Atajo de Navegación:

Equipos POCO | Instituto Federal de Telecomunicacioness


NOMBRE COMERCIAL O MODELOEQUIPOINHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR
2201117PG

TELEFONO CELULAR (MOBILE PHONE)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz.

SAR: (WLAN) 0.186 W/Kg // (WLAN 5.150 – 5.350 GHz) 0.935 W/Kg // (WLAN 5.470 – 5.850 GHz) 0.826 W/Kg // (B28) 0.029 W/Kg // (B5) 0.374 W/Kg // (B2) 0.894 W/Kg // (B4) 0.119 W/Kg // (B7) 0.039 W/Kg // (B38) 0.024 W/Kg.

21121210GTELÉFONO CELULAR (MOBILE PHONE)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.15 GHz - 5.35 GHz // (WLAN) 5.47 GHz – 5.85 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

SAR: (WLAN) 1.12 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) 0.326 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) 0.411 W/Kg // (B28) 0.055 W/Kg // (B26) 0.093 W/Kg // (B5) 0.140 W/Kg // (B2) 0.178 W/Kg // (B4) 0.133 W/Kg // (B7) 0.169 W/Kg / (B38) 0.059 W/Kg;

22041219PGTELÉFONO CELULAR (MOBILE PHONE)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz.

SAR: (WLAN 2.400 – 2.483 GHz) MAC 0.124 W/Kg // (WLAN 5.150 – 5.350 GHz) MAC 0.156 W/Kg // (WLAN 5.470 – 5.850 GHz) MSH 0.791 W/Kg // (B28) MAC 0.048 W/Kg // (B5) MAC 0.108 W/Kg // (B2) MAC 0.095 W/Kg // (B4) MAC 0.100 W/Kg // (B7) MAC 0.024 W/Kg // (B38) MAC 0.011 W/Kg.

22021211RGTELEFONO CELULAR (MOBILE PHONE)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

SAR: (WLAN) MAC 0.269 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.382 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MSH 1.670 W/Kg // (B28) MAC 0.065 W/Kg // (B26) MAC 0.099 W/Kg // (B5) MAC 0.127 W/Kg // (B2) MAC 0.141 W/Kg // (B4) MAC 0.097 W/Kg // (B7) MAC 0.077 W/Kg / (B38) MAC 0.037 W/Kg;

2201117PGTELÉFONO CELULAR (MOBILE PHONE)

 Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

 SAR: (WLAN) MAC 0.235 W/kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 1.350 W/kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MSH 0.920 W/kg // (B28) MAC 0.120 W/kg // (B5) MAC 0.297 W/Kg // (B2) MAC 0.762 W/Kg // (LTE B4) MAC 0.125 W/kg // (B7) MAC 0.135 W/kg /(B38) MAC 0.143 W/kg;

22041219PGTELÉFONO CELULAR (MOBILE PHONE)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

SAR: (WLAN) MAC 0.124 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.156 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MSH 0.791 W/Kg // (B28) MAC 0.048 W/Kg // (B5) MAC 0.108 W/Kg // (B2) MAC 0.095 W/Kg // (B4) MAC 0.100 W/Kg // (B7) MAC 0.024 W/Kg / (B38) MAC 0.011 W/Kg;

22021211RGTELÉFONO CELULAR (MOBILE PHONE)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz.

SAR: (WLAN 2.400 – 2.483 GHz) MAC 0.269 W/Kg // (WLAN 5.150 – 5.350 GHz) MAC 0.382 W/Kg // (WLAN 5.470 – 5.850 GHz) MSH 1.670 W/Kg // (B28) MAC 0.065 W/Kg // (B26) MAC 0.099 W/Kg // (B5) MAC 0.127 W/Kg // (B2) MAC 0.141 W/Kg // (B4) MAC 0.097 W/Kg // (B7) MAC 0.077 W/Kg // (B38) MAC 0.037 W/Kg.

2201116PGTELEFONO CELULAR (MOBILE PHONE)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700/2100 MHz // (B7) 2500 MHz // (B38) 2600 MHz; 

SAR: (WLAN 2 400 – 2 483.5 MHz)  MAC 0.230 W/Kg // (WLAN 5 150 – 5 350 MHz) MAC 0.455 W/Kg // (WLAN 5 470 – 5 850 MHz) MSH 3.380 W/Kg // (B28) MAC 0.039 W/Kg // (B26) MAC 0.079 W/Kg // (B5) MAC 0.103 W/Kg // (B2) MAC 0.101 W/Kg  // (B4) MAC 0.119 W/Kg  // (B7) MAC 0.047 W/Kg // (B38) MAC 0.027 W/Kg;

21121210GTELÉFONO CELULAR (MOBILE PHONE)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

SAR: (WLAN) MSH 2.370 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.361 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MAC 0.457 W/Kg // (B28) MAC 0.058 W/Kg // (B26) MAC 0.093 W/Kg // (B5) MAC 0.140 W/Kg // (B2) MAC 0.178 W/Kg // (B4) MAC 0.133 W/Kg // (B7) MAC 0.137 W/Kg / (B38) MAC 0.059 W/Kg;

220333QPGTELÉFONO CELULAR (POCO MOBILE PHONE)Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // B4 1700 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;
22041216GTELÉFONO CELULAR (POCO MOBILE PHONE)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

SAR: (WLAN) MAC 0.091 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.049 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MAC 0.063 W/Kg // (B28) MAC 0.028 W/Kg // (B5) MAC 0.048 W/Kg // (B2) MSH 1.060 W/Kg // (B4) MAC 0.075 W/Kg // (B7) MAC 0.092 W/Kg / (B38) MAC 0.021 W/Kg;

220333QPGTELÉFONO CELULAR (POCO MOBILE PHONE)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

SAR: (WLAN) MAC 0.132 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.048 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) 0.058 W/Kg // (B28) MAC 0.030 W/Kg // (B5) MAC 0.056 W/Kg // (B2) MAC 0.097 W/Kg // (B4) MAC 0.084 W/Kg // (B7) MAC 0.026 W/Kg / (B38) MAC 0.011 W/Kg;

22041216GTELÉFONO CELULAR (POCO MOBILE PHONE)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz.

SAR: (WLAN) MAC 0.091 W/Kg // (WLAN 5.150 – 5.350 GHz) MAC 0.049 W/Kg // (WLAN 5.470 – 5.850 GHz) MAC 0.063 W/Kg // (B28) MAC 0.028 W/Kg // (B5) MAC 0.048 W/Kg // (B2) MSH 1.06 W/Kg // (B4) MAC 0.075 W/Kg // (B7) MAC 0.092 W/Kg // (B38) MAC 0.021 W/Kg

2201116PGTELEFONO CELULAR (MOBILE PHONE)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.4 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz / (GSM850) 850 MHz / (WCDMA BV) 850 MHz // (B4) 1700/2100 MHz / (WCDMA BIV) 1700 MHz // (B2) 1900 MHz / (PCS1900) 1900 MHz / (WCDMA BII) 1900 MHz // (B7) 2500 MHz // (B38) 2600 MHz;

SAR: (WLAN 2 400 – 2 483.5 MHz) 0.013 W/Kg // (WLAN 5 150 – 5 250 MHz) 0.018 W/Kg // (WLAN 5 250 – 5 350 MHz) 0.022 W/Kg // (WLAN 5 470 – 5 725 MHz) 0.035 W/Kg // (WLAN 5 725 – 5 850 MHz) 0.013 W/Kg // (B28) 0.085 W/Kg // (B26) 0.106 W/Kg // (B5) 0.101 W/Kg / (GSM850) 0.150 W/Kg / (WCDMA BV) 0.157 W/Kg // (B4) 0.055 W/Kg / (WCDMA BIV) 0.072 W/Kg // (B2) 0.056 W/Kg / (PCS1900) 0.035 W/Kg / (WCDMA BII) 0.072 W/Kg // (B7) 0.060 W/Kg // (B38) 0.036 W/Kg;

21091116AGTELEFONO CELULAR (MOBILE PHONE)Modelo Evaluado: 21091116AG, 703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.153 W/kg, 824-849 MHz (GSM850) 0.116 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.134 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.152 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.097 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.973 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 1.086 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.121 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.129 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD B66) 0.138 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 0.016 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD B38) 0.006 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.291 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.021 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth LE) 0.015 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.7) 0.084 W/kg
2201116PGTELÉFONO CELULAR (MOBILE PHONE)Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.4 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz / (GSM850) 850 MHz / (WCDMA BV) 850 MHz // (B4) 1700/2100 MHz / (WCDMA BIV) 1700 MHz // (B2) 1900 MHz / (PCS1900) 1900 MHz / (WCDMA BII) 1900 MHz // (B7) 2500 MHz // (B38) 2600 MHz;
SAR: (WLAN 2 400 – 2 483.5 MHz) 0.013 W/Kg // (WLAN 5 150 – 5 250 MHz) 0.018 W/Kg // (WLAN 5 250 – 5 350 MHz) 0.022 W/Kg // (WLAN 5 470 – 5 725 MHz) 0.035 W/Kg // (WLAN 5 725 – 5 850 MHz) 0.013 W/Kg // (B28) 0.085 W/Kg // (B26) 0.106 W/Kg // (B5) 0.101 W/Kg / (GSM850) 0.150 W/Kg / (WCDMA BV) 0.157 W/Kg // (B4) 0.055 W/Kg / (WCDMA BIV) 0.072 W/Kg // (B2) 0.056 W/Kg / (PCS1900) 0.035 W/Kg / (WCDMA BII) 0.072 W/Kg // (B7) 0.060 W/Kg // (B38) 0.036 W/Kg;
Lote 1(100,000).
2201117PGTELÉFONO CELULAR (MOBILE PHONE)Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz.
SAR: (WLAN) 0.186 W/Kg // (WLAN 5.150 – 5.350 GHz) 0.935 W/Kg // (WLAN 5.470 – 5.850 GHz) 0.826 W/Kg // (B28) 0.029 W/Kg // (B5) 0.374 W/Kg // (B2) 0.894 W/Kg // (B4) 0.119 W/Kg // (B7) 0.039 W/Kg // (B38) 0.024 W/Kg.
LOTE 1(450,000).
21121210GTELÉFONO CELULAR (POCO MOBILE PHONE)Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.15 GHz - 5.35 GHz // (WLAN) 5.47 GHz – 5.85 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;
SAR: (WLAN) 1.12 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) 0.326 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) 0.411 W/Kg // (B28) 0.055 W/Kg // (B26) 0.093 W/Kg // (B5) 0.140 W/Kg // (B2) 0.178 W/Kg // (B4) 0.133 W/Kg // (B7) 0.169 W/Kg / (B38) 0.059 W/Kg;
LOTE 1(20,000).
2201116PGTELÉFONO CELULAR (MOBILE PHONE)Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700/2100 MHz // (B7) 2500 MHz // (B38) 2600 MHz; 
SAR: (WLAN 2 400 – 2 483.5 MHz)  MAC 0.230 W/Kg // (WLAN 5 150 – 5 350 MHz) MAC 0.455 W/Kg // (WLAN 5 470 – 5 850 MHz) MSH 3.380 W/Kg // (B28) MAC 0.039 W/Kg // (B26) MAC 0.079 W/Kg // (B5) MAC 0.103 W/Kg // (B2) MAC 0.101 W/Kg  // (B4) MAC 0.119 W/Kg  // (B7) MAC 0.047 W/Kg // (B38) MAC 0.027 W/Kg;
Lote 1(100,000).
21121210GTELÉFONO CELULAR (MOBILE PHONE)Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;
SAR: (WLAN) MSH 2.370 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.361 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MAC 0.457 W/Kg // (B28) MAC 0.058 W/Kg // (B26) MAC 0.093 W/Kg // (B5) MAC 0.140 W/Kg // (B2) MAC 0.178 W/Kg // (B4) MAC 0.133 W/Kg // (B7) MAC 0.137 W/Kg / (B38) MAC 0.059 W/Kg;
LOTE 1(20,000).
2201117PGTELÉFONO CELULAR (MOBILE PHONE) Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;
SAR: (WLAN) MAC 0.235 W/kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 1.350 W/kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MSH 0.920 W/kg // (B28) MAC 0.120 W/kg // (B5) MAC 0.297 W/Kg // (B2) MAC 0.762 W/Kg // (LTE B4) MAC 0.125 W/kg // (B7) MAC 0.135 W/kg /  (B38) MAC 0.143 W/kg;
 Lote 1 (450,000).
220333QPGTELÉFONO CELULAR (POCO MOBILE PHONE)Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // B4 1700 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;
SAR: (WLAN) MAC 0.132 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.48 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MAC 0.058 W/Kg // (B28) MAC 0.030 W/Kg // (B5) MAC 0.056 W/Kg // (B2) MAC 0.097 W/Kg // (B4) MAC 0.084 W/Kg // (B7) MAC 0.026 W/Kg / (B38) MAC 0.011 W/Kg;
LOTE 1(300,000).
22041216GTELÉFONO CELULAR (POCO MOBILE PHONE)Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;
SAR: (WLAN) MAC 0.091 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.049 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MAC 0.063 W/Kg // (B28) MAC 0.028 W/Kg // (B5) MAC 0.048 W/Kg // (B2) MSH 1.060 W/Kg // (B4) MAC 0.075 W/Kg // (B7) MAC 0.092 W/Kg / (B38) MAC 0.021 W/Kg;
LOTE 1(10,000).
22041216GTELÉFONO CELULAR (POCO MOBILE PHONE)Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz.
SAR: (WLAN) MAC 0.091 W/Kg // (WLAN 5.150 – 5.350 GHz) MAC 0.049 W/Kg // (WLAN 5.470 – 5.850 GHz) MAC 0.063 W/Kg // (B28) MAC 0.028 W/Kg // (B5) MAC 0.048 W/Kg // (B2) MSH 1.06 W/Kg // (B4) MAC 0.075 W/Kg // (B7) MAC 0.092 W/Kg // (B38) MAC 0.021 W/Kg
Lote 1(10,000).
220333QPGTELÉFONO CELULAR (POCO MOBILE PHONE)Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;
SAR: (WLAN) MAC 0.132 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.048 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) 0.058 W/Kg // (B28) MAC 0.030 W/Kg // (B5) MAC 0.056 W/Kg // (B2) MAC 0.097 W/Kg // (B4) MAC 0.084 W/Kg // (B7) MAC 0.026 W/Kg / (B38) MAC 0.011 W/Kg;
LOTE 1(300,000).
22021211RGTELÉFONO CELULAR (MOBILE PHONE)Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz.
SAR: (WLAN 2.400 – 2.483 GHz) MAC 0.269 W/Kg // (WLAN 5.150 – 5.350 GHz) MAC 0.382 W/Kg // (WLAN 5.470 – 5.850 GHz) MSH 1.670 W/Kg // (B28) MAC 0.065 W/Kg // (B26) MAC 0.099 W/Kg // (B5) MAC 0.127 W/Kg // (B2) MAC 0.141 W/Kg // (B4) MAC 0.097 W/Kg // (B7) MAC 0.077 W/Kg // (B38) MAC 0.037 W/Kg.
LOTE 1(60,000).
22021211RGTELÉFONO CELULAR (MOBILE PHONE)Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;
SAR: (WLAN) MAC 0.269 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.382 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MSH 1.670 W/Kg // (B28) MAC 0.065 W/Kg // (B26) MAC 0.099 W/Kg // (B5) MAC 0.127 W/Kg // (B2) MAC 0.141 W/Kg // (B4) MAC 0.097 W/Kg // (B7) MAC 0.077 W/Kg / (B38) MAC 0.037 W/Kg;
LOTE 1(60,000).
22041219PGTELÉFONO CELULAR (MOBILE PHONE)Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;
SAR: (WLAN) MAC 0.124 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.156 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MSH 0.791 W/Kg // (B28) MAC 0.048 W/Kg // (B5) MAC 0.108 W/Kg // (B2) MAC 0.095 W/Kg // (B4) MAC 0.100 W/Kg // (B7) MAC 0.024 W/Kg / (B38) MAC 0.011 W/Kg;
LOTE 1(80,000).
22041219PGTELÉFONO CELULAR (MOBILE PHONE)Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz.
SAR: (WLAN 2.400 – 2.483 GHz) MAC 0.124 W/Kg // (WLAN 5.150 – 5.350 GHz) MAC 0.156 W/Kg // (WLAN 5.470 – 5.850 GHz) MSH 0.791 W/Kg // (B28) MAC 0.048 W/Kg // (B5) MAC 0.108 W/Kg // (B2) MAC 0.095 W/Kg // (B4) MAC 0.100 W/Kg // (B7) MAC 0.024 W/Kg // (B38) MAC 0.011 W/Kg.
LOTE 1(80,000).
22071219CGTELÉFONO CELULAR (POCO MOBILE PHONE)Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz.
SAR: (WLAN 2.400 – 2.483 GHz) MAC 0.152 W/Kg // (WLAN 5.150 – 5.350 GHz) MAC 0.143 W/Kg // (WLAN 5.470 – 5.850 GHz)  MAC 0.127 W/Kg // (B28) MAC 0.208 W/Kg // (B5) MAC 0.403 W/Kg // (B2) MSH 0.689 W/Kg // (B4) MAC 0.246 W/Kg // (B7) MAC 0.218 W/Kg // B38) MAC 0.083 W/Kg.
Lote 1(300,000).
22071219CGTELÉFONO CELULAR (POCO MOBILE PHONE)Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;
SAR: (WLAN) MAC 0.152 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.143 W/Kg // (WLAN 5.470 GHz - 5.85 GHz) MAC 0.127 W/Kg // (B28) MAC 0.208 W/Kg // (B5) MAC 0.403 W/Kg // (B2) MSH 0.689 W/Kg // (B4) MAC 0.246 W/Kg // (B7) MAC 0.218 W/Kg / (B38) MAC 0.083 W/Kg
LOTE 1(300,000).
2207117BPGTELÉFONO CELULAR (POCO MOBILE PHONE)Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;
SAR: (WLAN) MAC 0.294 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 2.240 W/Kg // (WLAN 5.470 GHz - 5.85 GHz) MAC 0.055 W/Kg // (B28) MAC 0.019 W/Kg // (B5) MAC 0.421 W/Kg // (B2) MAC 1.230 W/Kg // (B4) MAC 0.058 W/Kg // (B7) MAC 0.061 W/Kg / (B38) MAC 0.024 W/Kg
LOTE 1(300,000).
Documento emitido en el alcance del Procedimiento de Evaluación de la Conformidad modificado y publicado en el DOF el 27-DIC-2021.
22127PC95GTELÉFONO CELULAR (POCO Mobile Phone)(WLAN) 2.4 GHz / (WLAN) 5.2 GHz / (WLAN) 5.7 GHz / (B28) 700 MHz / (B5) 850 MHz / (B2) 1900 MHz / (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz / (B7 y B38) 2500 MHz  //  (WLAN) MAC 0.206 W/Kg / (WLAN 5.15 - 5.35 GHz) MAC 0.189 W/Kg / (WLAN 5.470 - 5.85 GHz) MAC 0.232 W/Kg / (B28) MAC 0.100 W/Kg / (B5) MAC 0.124 W/Kg / (B2) MAC 0.288 W/Kg / (B4) MSH 3.120 W/Kg / (B66) MAC 0.348 W/Kg / (B7) MAC 0.396 W/Kg / (B38) MAC 0.144 W/Kg
2310FPCA4GTELÉFONO CELULAR (POCO Mobile Phone)(WLAN) 2.4 GHz / (WLAN) 5.3 GHz / (WLAN) 5.7 GHz / (B28) 700 MHz / (B5) 850 MHz / (B2) 1900 MHz / (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz / (B7 y B38) 2500 MHz; (WLAN) MAC 0.282 W/Kg / (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.590 W/Kg / (WLAN 5.725 GHz - 5.85 GHz) MAC 0.385 W/Kg / (B28) MAC 0.109 W/Kg / (B5) MAC 0.131 W/Kg / (B2) MAC 0.181 W/Kg / (B4) MAC 0.106 W/Kg / (B66) MAC 0.099 W/Kg / (B7) MAC 0.073 W/Kg / (B38) MAC 0.051 W/Kg.
2312FPCA6GTELÉFONO CELULAR (POCO Mobile Phone)(WLAN) 2.4 GHz / (WLAN) 5.2 GHz / (WLAN) 5.6 GHz / (B28) 700 MHz / (B26) 800 MHz / (B5) 850 MHz / (B2) 1900 MHz / (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz / (B7 y B38) 2500 MHz; (WLAN) MAC 0.173 W/Kg / (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.090 W/Kg / (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MSH 1.110 W/Kg / (B28) MAC 0.013 W/Kg / (B26) MAC 0.024 W/Kg / (B5) MAC 0.035 W/Kg / (B2) MAC 0.100 W/Kg / (B4) MAC 0.028 W/Kg / (B66) MAC 0.023 W/Kg / (B7) MAC 0.082 W/Kg / (B38) MAC 0.018 W/Kg

 

<< Regresar


 ¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí

2024 Instituto Federal de Telecomunicaciones - Algunos Derechos Reservados