Atajo de Navegación:

Equipos OPPO | Instituto Federal de Telecomunicacioness


NOMBRE COMERCIAL O MODELOEQUIPOINHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR
ETI81

AUDIFONOS

INHERENTEMENTE CONFORME

CPH2363

TELEFONO CELULAR

Modelo Evaluado: CPH2363 , 703-748  MHz (LTE FDD B28) 0.038 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD B26) 0.066 W/kg, 824-849 MHz (GSM850) 0.068 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.154 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.070 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.023 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.061 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.037 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.069 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.046 W/kg, 1710-1780  MHz (LTE FDD B66) 0.041 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 0.096 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD B38) 0.039 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.003 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.003 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth LE) 0.002 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.7 ) 0.003 W/kg

CPH2251

TELEFONO CELULAR

2400-2483.5 MHz (Bluetooth): < 0.001 W/kg, 5725-5850 MHz (WLAN 5.7): 0.283 W/kg, 703-748 MHz (LTE FDD B28): 0.032 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD B26): 0.039 W/kg, 824-849 MHz (GSM850): 0.043 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V): 0.047 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5): 0.035 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900): 0.020 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II): 0.026 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2): 0.033 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV): 0.036 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4): 0.031 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD B66): 0.036 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7): 0.033 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD B38): 0.009 W/kg, 2400-2483.5 MHz (WLAN 2.4): 0.213 W/kg, Modelo evaluado: CPH2251

CPH2365

TELEFONO CELULAR

Modelo Evaluado: CPH2365, 703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.057 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD B26) 0.069 W/kg, 824-849 MHz (GSM850) 0.142 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.100 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.076 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.051 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.061 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.055 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.051 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.035 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD B66) 0.040 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 0.142 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD B38) 0.046 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.016 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.001 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth LE) 0.002 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.7) 0.006 W/kg

CPH2371

TELEFONO CELULAR

Modelo Evaluado: CPH2371, 703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.073 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD B26) 0.066 W/kg, 824-849 MHz (GSM850) 0.070 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.087 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.065 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.026 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.037 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.026 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.032 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.017 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD B66) 0.019 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 0.075 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD B38) 0.039 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.039 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.075 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth LE) 0.071 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.7) 0.139 W/kg

CPH2387

TELEFONO CELULAR

703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.072 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD B26) 0.101 W/kg, 824-849 MHz (GSM850) 0.068 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.055 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.083 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.016 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.012 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.017 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.012 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 0.067 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD B38) 0.053 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.003 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.002 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth LE) 0.002 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.7) 0.003 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.020 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD B66) 0.018 W/kg

CPH2269

TELEFONO CELULAR

Modelo evaluado: CPH2269, 703-748 MHz (LTE FDD B28): 0.069 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD B26): 0.067 W/kg, 824-849 MHz (GSM850): 0.075 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V): 0.092 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5): 0.076 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900): 0.031 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II): 0.057 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2): 0.052 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV): 0.020 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4): 0.022 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD B66): 0.026 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7): 0.073 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD B38): 0.021 W/kg, 2400-2483.5 MHz (WLAN 2.4): 0.803 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth): 0.003 W/kg, 5725-5850 MHz (WLAN 5.7): 0.505 W/kg

CPH2385

TELEFONO CELULAR

703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.113 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD B26) 0.138 W/kg, 824-849 MHz (GSM850) 0.103 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.099 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.153 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.031 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.051 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.108 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.035 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.099 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD B66) 0.095 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 0.168 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD B38) 0.074 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.303 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.004 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth LE) 0.002 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.7) 0.218 W/kg

ETE21

AUDIFONOS

INHERENTEMENTE CONFORME

ETE11

AUDIFONOS

INHERENTEMENTE CONFORME

ETE41

AUDIFONOS

INHERENTEMENTE CONFORME

CPH2477

TELEFONO CELULAR

703-748 MHz (LTE FDD) / 814-849 MHz (LTE FDD) / 824-849 MHz (GSM) / 824-849 MHz (WCDMA) / 824-849 MHz (LTE FDD) / 1850-1900 MHz (GSM) / 1850-1900 MHz (WCDMA) / 1850-1900 MHz (LTE FDD) / 1710-1755 MHz (WCDMA) / 1710-1755 MHz (LTE FDD) / 1710-1780 MHz (LTE FDD) / 2500-2570 MHz (LTE FDD) / 2570-2620 MHz (LTE TDD) / 2400 – 2483.5 MHz (WLAN) / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) / 5150 – 5250 MHz (WLAN) / 5250 – 5350 MHz (WLAN) / 5470 – 5725 MHz (WLAN) / 5725 – 5850 MHz (WLAN)  //  0.089 W/kg / 0.090 W/kg / 0.120 W/kg / 0.085 W/kg / 0.090 W/kg / 0.034 W/kg / 0.020 W/kg / 0.033 W/kg / 0.046 W/kg / 0.023 W/kg / 0.023 W/kg / 0.026 W/kg / 0.010 W/kg / 0.394 W/kg / 0.009 W/kg / 0.007 W/kg / 0.244 W/kg / 0.259 W/kg / 0.382 W/kg / 0.447 W/kg

OBBE215

RELOJ INTELIGENTE

INHERENTEMENTE CONFORME

ETE31

AUDIFONOS

INHERENTEMENTE CONFORME

CPH2437

TELEFONO CELULAR

703-748MHz(LTEFDDB28)0.099W/kg;814-849MHz(LTEFDDB26)0.039W/kg;824-849MHz(GSM850)0.031W/kg;824-849MHz(WCDMAV)0.032W/kg;824-849MHz(LTEFDDB5)0.038W/kg;1850-1900MHz(GSM1900)0.100W/kg;1850-1900MHz(WCDMAII)0.128W/kg;1850-1900MHz(LTEFDDB2)0.182W/kg;1710-1755MHz(WCDMAIV)0.106W/kg;1710-1755MHz(LTEFDD4)0.074W/kg;1710-1780MHz(LTEFDDB66)0.128W/kg;2500-2570MHz(LTEFDDB7)0.089W/kg;2570-2620MHz(LTETDDB38)0.132W/kg;2400–2483.5MHz(WLAN2.4G)0.331W/kg;2400–2483.5MHz(Bluetooth)0.178W/kg;2400–2483.5MHz(BluetoothLE)0.005W/kg;5150–5250MHz(WLAN5.2G)0.049W/kg;5250–5350MHz(WLAN5.3G)0.141W/kg;5470–5725MHz(WLAN5.6G)0.311W/kg;5725–5850MHz(WLAN5.8G)0.118W/kg

 

CPH2577

TELEFONO CELULAR

703-749 MHz (LTE FDD B28) 0.073 W/Kg / 814-849 MHz (LTE FDD B26) 0.060 W/Kg / 824-849 MHz (GSM850) 0.084 W/Kg / 824-849 MHz (WCDMA V) 0.056 W/Kg / 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.074 W/Kg / 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.040 W/Kg / 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.031 W/Kg / 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.039 W/Kg / 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.020 W/Kg / 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.021 W/Kg / 1710-1755 MHz (LTE FDD B66) 0.025 W/Kg / 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 0.065 W/Kg / 2570-2620 MHz (LTE TDD B38) 0.036 W/Kg / 2400-2483.5 MHz (WLAN 2.4G) 0.646 W/Kg / 2400-2483.5 MHz (Bluetooth) 0.085 W/Kg / 2400-2483.5 MHz (Bluetooth LE) 0.003 W/Kg / 5150-5250 MHz (WLAN 5.2G) 0.264 W/Kg / 5250-5350 MHz (WLAN 5.3G) 0.276 W/Kg / 5470-5725 MHz (WLAN 5.6G) 0.222 W/Kg / 5725-5850 MHz (WLAN 5.8G) 0.285 W/KG

CPH2579

TELEFONO CELULAR

703-748 MHz (LTE FDD) / 814-849 MHz (LTE FDD) / 824-849 MHz (GSM850) / 824-849 MHz (WCDMA) / 824-849 MHz (LTE FDD) / 1850-1900 MHz (GSM1900) / 1850-1900 MHz (WCDMA) / 1850-1900 MHz (LTE FDD) / 1710-1755 MHz (WCDMA) / 1710-1755 MHz (LTE FDD) / 1710-1780 MHz (LTE FDD) / 2500-2570 MHz (LTE FDD) / 2570-2620 MHz (LTE FDD) / 2400 – 2483.5 MHz (WLAN) / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) / 5150 – 5250 MHz (WLAN) / 5250 – 5350 MHz (WLAN) / 5470 – 5725 MHz (WLAN) / 5725 – 5850 MHz (WLAN); 0.029 W/kg / 0.131 W/kg / 0.204 W/kg / 0.020 W/kg / 0.072 W/kg / 0.033 W/kg / 0.023 W/kg / 0.007 W/kg / 0.051 W/kg / 0.155 W/kg / 0.055 W/kg / 0.427 W/kg / 0.036 W/kg / 0.031 W/kg / 1.362 W/kg / 1.271 W/kg / 1.039 W/kg / 1.050 W/kg

CPH2557

TELEFONO CELULAR

703-748 MHz (LTE FDD) 0.125 W/kg / 814-849 MHz (LTE FDD) 0.133 W/kg / 824-849 MHz (GSM850) 0.133 W/kg / 824-849 MHz (WCDMA) 0.131 W/kg / 824-849 MHz (LTE FDD) 0.159 W/kg / 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.048 W/kg / 1850-1900 MHz (WCDMA) 0.056 W/kg / 1850-1900 MHz (LTE FDD) 0.064 W/kg / 1710-1755 MHz (WCDMA) 0.046 W/kg / 1710-1755 MHz (LTE FDD) 0.079 W/kg / 1710-1780 MHz (LTE FDD) 0.060 W/kg / 2500-2570 MHz (LTE FDD) 0.109 W/kg / 2570-2620 MHz (LTE FDD) 0.032 W/kg / 2400 – 2483.5 MHz (WLAN) 0.363 W/kg / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.138 W/kg / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) 0.023 W/kg / 5150 – 5250 MHz (WLAN) 0.076 W/kg / 5250 – 5350 MHz (WLAN) 0.087 W/kg / 5470 – 5725 MHz (WLAN) 0.096 W/kg / 5725 – 5850 MHz (WLAN) 0.132 W/kg

CPH2519TELEFONO CELULAR703-748 MHz (LTE FDD) / 814-849 MHz (LTE FDD) / 824-849 MHz (GSM850) / 824-849 MHz (WCDMA) / 824-849 MHz (LTE FDD) / 1850-1900 MHz (GSM1900) / 1850-1900 MHz (WCDMA) / 1850-1900 MHz (LTE FDD) / 1710-1755 MHz (WCDMA) / 1710-1755 MHz (LTE FDD) / 1710-1780 MHz (LTE FDD) / 2500-2570 MHz (LTE FDD) / 2570-2620 MHz (LTE FDD) / 2400 – 2483.5 MHz (WLAN) / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) / 5150 – 5250 MHz (WLAN) / 5250 – 5350 MHz (WLAN) / 5470 – 5725 MHz (WLAN) / 5725 – 5850 MHz (WLAN); 0.004 W/kg / 0.004 W/kg / 0.004 W/kg / 0.004 W/kg / 0.005 W/kg / 0.031 W/kg / 0.025 W/kg / 0.029 W/kg / 0.008 W/kg / 0.025 W/kg / 0.009 W/kg / 0.031 W/kg / 0.016 W/kg / 0.037 W/kg / 0.062 W/kg / 0.034 W/kg / 0.193 W/kg / 0.248 W/kg / 0.341 W/kg / 0.339 W/kg
CPH2599TELEFONO CELULAR703-748 MHz (LTE FDD) / 814-849 MHz (LTE FDD) / 824-849 MHz (GSM850) / 824-849 MHz (WCDMA) / 824-849 MHz (LTE FDD) / 1850-1900 MHz (GSM1900) / 1850-1900 MHz (WCDMA) / 1850-1900 MHz (LTE FDD) / 1710-1755 MHz (WCDMA) / 1710-1755 MHz (LTE FDD) / 1710-1780 MHz (LTE FDD) / 2500-2570 MHz (LTE FDD) / 2570-2620 MHz (LTE FDD) / 2400 – 2483.5 MHz (WLAN) / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) / 5150 – 5250 MHz (WLAN) / 5250 – 5350 MHz (WLAN) / 5470 – 5725 MHz (WLAN) / 5725 – 5850 MHz (WLAN); 0.096 W/kg / 0.109 W/kg / 0.119 W/kg / 0.107 W/kg / 0.106 W/kg / 0.053 W/kg / 0.038 W/kg / 0.044 W/kg / 0.039 W/kg / 0.052 W/kg / 0.048 W/kg / 0.028 W/kg / 0.025 W/kg / 0.199 W/kg / 0.155 W/kg / 0.074 W/kg / 0.059 W/kg / 0.025 W/kg / 0.053 W/kg / 0.063 W/kg
OPD2302TABLETA ELECTRONICA2400 – 2483.5 MHz (WLAN) 0.091 W/kg / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.004 W/kg / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) 0.003 W/kg / 5150 – 5250 MHz (WLAN) 0.573 W/kg / 5250 – 5350 MHz (WLAN) 0.430 W/kg / 5470 – 5725 MHz (WLAN) 0.245 W/kg / 5725 – 5850 MHz (WLAN) 0.459 W/kg   
E510AAUDIFONOSINHERENTEMENTE CONFORME

 

<< Regresar


 ¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí

2024 Instituto Federal de Telecomunicaciones - Algunos Derechos Reservados