, 824-849 MHz (GSM) 0.261 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA) 0.160 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD) 0.228 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM) 0.060 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA) 0.089 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD) 0.085 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA) 0.071 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD) 0.072 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD) 0.045 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD) 0.019 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN) 0.187 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.019 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth LE) 0.003 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN) 0.059 W/kg

M2101K6R

TELEFONO CELULAR

Modelo Evaluado: M2101K6R, 703-748 MHz (LTE FDD) 0.203 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD) 0.080 W/kg, 824-849 MHz (GSM) 0.106 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA) 0.434 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD) 0.089 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM) 0.190 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA) 0.051 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD) 0.352 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA) 0.391 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD) 0.435 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD) 0.214 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD) 0.183 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD) 0.171 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN) 0.126 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.016 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN) 0.256 W/kg

M2006C3MG

TELEFONO CELULAR (REDMI MOBILE PHONE)

Modelo Evaluado: M2006C3MG, 703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.038 W/kg, 824-849 MHz (GSM850) 0.036 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.042 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.038 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.029 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.050 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.065 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.048 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.037 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7 ) 0.059 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD B38) 0.030 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.153 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.003 W/kg

M2101K6R

TELEFONO CELULAR (REDMI MOBILE PHONE)

IFT-012-2019 (DOF: 20/02/26) , Modelo Evaluado: M2101K6R, Valor de SAR espacial promedio por banda de frecuencia: , 703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.142 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD B26) 0.087 W/kg, 824-849 MHz (GSM850) 0.069 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.177 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.148 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.062 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.159 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.039 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.463 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.110 W/kg, 1710-1780  MHz (LTE FDD B66) 0.100 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7 ) 0.116 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD B38) 0.050 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.122 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.031 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.7) 0.327 W/kg

M2101K7BL

TELEFONO CELULAR (REDMI MOBILE PHONE)

Modelo Evaluado: M2101K7BL, 703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.042 W/kg, 824-849 MHz (GSM850) 0.131 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.113 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.324 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.179 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.035 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.029 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.048 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.016 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD B66) 0.017 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 0.039 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD B38) 0.024 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.280 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.029 W/kg, 5725 – 5850  MHz (WLAN 5.7) 0.160 W/kg

21121119VL

Teléfono celular (Redmi Mobile Phone)

1710-1780 MHz (LTE FDD B66) 0.051 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 0.051 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD B38) 0.030 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.002 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.002 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth LE) 0.001 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.7) 0.003 W/kg, IFT-012-2019 (DOF: 20/02/26) , Modelo Evaluado: 21121119VL, 703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.052 W/kg, 824-849 MHz (GSM850) 0.074 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.113 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.070 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.051 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.108 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.051 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.175 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.030 W/kg

2201116SG

Teléfono celular (Redmi Mobile Phone)

Modelo Evaluado: 2201116SG, 703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.078 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD B26) 0.064 W/kg, 824-849 MHz (GSM850) 0.110 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.127 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.075 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.260 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.022 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.018 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.044 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.032W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD B66) 0.020 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 0.011 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD B38) 0.012 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.003 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.002 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth LE) 0.002 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.7) 0.002 W/kg

M2101K7BL

Teléfono celular (Mobile Phone)

Modelo Evaluado: M2101K7BL, 703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.042 W/kg, 824-849 MHz (GSM850) 0.131 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.113 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.324 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.179 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.035 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.029 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.048 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.016 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD B66) 0.017 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 0.039 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD B38) 0.024 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.280 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.029 W/kg, 5725 – 5850  MHz (WLAN 5.7) 0.160 W/kg

M2006C3MG

Teléfono celular (Mobile Phone)

Modelo Evaluado: M2006C3MG, 703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.038 W/kg, 824-849 MHz (GSM850) 0.036 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.042 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.038 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.029 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.050 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.065 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.048 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.037 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7 ) 0.059 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD B38) 0.030 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.153 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.003 W/kg

M2101K6R

Teléfono celular (Mobile Phone)

IFT-012-2019 (DOF: 20/02/26) , Modelo Evaluado: M2101K6R, Valor de SAR espacial promedio por banda de frecuencia: , 703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.142 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD B26) 0.087 W/kg, 824-849 MHz (GSM850) 0.069 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.177 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.148 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.062 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.159 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.039 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.463 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.110 W/kg, 1710-1780  MHz (LTE FDD B66) 0.100 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7 ) 0.116 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD B38) 0.050 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.122 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.031 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.7) 0.327 W/kg

2201117TL

Teléfono celular (Redmi Mobile Phone)

703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.049 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD B26) 0.201 W/kg, 824-849 MHz (GSM850) 0.063 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.252 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.130 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.109 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.061 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.068 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.064 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.051W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD B66) 0.075 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 0.015 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD B38) 0.039 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.003 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.002 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth LE) 0.002 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.7) 0.004 W/kg

2201117SL

Teléfono celular (Redmi Mobile Phone)

703-748 MHz (LTE FDD B28 )  0.037 W/kg, 824-849 MHz (GSM850) 0.086  W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.091 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.053 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.095 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.100 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.063 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.109 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.050 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD B66) 0.053 W/kg, 2500-2570  MHz (LTE FDD B7) 0.008 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD B38) 0.003 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.202 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.002 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth LE) 0.002  W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.7) 0.178 W/kg

M2003J15SS

TELEFONO CELULAR

Modelo Evaluado: M2003J15SS, 703-748 MHz (LTE FDD) 0.059 W/kg, 824-849 MHz (GSM) 0.261 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA) 0.160 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD) 0.228 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM) 0.060 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA) 0.089 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD) 0.085 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA) 0.071 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD) 0.072 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD) 0.045 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD) 0.019 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN) 0.187 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.019 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth LE) 0.003 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN) 0.059 W/kg

M2101K6R

TELEFONO CELULAR

Modelo Evaluado: M2101K6R, 703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.203 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD B26) 0.080 W/kg, 824-849 MHz (GSM850) 0.106 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.434 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.089 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.190 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.051 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.352 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.391 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.435 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD B66) 0.214 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 0.183 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD B38) 0.171 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.126 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.016 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.7) 0.256 W/kg

M2003J15SS

TELEFONO CELULAR

Modelo Evaluado: M2003J15SS, 703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.059 W/kg, 824-849 MHz (GSM850) 0.261 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.160 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.228 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.060 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.089 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.085 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.071 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.072 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 0.045 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD B38) 0.019 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.187 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.019 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth LE) 0.003 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.7) 0.059 W/kg

21061119AL

TELEFONO CELULAR (MOBILE PHONE)

Modelo Evaluado: 21061119AL, 703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.205 W/kg, 824-849 MHz (GSM850) 0.260 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.321 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.431 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.225 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.291 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.194 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.493 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.647 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD B66) 0.631 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 0.057 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD B38) 0.042 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.152 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.002 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth LE) 0.002 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.7) 0.073 W/kg

M2006C3LGTELÉFONO CELULAR (Redmi Mobile Phone)Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (B28) 700 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1 900 MHz // (B4) 1 700 MHz // (B7) 2 500 MHz // (B38) 2 500 MHz;
Potencia: (WLAN) 177.04 mW // (B28) 228.03 mW // (B5) 1 377.21 mW // (B2) 1 140.25 mW // (B4) 234.42 mW // (B7) 212.81 mW // (B38) 331.13 mW;
SAR: (WLAN) 0.707 W/kg // (B28) 0.074 W/kg // (B5) 0.135 W/kg // (B2) 0.115 W/kg // (B4) 0.127W/kg // (B7) 0.069 W/kg // (B38) 0.037 W/kg
Lote 1(200,000).
21091116UGTELÉFONO CELULAR (Redmi Mobile Phone)Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B26) 800 MHz // (B28) 700 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1 900 MHz //  (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;
 SAR: (WLAN) 0.507 W/kg // (WLAN) 0.265 W/kg // (B28) 0.093 W/kg // (B26) 0.181 W/kg // (B5) 0.184 W/kg // (B2) 0.139 W/kg //  (B4) 0.125 W/kg / (B66) 0.078 W/kg // (B7) 0.064 W/kg / (B38) 0.033 W/kg;
Lote 1 (200,000).
21121119VLTELÉFONO CELULAR (Redmi Mobile Phone) Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.150 GHz - 5.350 GHz // (WLAN) 5.725 GHz - 5.850 GHz // (B28) 700 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1 900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;
  SAR: (WLAN 2.4 GHz) 0.228 W/kg // (WLAN 5.150 GHz - 5.350 GHz) 0.316 W/kg // (WLAN 5.725 GHz - 5.850 GHz) 0.637 W/kg //  (B28) 0.123 W/kg // (B5) 0.138 W/kg // (B2) 0.483 W/kg // (B4) 0.464 W/kg / (B66) 0.441 W/kg // (B7) 0.221 W/kg / (B38) 0.044 W/kg;
 Lote 1 (650,000).
21121119VLTELÉFONO CELULAR (Redmi Mobile Phone) Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.150 GHz - 5.350 GHz // (WLAN) 5.725 GHz - 5.850 GHz // (B28) 700 MHz //  (B5) 850 MHz // (B2) 1 900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;
SAR: (WLAN 2.4 GHz) 0.228 W/kg // (WLAN 5.150GHz - 5.350 GHz) 0.316 W/kg // (WLAN 5.725 GHz - 5.850 GHz) 0.637 W/kg //  (B28) 0.123 W/kg // (B5) 0.138 W/kg // (B2) 0.483 W/kg // (B4) 0.464 W/kg / (B66) 0.441 W/kg // (B7) 0.221 W/kg / (B38) 0.044 W/kg;
 Lote 1(650,000).
2201117SLTELEFONO CELULAR (MOBILE PHONE)Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.15 GHz - 5.35 GHz // (WLAN) 5.47 GHz – 5.85 GHz // (B28) 700 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;
SAR: (WLAN) 0.138 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) 1.700 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) 0.234 W/Kg // (B28) 0.074 W/Kg // (B5) 0.192 W/Kg // (B2) 0.129 W/Kg // (B4) 0.180 W/Kg / (B66) 0.122 W/Kg // (B7) 0.054 W/Kg / (B38) 0.013 W/Kg;
LOTE 1(450,000).
2201117SL

TELEFONO CELULAR (MOBILE PHONE)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.15 GHz - 5.35 GHz // (WLAN) 5.47 GHz – 5.85 GHz // (B28) 700 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;
SAR: (WLAN) 0.138 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) 1.700 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) 0.234 W/Kg // (B28) 0.074 W/Kg // (B5) 0.192 W/Kg // (B2) 0.129 W/Kg // (B4) 0.180 W/Kg / (B66) 0.122 W/Kg // (B7) 0.054 W/Kg / (B38) 0.013 W/Kg;
LOTE 1(450,000).

2201116SG

TELÉFONO CELULAR (Redmi Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.4 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz / (GSM850) 850 MHz / (WCDMA V) 850 MHz // (B4) 1700/2100 MHz / (WCDMA IV) 1700 /2100 MHz (B66) 1700/2100 MHz // (B2) 1900 MHz / (PCS1900) 1900 MHz / (WCDMA II) 1900 MHz // (B7) 2500 MHz // (B38) 2600 MHz;
SAR: (WLAN 2 400 – 2 483.5 MHz) 0.004 W/Kg // (WLAN 5 150 – 5 250 MHz) 0.010 W/Kg // (WLAN 5 250 – 5 350 MHz) 0.012 W/Kg // (WLAN 5 470 – 5 725 MHz) 0.009 W/Kg // (WLAN 5 725 – 5 850 MHz) 0.005 W/Kg // (B28) 0.133 W/Kg // (B26) 0.192 W/Kg // (B5) 0.192 W/Kg / (GSM850) 0.195 W/Kg / (WCDMA V) 0.167 W/Kg // (B4) 0.086 W/Kg / (WCDMA IV) 0.076 W/Kg / (B66) 0.084 W/Kg // (B2) 0.089 W/Kg / (PCS1900) 0.046 W/Kg / (WCDMA II) 0.086 W/Kg // (B7) 0.122 W/Kg // (B38) 0.051 W/Kg;
Lote 1(150,000).

2201116SG

TELÉFONO CELULAR (Redmi Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.4 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz / (GSM850) 850 MHz / (WCDMA V) 850 MHz // (B4) 1700/2100 MHz / (WCDMA IV) 1700/2100 MHz / (B66) 1700/2100 MHz // (B2) 1900 MHz / (PCS1900) 1900 MHz / (WCDMA II) 1900 MHz // (B7) 2500 MHz // (B38) 2600 MHz;
SAR: (WLAN 2 400 – 2 483.5 MHz) 0.004 W/Kg // (WLAN 5 150 – 5 250 MHz) 0.016 W/Kg // (WLAN 5 250 – 5 350 MHz) 0.020 W/Kg // (WLAN 5 470 – 5 725 MHz) 0.014 W/Kg // (WLAN 5 725 – 5 850 MHz) 0.004 W/Kg // (B28) 0.132 W/Kg // (B26) 0.184 W/Kg // (B5) 0.187 W/Kg / (GSM850) 0.189 W/Kg / (WCDMA V) 0.156 W/Kg // (B4) 0.105 W/Kg / (WCDMA IV) 0.074 W/Kg / (B66) 0.087 W/Kg // (B2) 0.084 W/Kg / (PCS1900) 0.062 W/Kg / (WCDMA II) 0.088 W/Kg // (B7) 0.076 W/Kg // (B38) 0.029 W/Kg;
Lote 1(150,000).

2201116TG

TELÉFONO CELULAR (Redmi Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;
SAR: (WLAN) 0.238 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) 0.987 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) 0.226 W/Kg // (B28) 0.097 W/Kg // (B26) 0.132 W/Kg  // (B5) 0.140 W/Kg // (B2) 0.056 W/Kg // (B4) 0.116 W/Kg / (B66) 0.047 W/Kg // (B7) 0.029 W/Kg / (B38) 0.024 W/Kg;
LOTE 1(120,000).

2201117TL

TELEFONO CELULAR (MOBILE PHONE)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;
SAR: (WLAN) MAC 0.173 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 1.700 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MSH 2.520 W/Kg // (B28) MAC 0.079 W/Kg // (B26) MAC 0.118 W/Kg // (B5) MAC 0.123 W/Kg // (B2) MAC 0.103 W/Kg // (B4) MAC 0.097 W/Kg / (B66) MAC 0.110 W/Kg // (B7) MAC 0.030 W/Kg / (B38) MAC 0.031 W/Kg;
LOTE 1(450,000).

2201117TL

TELEFONO CELULAR (MOBILE PHONE)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz.
SAR: (WLAN) MAC 0.173 W/Kg // (WLAN 5.150 – 5.350 GHz) MAC 0.476 W/Kg // (WLAN 5.470 – 5.850 GHz) MSH 2.520 W/Kg // (B28) MAC 0.079 W/Kg // (B26) MAC 0.118 W/Kg // (B5) MAC 0.123 W/Kg // (B2) MAC 0.103 W/Kg // (B4) MAC 0.097 W/Kg // (B66) MAC 0.110 W/Kg // (B7) MAC 0.030 W/Kg // (B38) MAC 0.031 W/Kg.
LOTE 1(450,000).

220333QL

TELÉFONO CELULAR (Redmi Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.4 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;
SAR: (WLAN) MAC 0.269 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.101 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MAC 0.080 W/Kg // (B28) MAC 0.073 W/Kg // (B26) MAC 0.051 W/Kg // (B5) MAC 0.063 W/Kg // (B2) MAC 0.801 W/Kg // (B4) MSH 1.120 W/Kg / (B66) MAC 0.859 W/Kg // (B7) MAC 0.691 W/Kg / (B38) MAC 0.269 W/Kg;
LOTE 1(600,000).

220333QL

TELÉFONO CELULAR (Redmi Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.4 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;
SAR: (WLAN) MAC 0.269 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.101 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MAC 0.080 W/Kg // (B28) MAC 0.073 W/Kg // (B26) MAC 0.051 W/Kg // (B5) MAC 0.063 W/Kg // (B2) MAC 0.801 W/Kg // (B4) MSH 1.120 W/Kg / (B66) MAC 0.859 W/Kg // (B7) MAC 0.691 W/Kg / (B38) MAC 0.269 W/Kg;
LOTE 1(600,000).

220333QL

TELÉFONO CELULAR (Redmi Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;
SAR: (WLAN) MAC 0.269 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.101 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MAC 0.080 W/Kg // (B28) MAC 0.073 W/Kg // (B26) MAC 0.051 W/Kg // (B5) MAC 0.063 W/Kg // (B2) MAC 0.801 W/Kg // (B4) MSH 1.120 W/Kg / (B66) MAC 0.859 W/Kg // (B7) MAC 0.691 W/Kg / (B38) MAC 0.269 W/Kg;
LOTE 1(600,000).

220233L2G

TELÉFONO CELULAR (Redmi Mobile Phone)

 Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (B28) 700 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;
SAR: (WLAN) MAC 0.329 W/kg // (B28) MAC 0.080 W/kg // (B5) MAC 0.083 W/kg // (B2) MAC 0.114 W/kg // (B4) MAC 0.087 W/kg // (B7) MAC 0.058 W/kg / (B38) MAC 0.029 W/kg;
 LOTE 1(1,400,000).

220233L2G

TELÉFONO CELULAR (Redmi Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (B28) 700 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;
SAR: (WLAN) MSH 0.329 W/Kg // (B28) MAC 0.080 W/Kg // (B5) MAC 0.083 W/Kg // (B2) MAC 0.114 W/Kg // (B4) MAC 0.087 W/Kg // (B7) MAC 0.058 W/Kg / (B38) MAC 0.029 W/Kg;
LOTE 1(1,400,000).

220233L2G

TELÉFONO CELULAR (Redmi Mobile Phone)

 Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (B28) 700 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;
SAR: (WLAN) MSH 0.329 W/Kg // (B28) MAC 0.080 W/Kg // (B5) MAC 0.083 W/Kg // (B2) MAC 0.114 W/Kg // (B4) MAC 0.087 W/Kg // (B7) MAC 0.058 W/Kg / (B38) MAC 0.029 W/Kg;
LOTE 1(1,400,000).

22031116BG

TELÉFONO CELULAR (MOBILE PHONE)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700/2100 MHz / (B66) 1700/2100 MHz // (B7) 2500 MHz / (B38) 2600 MHz;
SAR: (WLAN 2 400 – 2 483.5 MHz) MAC 0.210 W/Kg // (WLAN 5 150 – 5 350 MHz) MSH 2.25 W/Kg // (WLAN 5 470 – 5 850 MHz) MAC 0.431 W/Kg // (B28) MAC 0.026 W/Kg // (B26) MAC 0.072 W/Kg // (B5) MAC 0.088 W/Kg // (B2) MAC 0.742 W/Kg  // (B4) MAC 0.139 W/Kg / (B66) MAC 0.108 W/Kg // (B7) MAC 0.024 W/Kg / (B38) MAC 0.020 W/Kg;
Lote 1(40,000).

22031116BG

TELÉFONO CELULAR (MOBILE PHONE)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz.
SAR: (WLAN) MAC 0.210 W/Kg // (WLAN 5.150 – 5.350 GHz) MSH 2.25 W/Kg // (WLAN 5.470 – 5.850 GHz) MAC 0.431 W/Kg // (B28) MAC 0.026 W/Kg // (B26) MAC 0.072 W/Kg // (B5) MAC 0.088 W/Kg // (B2) MAC 0.742 W/Kg // (B4) MAC 0.139 W/Kg // (B66) MAC 0.108 W/Kg // (B7) MAC 0.024 W/Kg // (B38) MAC 0.020 W/Kg.
LOTE 1(40,000)

22031116BG

TELÉFONO CELULAR (MOBILE PHONE)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz.
SAR: (WLAN 2.400 – 2.483 GHz) MAC 0.210 W/Kg // (WLAN 5.150 – 5.350 GHz) MSH 2.25 W/Kg // (WLAN 5.470 – 5.850 GHz) MAC 0.431 W/Kg // (B28) MAC 0.026 W/Kg // (B26) MAC 0.072 W/Kg // (B5) MAC 0.088 W/Kg // (B2) MAC 0.742 W/Kg // (B4) MAC 0.139 W/Kg // (B66) MAC 0.108 W/Kg // (B7) MAC 0.024 W/Kg // (B38) MAC 0.020 W/Kg.
Lote 1(40,000) 

2201116TG

TELÉFONO CELULAR (Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700/2100 MHz / (B66) 1700/2100 MHz // (B7) 2500 MHz / (B38) 2500 MHz;
SAR: (WLAN 2 400 – 2 483.5 MHz) MAC 0.238W/Kg // (WLAN 5 150 – 5 350 MHz) MSH 0.785 W/Kg // (WLAN 5 470 – 5 850 MHz) MAC 0.279 W/Kg // (B28) MAC 0.097 W/Kg // (B26) MAC 0.132 W/Kg // (B5) MAC 0.140 W/Kg // (B2) MAC 0.056 W/Kg  // (B4) MAC 0.116 W/Kg / (B66) MAC 0.047 W/Kg // (B7) MAC 0.029 W/Kg / (B38) MAC 0.024 W/Kg;
Lote 1(120,000).

22041219NY

TELÉFONO CELULAR (MOBILE PHONE)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700/2100 MHz / (B66) 1700/2100 MHz // (B7) 2500 MHz / (B38) 2600 MHz;
SAR: (WLAN 2 400 – 2 483.5 MHz) MAC 0.142 W/Kg // (WLAN 5 150 – 5 350 MHz) MSH 0.150 W/Kg // (WLAN 5 470 – 5 850 MHz) MHS 3.69 W/Kg // (B28) MAC 0.046 W/Kg // (B26) MAC 0.068 W/Kg // (B5) MAC 0.064 W/Kg // (B2) MAC 0.067 W/Kg  // (B4) MAC 0.030 W/Kg / (B66) MAC 0.028 W/Kg // (B7) MAC 0.076 W/Kg / (B38) MAC 0.023 W/Kg;
Lote 1(200,000).

22041219NYTELÉFONO CELULAR (MOBILE PHONE)Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz.
SAR: (WLAN 2.400 – 2.483 GHz) MAC 0.142 W/Kg // (WLAN 5.150 – 5.350 GHz) MAC 0.150 W/Kg // (WLAN 5.470 – 5.850 GHz) MSH 3.69 W/Kg // (B28) MAC 0.046 W/Kg // (B26) MAC 0.068 W/Kg // (B5) MAC 0.064 W/Kg // (B2) MAC 0.067 W/Kg // (B4) MAC 0.030 W/Kg // (B66) MAC 0.028 W/Kg // (B7) MAC 0.076 W/Kg // (B38) MAC 0.023 W/Kg.
LOTE 1(200,000).
220733SL

TELÉFONO CELULAR (Redmi Mobile Phone)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (B28) 700 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

SAR: (WLAN) MSH 0.870 W/Kg // (B28) MAC 0.080 W/Kg // (B5) MAC 0.109 W/Kg // (B2) MAC 0.114 W/Kg // (B4) MAC 0.071 W/Kg // (B7) MAC 0.043 W/Kg / (B38) MAC 0.020 W/Kg;

 

LOTE 1(100,000).

Documento emitido en el alcance del Procedimiento de Evaluación de la Conformidad modificado y publicado en el DOF el 27-DIC-2021

22081283G

 TABLETA ELECTRÓNICA (Redmi Tablet)

Bandas de Frecuencias: SAR: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.8 GHz;

SAR: (WLAN 2.4 GHz) MSH 1.47 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 1.64 W/Kg // (WLAN 5.72 GHz – 5.85 GHz) MSH 2.06 W/Kg

 

LOTE 1 (60,000). 

Documento emitido en el alcance del Procedimiento de Evaluación de la Conformidad modificado y publicado en el DOF el 27-DIC-2021

M2104E1

AUDÍFONOS INALÁMBRICOS

INHERENTEMENTE CONFORME

M2110E1

AUDÍFONOS INALÁMBRICOS

INHERENTEMENTE CONFORME

220733SL

TELÉFONO CELULAR (Redmi Mobile Phone)

(WLAN) 2.4 GHz / (B28) 700 MHz / (B5) 850 MHz / (B2) 1900 MHz / (B4) 1700 MHz / (B7 y B38) 2500 MHz  //  (WLAN) MSH 0.870 W/Kg / (B28) MAC 0.080 W/Kg / (B5) MAC 0.109 W/Kg / (B2) MAC 0.114 W/Kg / (B4) MAC 0.071 W/Kg / (B7) MAC 0.043 W/Kg / (B38) MAC 0.020 W/Kg

M2222E1

AUDÍFONOS INALÁMBRICOS

INHERENTEMENTE CONFORME

M2231E1

AUDÍFONOS INALÁMBRICOS

INHERENTEMENTE CONFORME

M2137E1

AUDÍFONOS INALÁMBRICOS

INHERENTEMENTE CONFORME

M2109W1

RELOJ INTELIGENTE

INHERENTEMENTE CONFORME

M2133E1

AUDÍFONOS INALÁMBRICOS

INHERENTEMENTE CONFORME

M2236E1

AUDÍFONOS INALÁMBRICOS

INHERENTEMENTE CONFORME

M2109W1

RELOJ INTELIGENTE (Incluye cable de carga, sin marca, sin modelo)

INHERENTEMENTE CONFORME

M2232E1

AUDÍFONOS

INHERENTEMENTE CONFORME

M2104E1

AUDÍFONOS

INHERENTEMENTE CONFORME

M2216W1

PULSERA INTELIGENTE

INHERENTEMENTE CONFORME

23026RN54G

TELÉFONO CELULAR (Redmi Mobile Phone)

(WLAN)2.4GHz / (B28)700MHz/(B26)800MHz/ (B5) 850MHz/ (B2) 1900MHz /(B4yB66)1700MHz/(B7yB38)2500MHz;WLAN) MSH1.120W/ Kg/ (B28)MAC0.036W/Kg/(B26)MAC0.038W/Kg/ (B5)MAC0.057W /Kg/(B2)MAC0.107W/Kg/(B4) MAC0.077W/Kg /(B66)MAC0.057W/Kg/ (B7)MAC0.047W/Kg/(B38 )MAC0.022W/Kg;LOTE1 (60,000)

23026RN54G

TELÉFONO CELULAR (Redmi Mobile Phone)

(WLAN)2.4GHz/(B28)700MHz/(B26)800MHz/
(B5)850MHz/(B2)1900MHz/(B4yB66)1700MHz/
(B7yB38)2500MHz;WLAN)MSH1.120W/Kg/
(B28)MAC0.036W/Kg/(B26)MAC0.038W/Kg
/(B5)MAC0.057W/Kg/(B2)MAC0.107W/Kg/
(B4)MAC0.077W/Kg/(B66)MAC0.057W/Kg/(B7)
MAC0.047W/Kg/(B38)MAC0.022/Kg

23053RN02L

TELÉFONO CELULAR (Redmi Mobile Phone)

(WLAN 2 400 - 2 483.5 MHz) MAC 0.113 W/Kg // (WLAN 5150 - 5350 GHz) MAC 0.247 W/Kg // (WLAN 5725 - 5850 GHz) MSH 0.157 W/Kg // (B28) MAC 0.041 W/Kg // (B26) MAC 0.077 W/Kg // (B5) MAC 0.064 W/Kg // (B2) MAC 0.083 W/Kg // (B4) MAC 0.109 W/Kg / (B66) MAC 0.040 W/Kg // (B7) MAC 0.039 W/Kg / (B38) MAC 0.069 W/Kg

2303ERA42L

TELÉFONO CELULAR (Redmi Mobile Phone)

(2400-2483.5 MHz 0.251 W/kg (5150-5350 MHz), 0.280 W/kg (5470-5850 MHz), 1.210 W/kg, (B28) 0.135 W/kg, (B26) 0.113 W/kg, (B5) 0.321 W/kg, (B2) 1.040 W/kg, (B4) 1.790 W/kg, (B66) 2.220 W/kg, (B7) 0.747 W/kg, (B38) 0.311 W/kg

23028RA60L

TELÉFONO CELULAR (Redmi Mobile Phone)

SAR: (WLAN) MAC 0.152 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH1.450 W/Kg // (WLAN 5.470 GHz - 5.85 GHz) MAC 0.119 W/Kg // (B28) MAC 0.018 W/Kg // (B26) MAC 0.027 W/Kg // (B5) MAC 0.027 W/Kg // (B2) MAC 0.102 W/Kg // (B4) MAC 0.0137 W/Kg / (B66) MAC 0.114 W/Kg // (B7) MAC 0.033 W/Kg / (B38) MAC 0.014 W/Kg

23026RN54G

TELÉFONO CELULAR (Redmi Mobile Phone)

(WLAN) 2.4 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz // (B7 y B38) 2500: (WLAN) MSH 1.120 W/Kg // (B28) MAC 0.036 W/Kg // (B26) MAC 0.038 W/Kg // (B5) MAC 0.057 W/Kg // (B2) MAC 0.107 W/Kg // (B4) MAC 0.077 W/Kg / (B66) MAC 0.057 W/Kg // (B7) MAC 0.047 W/Kg / (B38) MAC 0.022 W/Kg

2312DRA50GTELÉFONO CELULAR (Redmi Mobile Phone)

(WLAN) 2.4 GHz / (WLAN) 5.2 GHz / (WLAN) 5.6 GHz / (B28) 700 MHz / (B26) 800 MHz / (B5) 850 MHz / (B2) 1900 MHz / (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz / (B7 y B38) 2500 MHz; (WLAN) MAC 0.208 W/Kg / (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.303 W/Kg / (WLAN 5.47 GHz - 5.85 GHz) MAC 0.706 W/Kg / (B28) MAC 0.122 W/Kg / (B26) MAC 0.135 W/Kg / (B5) MAC 0.135 W/Kg / (B2) MAC 0.708 W/Kg / (B4) MSH 2.040 W/Kg / (B66) MAC 0.939 W/Kg / (B7) MAC 0.528 W/Kg / (B38) MAC 0.234 W/Kg

23090RA98GTELÉFONO CELULAR (Redmi Mobile Phone)

(WLAN) 2.4 GHz / (WLAN) 5.2 GHz / (WLAN) 5.6 GHz / (B28) 700 MHz / (B26) 800 MHz / (B5) 850 MHz / (B2) 1900 MHz / (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz / (B7 y B38) 2500 MHz; (WLAN 2.4 GHz) MAC 0.281 W/Kg / (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.342 W/Kg / (WLAN 5.47 GHz - 5.85 GHz) MAC 0.279 W/Kg / (LTE B28) MAC 0.102 W/Kg / (LTE B26) MAC 0.135 W/Kg / (LTE B5) MAC 0.129 W/Kg / (LTE B2) MAC 1.450 W/Kg / (LTE B4) MAC 1.220 W/Kg / (LTE B66) MAC 1.130 W/Kg // (LTE B7) MSH 2.590 W/Kg / (LTE B38) MAC 0.585 W/Kg

23129RA5FLTELÉFONO CELULAR (Redmi Mobile Phone)

(WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 Y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz: (WLAN 2.4 GHz) MAC 0.217 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.234 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz - 5.85 GHz) MAC 0.948 W/Kg // (B28) MAC 0.123 W/Kg // (B26) MAC 0.085 W/Kg // (B5) MAC 0.075 W/Kg // (B2) MAC 0.030 W/Kg // (B4) MAC 0.028 W/Kg / (B66) MAC 0.040 W/Kg // (B7) MAC 0.094 W/Kg / (B38) MAC 0.030 W/Kg

2312CRNCCLTELÉFONO CELULAR (Redmi Mobile Phone)

(WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 Y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz: (WLAN 2.4 GHz) MSH 1.100 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.219 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz - 5.85 GHz) MAC 0.262 W/Kg // (B28) MAC 0.089 W/Kg // (B26) MAC 0.127 W/Kg // (B5) MAC 0.121 W/Kg // (B2) MAC 0.120 W/Kg // (B4) MAC 0.113 W/Kg / (B66) MAC 0.093 W/Kg // (B7) MAC 0.082 W/Kg / (B38) MAC 0.037 W/Kg

M2132E1AUDIFONOS

INHERENTEMENTE CONFORME

TWSEJ01ZMAUDIFONOSINHERENTEMENTE CONFORME
M2137E1AUDIFONOS

INHERENTEMENTE CONFORME

M2236E1AUDIFONOS INALÁMBRICOS

INHERENTEMENTE CONFORME

M2235W1RELOJ INTELIGENTE

INHERENTEMENTE CONFORME

M2232E1AUDÍFONOS INALÁMBRICOS

INHERENTEMENTE CONFORME

M2316E1AUDÍFONOS INALÁMBRICOS

INHERENTEMENTE CONFORME

M2317E1AUDÍFONOS INALÁMBRICOSINHERENTEMENTE CONFORME
M2235W1PULSERA INTELIGENTE (REDMI WATCH 3 ACTIVE)INHERENTEMENTE CONFORME
M2137E1AUDIFONOS INALAMBRICOSINHERENTEMENTE CONFORME
M2236E1AUDIFONOS INALAMBRICOSINHERENTEMENTE CONFORME
M2315W1RELOJ INTELIGENTEINHERENTEMENTE CONFORME

 

<< Regresar


 ¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí

2024 Instituto Federal de Telecomunicaciones - Algunos Derechos Reservados