Atajo de Navegación:

Equipos NOKIA | Instituto Federal de Telecomunicacioness


NOMBRE COMERCIAL O MODELOEQUIPOINHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR
SB-201

AURICULAR MANOS LIBRES

INHERENTEMENTE CONFORME

SB-501

AURICULAR MANOS LIBRES

INHERENTEMENTE CONFORME

TWS-201

AUDÍFONOS INALÁMBRICOS

INHERENTEMENTE CONFORME

TWS-821W

AUDÍFONOS INALÁMBRICOS

INHERENTEMENTE CONFORME

TWS-411W

AUDÍFONOS INALÁMBRICOS

INHERENTEMENTE CONFORME

TWS-631W

AUDÍFONOS INALÁMBRICOS

INHERENTEMENTE CONFORME

WHP-101

AUDÍFONOS INALÁMBRICOS

INHERENTEMENTE CONFORME

BH-205

AUDÍFONOS INALÁMBRICOS

INHERENTEMENTE CONFORME

TA-1412

TELÉFONO CELULAR

703-748 MHz (LTE FDD) 0.115 W/kg, 824-849 MHz (GSM) 0.176 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA) 0.185 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD) 0.192 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM) 0.078 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA) 0.140 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD) 0.151 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA) 0.086 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD) 0.080 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD) 0.089 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD) 0.046 W/kg, 2400-2483.5 MHz (WLAN) 0.212 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth) 0.009 W/kg, 5725-5850 MHz (WLAN) 0.334 W/kg

TA-1429

TELÉFONO CELULAR

Valor de SAR espacial promedio por banda de frecuencia  , 703-748 MHz (LTE FDD) 0.142 W/kg, 824-849 MHz (GSM) 0.195 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA) 0.143 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD) 0.152 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM) 0.059 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA) 0.076 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD) 0.078 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA) 0.094 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD) 0.119 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD) 0.130 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD) 0.032 W/kg, 2400-2483.5 MHz (WLAN) 0.190 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth) 0.010 W/kg, 5725-5850 MHz (WLAN) 0.242 W/kg

TA-1412

TELEFONO CELULAR

Modelo Evaluado: TA-1412, 703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.137 W/kg, 824-849 MHz (GSM850) 0.179 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.142 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.135 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.075 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.150 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.156 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.085 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.081 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD B66) 0.096 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 0.072 W/kg, 2400-2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.314 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth) 0.020 W/kg, 5725-5850 MHz (WLAN 5.7) 0.228 W/kg

TA-1339

TELÉFONO CELULAR

Modelo Evaluado: TA-1339, 703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.157 W/kg, 824-849 MHz (GSM850) 0.332 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.142 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.147 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.077 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.053 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.048 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.084 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.045 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD B66) 0.045 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 0.035 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.017 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.003 W/kg

TA-1425

TELEFONO CELULAR

Modelo Evaluado: TA-1425, 703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.209 W/kg, 824-849 MHz (GSM850) 0.384 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.283 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.350 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.118 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.132 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.193 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.169 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.240 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD B66) 0.271 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 0.122 W/kg, 2400-2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.239 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth) 0.015 W/kg, 2400-2483.5 MHz (BLE) 0.015 W/kg

TA-1394

TABLETA

Modelo evaluado TA-1394, 703-748 MHz (LTE FDD) 0.168 W/kg, 824-849 MHz (GSM) 0.691 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA) 0.520 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD) 0.123 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM) 0.736 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA) 0.874 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD) 0.690 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA) 0.826 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE) 0.270 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD) 0.292 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD) 0.572 W/kg, 2400-2483.5 MHz (WLAN) 0.063 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth) 0.045 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) 0.012 W/kg, 5725-5850 MHz (WLAN) 0.147 W/kg

TA-1391

TELEFONO CELULAR

Modelo evaluado TA-1391, 703-748 (LTE FDD B28) 0.147 W/kg, 824-849 (GSM850) 0.113 W/kg, 824-849 (WCDMA V) 0.158 W/kg, 824-849 (LTE FDD B5) 0.140 W/kg, 1850-1900 (GSM1900) 0.069 W/kg, 1850-1900 (WCDMA II) 0.145 W/kg, 1850-1900 (LTE FDD B2) 0.128 W/kg, 1710-1755 (WCDMA IV) 0.119 W/kg, 1710-1755 (LTE FDD 4) 0.113 W/kg, 2500-2570 (LTE FDD B7) 0.220 W/kg, 2400 – 2483.5 (WLAN 2.4) 0.356 W/kg, 2400 – 2483.5 (Bluetooth) 0.020 W/kg

TA-1357

TELEFONO CELULAR

Modelo evaluado TA-1357, 703-748 (LTE FDD B28) 0.098 W/kg, 824-849 (GSM850) 0.136 W/kg, 824-849 (WCDMA V) 0.144 W/kg, 824-849 (LTE FDD B5) 0.148 W/kg, 1850-1900 (GSM1900) 0.038 W/kg, 1850-1900 (WCDMA II) 0.081 W/kg, 1850-1900 (LTE FDD B2) 0.070 W/kg, 1710-1755 (WCDMA IV) 0.123 W/kg, 1710-1755 (LTE FDD 4) 0.109 W/kg, 1710-1755 (LTE FDD B66) 0.093 W/kg, 2500-2570 (LTE FDD B7) 0.109 W/kg, 2400 – 2483.5 (WLAN 2.4) 0.356 W/kg, 2400 – 2483.5 (Bluetooth) 0.020 W/kg

TA-1471

TELÉFONO CELULAR

703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.199 W/kg, 824-849 MHz (GSM850) 0.387 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.340 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.462 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.181 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.172 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.190 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.153 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.196 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD B66) 0.231 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 0.126 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.002 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.002 W/kg

TA-1319

TELEFONO CELULAR

Modelo Evaluado: TA-1319 , 824-849 MHz (GSM) 0.664 W/Kg, 1850-1900 MHz (GSM) 0.924 W/Kg

TA-1393

TELÉFONO CELULAR

Modelo Evaluado: TA-1393, 703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.196 W/kg, 824-849 MHz (GSM850) 0.434 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.422 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.319 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM 1900) 0.180 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.371 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.248 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.404 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.252 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 0.056 W/kg

TA-1367

TELEFONO CELULAR

Modelo evaluado TA-1367, 703-748 MHz (LTE FDD) 0.059 W/kg, 824-849 MHz (GSM) 0.128 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA) 0.067 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD) 0.099 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM) 1.407 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA) 1.541 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD) 0.110 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA) 1.170 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD) 0.152 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD) 0.145 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD) 0.029 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD) 0.536 W/kg, 2400-2483.5 MHz (WLAN) 0.093 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth) 0.009 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) 0.006 W/kg, 5725-5850 MHz (WLAN) 0.215 W/kg

TA-1471

TELEFONO CELULAR

703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.130 W/kg, 824-849 MHz (GSM850) 0.177 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.181 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.211 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.145 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.192 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.191 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.107 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.129 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD B66) 0.139 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 0.156 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.002 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.002 W/kg

TA-1391

TELÉFONO CELULAR

Modelo Evaluado: TA-1391, 703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.236 W/kg, 824-849 MHz (GSM850) 0.269 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.251 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.248 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.116 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.198 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.176 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.151 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.153 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 0.347 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.048 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.028 W/kg

TA-1394

TABLETA

703-748 MHz (LTE FDD) 0.634 W/kg, 824-849 MHz (GSM) 1.502 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA) 0.589 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD) 1.106 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM) 2.243 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA) 2.933 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD) 1.450 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA) 1.829 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD) 1.310 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD) 1.669 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD) 1.749 W/kg, 2400-2483.5 MHz (WLAN) 0.227 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth) 0.055 W/kg, 5725-5850 MHz (WLAN) 1.180 W/kg

TA-1357

TELEFONO CELULAR

IFT-012-2019 (DOF: 20/02/26) , Modelo Evaluado: , Valor de SAR espacial promedio por banda de frecuencia: , 703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.148 W/kg, 824-849 MHz (GSM850) 0.222 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.206 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.202 W/kg, 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.054 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.097 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.123 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.140 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4)  0.160 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD B66) 0.151 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 0.100 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.209 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.003 W/kg

TA-1425

TELÉFONO CELULAR

703-748 MHz (LTE FDD) 0.130 W/kg 824-849 MHz (GSM) 0.152 W/kg 824-849 MHz (WCDMA) 0.174 W/kg 824-849 MHz (LTE FDD) 0.147 W/kg 1850-1900 MHz (GSM) 0.083 W/kg 1850-1900 MHz (WCDMA) 0.119 W/kg 1850-1900 MHz (LTE FDD) 0.165 W/kg 1710-1755 MHz (WCDMA) 0.119 W/kg 1710-1755 MHz (LTE FDD) 0.148 W/kg 1710-1780 MHz (LTE FDD) 0.143 W/kg 2500-2570 MHz (LTE FDD) 0.127 W/kg 2400-2483.5 MHz (WLAN) 0.182 W/kg 2400-2483.5 MHz (Bluetooth) 0.010 W/kg

TA-1462

TABLETA

703-748 MHz (LTE FDD) 0.789 W/kg 824-849 MHz (GSM) 0.318 W/kg 824-849 MHz (WCDMA) 0.616 W/kg 824-849 MHz (LTE FDD) 0.628 W/kg 1850-1900 MHz (GSM) 0.589 W/kg 1850-1900 MHz (WCDMA) 1.056 W/kg 1850-1900 MHz (LTE FDD) 1.576 W/kg 1710-1755 MHz (WCDMA) 1.332 W/kg 1710-1755 MHz (LTE FDD) 1.129 W/kg 1710-1780 MHz (LTE FDD) 1.142 W/kg 2500-2570 MHz (LTE FDD) 1.729 W/kg 2400-2483.5 MHz (WLAN) 0.142 W/kg 2400-2483.5 MHz (Bluetooth) 0.023 W/kg 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) 0.005 W/kg 5150-5250 MHz (WLAN) 0.365 W/kg 5250-5350 MHz (WLAN) 0.006 W/kg 5470-5725 MHz (WLAN) 0.006 W/kg 5725-5850 MHz (WLAN) 0.507 W/kg

TA-1392

TABLETA

INHERENTEMENTE CONFORME

TA-1425

TELÉFONO CELULAR

703-748 MHz(LTE FDD)/824-849 MHz(GSM)/824-849 MHz(WCDMA)/824-849 MHz(LTE FDD)/1850-1900 MHz(GSM)/1850-1900 MHz(WCDMA)/1850-1900 MHz(LTE FDD)/1710-1755 MHz(WCDMA)/1710-1755 MHz(LTE FDD)/1710-1780 MHz(LTE FDD)/2500-2570 MHz(LTE FDD)/2400-2483.5 MHz(WLAN)/2400-2483.5 MHz(Bluetooth);0.130 W/kg/0.152 W/kg/0.174 W/kg/0.147 W/kg/0.083 W/kg/0.119 W/kg/0.165 W/kg/0.119 W/kg/0.148 W/kg/0.143 W/kg/0.127 W/kg/0.182 W/kg/0.010 W/kg

TA-1462

TABLETA

703-748 MHz(LTE FDD)/824-849 MHz(GSM)/824-849 MHz(WCDMA)/824-849 MHz(LTE FDD)/1850-1900 MHz(GSM)/1850-1900 MHz(WCDMA)/1850-1900 MHz(LTE FDD)/1710-1755 MHz(WCDMA)/1710-1780 MHz(LTE FDD)/2500-2570 MHz(LTE FDD)/2400-2483.5 MHz(WLAN)/2400-2483.5 MHz(Bluetooth)/2400-2483.5 MHz(Bluetooth Low Energy)/5150-5250 MHz(WLAN)/5250-5350 MHz(WLAN)/5470-5725 MHz(WLAN)/5725-5850 MHz(WLAN);0.789 W/kg/0.318 W/kg/0.616 W/kg/0.628 W/kg/0.589 W/kg/1.056 W/kg/1.576 W/kg/1.332 W/kg/1.129 W/kg/1.142 W/kg/1.729 W/kg/0.142 W/kg/0.023 W/kg/0.005 W/kg/0.365 W/kg/0.006 W/kg/0.006 W/kg/0.507 W/kg

TA-1404

TELEFONO CELULAR

703-748 MHz (LTE FDD B28)  0.128 W/kg; 824-849 MHz (GSM850) 0.136 W/kg; 824-849 MHz (WCDMA V) 0.147 W/kg ; 824-849 MHz (WCDMA V) 0.147 W/kg; 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.171 W/kg; 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.071 W/kg ; 1850-1900 MHz (WCDMA 11) 0.125 W/kg ; 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.173W/kg;   1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.070W/kg ; 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.094 W/kg ; 1710-1780 MHz (LTE FDD B66) 0/112 W/kg ; 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 0.044 W/kg ; 2400 - 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.234 W/kg ; 2400 - 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.015 W/kg ; 5725 - 5850 MHz (WLAN 5.7) 0.250 W/kg

 

TA-1513

TELEFONO CELULAR

703-748MHz(LTEFDD)0.197W/kg;824-849MHz(GSM)0.275W/kg;824-849MHz(WCDMA)0.200 W/kg;824-849 MHz(LTEFDD)0.230W/kg;1850-1900MHz(GSM)0.076W/kg;1850-1900MHz(WCDMA)0.132W/kg;1850-1900MHz(LTEFDD)0.128W/kg;1710-1755MHz(WCDMA)0.135W/kg;1710-1755MHz(LTEFDD)0.118W/kg;1710-1780MHz(LTEFDD)0.128W/kg;2500-2570MHz(LTEFDD)0.053W/kg;2400 – 2483.5MHz(WLAN)0.166W/kg;2400 – 2483.5MHz(Bluetooth)0.006W/kg;2400 – 2483.5MHz(BluetoothLowEnergy)0.006W/kg

 

<< Regresar


 ¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí

2024 Instituto Federal de Telecomunicaciones - Algunos Derechos Reservados