Atajo de Navegación:

Instituto Federal de Telecomunicaciones


NOMBRE COMERCIAL O MODELOEQUIPOINHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR
SPEN-HP-03

Pluma Digital Inalámbrica

INHERENTEMENTE CONFORME

TPA-D001K

TECLADO INALÁMBRICO (Wireless Keyboard)

INHERENTEMENTE CONFORME

11-AK0020NR

COMPUTADORA PORTATIL

INHERENTEMENTE CONFORME

TPA-P004K

TECLADO INALÁMBRICO

INHERENTEMENTE CONFORME

TPA-P005M

RATON INALÁMBRICO

INHERENTEMENTE CONFORME

TPA-P001D

TRANSRECEPTOR INALÁMBRICO (Dongle)

INHERENTEMENTE CONFORME

HSA-P011D

TRANSRECEPTOR INALÁMBRICO (Dongle)

INHERENTEMENTE CONFORME

TPN-Q210

COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL

INHERENTEMENTE CONFORME

TPC-C001RC

CONTROL REMOTO INALÁMBRICO

INHERENTEMENTE CONFORME

SHNGD-1403

DISPOSITIVO DE TELECOMUNICACIONES (CONTENIDO EN ESCANER)

INHERENTEMENTE CONFORME

RSVLD-1501

SERVIDOR DE IMPRESIÓN

INHERENTEMENTE CONFORME

SDGOB-1291

MÓDULO DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA

INHERENTEMENTE CONFORME

SHNGC-1600-01

IMPRESORA LASER

INHERENTEMENTE CONFORME

SHNGC-1502-01

IMPRESORA LASER

INHERENTEMENTE CONFORME

SHNGC-1501-01

IMPRESORA LASER

INHERENTEMENTE CONFORME

SHNGC-1503-03

IMPRESORA LASER

INHERENTEMENTE CONFORME

SHNGC-1601-00

IMPRESORA LASER

INHERENTEMENTE CONFORME

SHNGC-1603-02

IMPRESORA LASER

INHERENTEMENTE CONFORME

SHNGC-1501-04

IMPRESORA LASER

INHERENTEMENTE CONFORME

SHNGC-1503-02

IMPRESORA LASER

INHERENTEMENTE CONFORME

SHNGC-1601-02

IMPRESORA LASER

INHERENTEMENTE CONFORME

SHNGC-1603-01

IMPRESORA LASER

INHERENTEMENTE CONFORME

15-DW1081WM

COMPUTADORA PORTATIL

INHERENTEMENTE CONFORME

14A-NA0061DX

COMPUTADORA PORTATIL

INHERENTEMENTE CONFORME

HSA-A014K

TECLADO INALAMBRICO PARA COMPUTADORA (KEYBOARD)

INHERENTEMENTE CONFORME

HSN-W001P

PLUMA PARA TABLETA (HP Active Pen)

INHERENTEMENTE CONFORME

HSTNN-W02P

PLUMA PARA TABLETA (HP Active Pen)

INHERENTEMENTE CONFORME

TPN-C157

COMPUTADORA PORTATIL

Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (BT LE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz;

SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.080 W/Kg  // (BT LE) MSH 0.079 W/Kg // (WLAN) MSH 0.658 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.788 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.72 GHz) MSH 0.963 W/Kg // (WLAN 5.72 GHz – 5.85 GHz) MSH 1.23 W/Kg;

TPN-C157

COMPUTADORA PORTATIL

Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (BT LE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz;

SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.080 W/Kg  // (BT LE) MSH 0.079 W/Kg // (WLAN) MSH 0.658 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.788 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.72 GHz) MSH 0.963 W/Kg // (WLAN 5.72 GHz – 5.85 GHz) MSH 1.23 W/Kg;

TPN-C159

COMPUTADORA PORTATIL

Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (BLE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz;

SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.022 W/Kg  // (BLE) MSH 0.022 W/Kg // (WLAN) MSH 0.936 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 1.610 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.72 GHz) MSH 1.61 W/Kg // (WLAN 5.72 GHz – 5.85 GHz) MSH 2.33 W/Kg;

TPN-C159

COMPUTADORA PORTATIL

Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (BLE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz;

SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.022 W/Kg  // (BLE) MSH 0.022 W/Kg // (WLAN) MSH 0.936 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 1.610 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.72 GHz) MSH 1.61 W/Kg // (WLAN 5.72 GHz – 5.85 GHz) MSH 2.33 W/Kg;

TPN-Q273

COMPUTADORA PORTATIL

Bandas de Frecuencias: (BT) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

 SAR: (BT) MSH 0.150 W/kg // (BLE) MSH 0.004 W/kg // (WLAN) MSH 1.21 W/kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.664 W/kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.72 GHz) MSH 0.778 W/kg //(WLAN 5.72 GHz – 5.85 GHz) MSH 0.821 W/kg // (B28) MSH 0.631 W/kg // (B26) MSH 0.526 W/Kg // (WCDMA V) MSH 0.754 / (B5) MSH 0.123 W/Kg // (WCDMA II) MSH 1.28 W/kg / (B2) MSH 0.103 W/Kg // (WCDMA IV) MSH 1.26 W/kg / (B4) MSH 1.26 W/kg / (B66) MSH 1.07 W/kg // (B7) MSH 1.15 W/kg / (B38) MSH 0.550 W/kg;

 

TPN-Q271

COMPUTADORA PORTATIL

Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.093 W/Kg / (BLE) MSH 0.024 W/Kg // (WLAN) MSH 0.599 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 1.1 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.725 GHz) MSH 1.08 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz – 5.85 GHz) MSH 1.16 W/Kg // (LTE B28) MSH 1.32 W/Kg // (LTE B26) MSH 1.11 W/Kg // (WCDMA V) MSH 1.24 W/Kg / (LTE B5) MSH 1.09 W/Kg // (WCDMA II) MSH 3.33 W/Kg / (LTE B2) MSH 3.31 W/Kg // (WCDMA IV) MSH 3 W/Kg / (LTE B4) MSH 2.98 W/Kg / (LTE B66) MSH 2.83 W/Kg // (LTE B7) MSH 2.56 W/Kg / (LTE B38) MSH 1.7 W/Kg;

TPN-Q275

COMPUTADORA PORTATIL

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz;

SAR: (WLAN 2 400 – 2 483.5 MHz) MSH 0.576 W/Kg // (WLAN 5 150 – 5 350 MHz) MSH 0.741 W/Kg // (WLAN 5 470 – 5 850 MHz) MSH 0.787 W/Kg ;

TPN-Q274

COMPUTADORA PORTATIL

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz;

SAR: (WLAN 2 400 – 2 483.5 MHz) MSH 0.769 W/Kg // (WLAN 5 150 – 5 350 MHz) MSH 0.781 W/Kg // (WLAN 5 470 – 5 850 MHz) MSH 0.883 W/Kg;

TPN-C155

COMPUTADORA PORTATIL

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.15 GHz - 5.35 GHz // (WLAN) 5.47 GHz – 5.85 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

SAR: (WLAN) 0.232 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) 0.237 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) 0.481 W/Kg // (B28) 1.91 W/Kg // (B26) 1.84 W/Kg // (B5) 1.83 W/Kg // (B2) 2.21 W/Kg // (B4) 2.58 W/Kg / (B66) 2.58 W/Kg // (B7) 3.44 W/Kg / (B38) 1.20 W/Kg;

TPN-C155

COMPUTADORA PORTATIL

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.15 GHz - 5.35 GHz // (WLAN) 5.47 GHz – 5.85 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

SAR: (WLAN) 0.232 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) 0.237 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) 0.481 W/Kg // (B28) 1.91 W/Kg // (B26) 1.84 W/Kg // (B5) 1.83 W/Kg // (B2) 2.21 W/Kg // (B4) 2.58 W/Kg / (B66) 2.58 W/Kg // (B7) 3.44 W/Kg / (B38) 1.20 W/Kg;

HSN-C11C

Ordenador Portátil (Tablet)

Modelo evaluado HSN-C11C, 703-748 MHz (LTE FDD) 0.827 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD) 0.635 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA) 0.356 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD) 0.558 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA) 0.191 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD) 0.353 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA) 0.181 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD) 0.290 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD) 0.340 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD) 0.366 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD) 0.290 W/kg, 2400-2483.5 MHz (WLAN) 0.270 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth) 0.030 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) 0.015 W/kg, 5725-5850 MHz (WLAN) 0.139 W/kg

HSN-C13C-5

ORDENADOR PORTÁTIL (Noteboock PC)

Modelo evaluado HSN-C13C-5, 703-748 MHz (LTE FDD) 0.608 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD) 0.186 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA) 0.255 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD) 0.436 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA) 1.625 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD) 1.326 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA) 1.674 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD) 1.384 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD) 1.679 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD) 1.363 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD) 0.717 W/kg, 2400-2483.5 MHz (WLAN) 0.544 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth) 0.052 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) 0.001 W/kg, 5725-5850 MHz (WLAN) 0.667 W/kg

HSN-I46C

Ordenador Portátil (Notebook Computer)

Modelo evaluado HSN-I46C, 703-748 MHz (LTE FDD) 0.731 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD) 0.794 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA) 0.756 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD) 0.746 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA) 1.640 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD) 0.842 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA) 1.506 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD) 1.598 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD) 1.599 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD) 0.911 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD) 0.446 W/kg, 2400-2483.5 MHz (WLAN) 0.437 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth) 0.065 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) 0.001 W/kg, 5725-5850 MHz (WLAN) 0.916 W/kg

14-DQ0004DX

COMPUTADORA PORTATIL

Modelo Evaluado: 14-DQ0004DX, 2400 - 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.475 W/kg , 2400 - 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.025 W/kg, 2400 - 2483.5 MHz (Bluetooth LE) 0.052 W/kg, 5725 - 5850 MHz (WLAN 5.7) 0.481 W/kg

15-EF1300WM

COMPUTADORA PORTATIL

Modelo Evaluado: 15-EF1300WM, 2400 - 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.444 W/kg, 2400 - 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.077 W/kg, 2400 - 2483.5 MHz (Bluetooth LE) 0.061 W/kg, 5725 - 5850 MHz (WLAN 5.7) 0.782 W/kg

HSN-I47C

Ordenador Portátil (Notebook PC)

Modelo evaluado: HSN-I47C, 703-748 MHz (LTE FDD) 0.983 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD) 0.802 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA) 0.704 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD) 0.823 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA) 0.948 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD) 1.016 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA) 0.898 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD) 0.934 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD) 1.112 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD) 0.880 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD) 0.972 W/kg, 2400-2483.5 MHz (WLAN) 1.042 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth) 0.068 W/kg, 5725-5850 MHz (WLAN) 1.277 W/kg

HSN-I45C

Ordenador Portátil (Notebook Computer)

Modelo evaluado HSN-I45C, 703-748 MHz (LTE FDD) 0.416 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD) 0.821 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA) 0.852 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD) 0.641 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA) 1.467 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD) 1.093 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA) 1.200 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD) 1.602 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD) 1.578 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD) 0.943 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD) 0.488 W/kg, 2400-2483.5 MHz (WLAN) 0.476 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth) 0.086 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) 0.018 W/kg, 5725-5850 MHz (WLAN) 1.259 W/kg

14B-CA0061WMCOMPUTADORA PORTATILModelo evaluado 14B-CA0061WM, 2400-2483.5 MHz (WLAN) 0.507 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth) 0.026 W/kg, 5725-5850 MHz (WLAN) 0.749 W/kg
15-EF1001WMCOMPUTADORA PORTATILModelo Evaluado: 15-EF1001WM, 2400 - 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.409 W/kg, 2400 - 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.047 W/kg, 2400 - 2483.5 MHz (Bluetooth LE) 0.034 W/kg, 5725 - 5850 MHz (WLAN 5.7) 0.950 W/kg
1N091UA#ABACOMPUTADORA PORTATILModelo Evaluado: 1N091UA#ABA, 2400 - 2483,5 MHz (WLAN) 0.593 W/kg, 2400 - 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.009 W/kg, 5725 - 5850 MHz (WLAN) 0 646 W/kg
15-DW1083WMCOMPUTADORA PORTATILModelo Evaluado: 15-DW1083WM, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.433 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.065 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth LE) 0.035 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.7) 0.850 W/kg
HP LAPTOP 17-CP0196COMPUTADORA PORTATILModelo evaluado HP LAPTOP 17-CP0196, 2400-2483.5 MHz (WLAN) 0.550 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth) 0.027 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) 0.019 W/kg, 5725-5850 MHz (WLAN) 0.889 W/kg
HSN-I52COrdenador Portátil (Notebook Computer)Modelo Evaluado: HSN-I52C, 2400 - 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.525 W/kg, 2400 - 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.025 W/kg, 2400 - 2483.5 MHz (Bluetooth LE) 0.020 W/kg , 5725 - 5850 MHz ( WLAN 5.7)  0.864 W/kg
HSN-I50COrdenador Portátil (Notebook Computer)Modelo Evaluado: HSN-I50C, 703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.639 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD B26) 0.558 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.507 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.533 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 1.393 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 1.267 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 1.207 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 1.279 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD B66 ) 1.448 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 1.080 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD B38) 0.444 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.328 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.004 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.7 ) 0.452 W/kg
HSN-I55COrdenador Portátil (Notebook Computer)2570-2620 MHz (LTE TDD B38) 0.639 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.413 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.011 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth LE) 0.010 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.7) 0.517 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.954 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 1.406 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 1.106 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD B66) 1.141 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 1.227 W/kg, 703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.286 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD B26) 0.443 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 0.240 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.263 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.937 W/kg
HSN-I54COrdenador Portátil (Notebook Computer)Modelo Evaluado: HSN-I54C, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.563 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.028 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth LE) 0.022 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.7) 0.926 W/kg
HSN-I47COPERADOR PORTATIL (Notebook PC)Modelo evaluado: HSN-I47C, 703-748 MHz (LTE FDD B28): 0.983 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD B26): 0.802 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V): 0.704 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5): 0.823 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II): 0.948 W/kg, 2400-2483.5 MHz (WLAN 2.4): 1.042 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD B38): 0.972 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD B66): 1.112 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7): 0.880 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4): 0.934 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2): 1.016 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV): 0.898 W/kg, 5725-5850 MHz (WLAN 5.7): 1.277 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth): 0.068 W/kg
HSC-I001ROrdenador Portátil (Tablet)Modelo evaluado: HSC-I001R, 703-748 MHz (LTE FDD B28): 0.732 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD B26): 0.469 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V): 0.323 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5): 0.336 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II): 0.193 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2): 0.239 W/kg, 1710-1755 MHz (WCDMA IV): 0.263 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4): 0.275 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD B66): 0.279 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7): 0.111 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD B38): 0.198 W/kg, 2400-2483.5 MHz (WLAN 2.4): 0.116 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth): 0.008 W/kg, 5725-5850 MHz (WLAN 5.7): 0.096 W/kg
TPN-Q282COMPUTADORA PORTATIL (Notebook PC)703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.508 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD B26) 0.540 W/kg, 824-849 MHz (WCDMA V) 1.472 W/kg, 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.608 W/kg, 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.815 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.713 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.859 W/kg, 1710-1780 MHz (LTE FDD B66) 0.838 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 0.903 W/kg, 2570-2620 MHz (LTE TDD B38) 0.426 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4 GHz) 0.876 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.002 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth LE) 0.001 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.8 GHz) 0.873 W/kg
TPN-Q277COMPUTADORA PORTATIL

Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH y BLE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.172 W/Kg / (BLE) MSH 0.031 W/Kg // (WLAN) MSH 1.57 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 2.23 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.725 GHz) MSH 2.45 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz – 5.85 GHz) MSH 2.36 W/Kg // (LTE B28) MSH 0.619 W/Kg // (LTE B26) MSH 0.561 W/Kg // (LTE B5) MSH 0.882 W/Kg / (WCDMA V) MSH 0.674 W/Kg // (WCDMA II) MSH 1.387 W/Kg / (LTE B2) MSH 1.235 W/Kg // (WCDMA IV) MSH 1.428 W/Kg / (LTE B4) MSH 1.418 W/Kg / (LTE B66) MSH 1.428 W/Kg // (LTE B7) MSH 1.871 W/Kg / (LTE B38) MSH 0.627 W/Kg

LOTE 1(1,000)

HSN-I45C-3Ordenador Portátil (Notebook Computer)

703-748 MHz (LTE FDD) 0.933 W/kg 814-849 MHz (LTE FDD) 0.694 W/kg 824-849 MHz (WCDMA) 0.908 W/kg 824-849 MHz (LTE FDD) 0.828 W/kg 1850-1900 MHz (WCDMA) 1.662 W/kg 1850-1900 MHz (LTE FDD) 1.882 W/kg 1710-1755 MHz (WCDMA) 1.903 W/kg 1710-1755 MHz (LTE FDD) 1.763 W/kg 1710-1780 MHz (LTE FDD) 1.792 W/kg 2500-2570 MHz (LTE FDD) 1.852 W/kg 2570-2620 MHz (LTE FDD) 1.163 W/kg 2400 – 2483.5 MHz (WLAN) 0.507 W/kg 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.057 W/kg 5150 – 5250 MHz (WLAN) 0.670 W/kg 5150 – 5250 MHz (WLAN) 0.507 W/kg 5150 – 5250 MHz (WLAN) 0.438 W/kg 5150 – 5250 MHz (WLAN) 1.191 W/kg

HSN-I45C-4Ordenador Portátil (Notebook Computer)

703-748 MHz (LTE FDD) 0.780 W/kg 814-849 MHz (LTE FDD) 0.629 W/kg 824-849 MHz (WCDMA) 0.848 W/kg 824-849 MHz (LTE FDD) 0.547 W/kg 1850-1900 MHz (WCDMA) 1.783 W/kg 1850-1900 MHz (LTE FDD) 1.850 W/kg 1710-1755 MHz (WCDMA) 1.499 W/kg 1710-1755 MHz (LTE FDD) 1.633 W/kg 1710-1780 MHz (LTE FDD) 1.644 W/kg 2500-2570 MHz (LTE FDD) 1.649 W/kg 2570-2620 MHz (LTE FDD) 1.126 W/kg 2400 – 2483.5 MHz (WLAN) 0.430 W/kg 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.063 W/kg 5150 – 5250 MHz (WLAN) 0.644 W/kg 5150 – 5250 MHz (WLAN) 0.500 W/kg 5150 – 5250 MHz (WLAN) 0.536 W/kg 5150 – 5250 MHz (WLAN) 1.095 W/kg

HSN-I45C-6Ordenador Portátil (Notebook PC)

703-748 MHz (LTE FDD) 0.843 W/kg 814-849 MHz (LTE FDD) 0.769 W/kg 824-849 MHz (WCDMA) 0.925 W/kg 824-849 MHz (LTE FDD) 0.851 W/kg 1850-1900 MHz (WCDMA) 1.592 W/kg 1850-1900 MHz (LTE FDD) 1.796 W/kg 1710-1755 MHz (WCDMA) 1.534 W/kg 1710-1755 MHz (LTE FDD) 1.909 W/kg 1710-1780 MHz (LTE FDD) 1.889 W/kg 2500-2570 MHz (LTE FDD) 1.812 W/kg 2570-2620 MHz (LTE FDD) 0.978 W/kg 2400 – 2483.5 MHz (WLAN) 0.633 W/kg 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.089 W/kg 5150 – 5250 MHz (WLAN) 0.594 W/kg 5250 – 5350 (WLAN) 0.688 W/kg 5470 – 5725 (WLAN) 0.326 W/kg 5725 – 5850 MHz (WLAN) 0.598 W/kg

HSN-Q36COrdenador Portátil (Notebook PC)

2400 – 2483.5 MHz (WLAN) 0.266 W/kg 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.021 W/kg 5150 – 5250 MHz (WLAN) 0.239 W/kg 5250 – 5350 MHz (WLAN) 0.315 W/kg 5470 – 5725 MHz (WLAN) 0.399 W/kg 5725 – 5850 MHz (WLAN) 0.639 W/kg

HSN-Q32C-5Ordenador Portátil (Notebook PC)

703-748 MHz (LTE FDD) 1.153 W/kg 814-849 MHz (LTE FDD) 1.863 W/kg 824-849 MHz (WCDMA) 2.308 W/kg 824-849 MHz (LTE FDD) 2.124 W/kg 1850-1900 MHz (WCDMA) 3.815 W/kg 1850-1900 MHz (LTE FDD) 1.323 W/kg 1710-1755 MHz (WCDMA) 2.883 W/kg 1710-1755 MHz (LTE FDD) 2.457 W/kg 1710-1780 MHz (LTE FDD) 1.453 W/kg 2500-2570 MHz (LTE FDD) 2.380 W/kg 2570-2620 MHz (LTE FDD) 3.238 W/kg 2400 – 2483.5 MHz (WLAN) 1.127 W/kg 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.146 W/kg 5150 – 5250 MHz (WLAN 5.2G) 0.031 W/kg 5250 – 5350 MHz (WLAN) 0.013 W/kg 5470 – 5725 MHz (WLAN) 0.075 W/kg 5725 – 5850 MHz (WLAN) 0.221 W/kg

HSN-Q33C-4ORDENADOR PORTÁTIL (Notebook PC)

703-748 MHz (LTE FDD) 0.601 W/kg 814-849 MHz (LTE FDD) 0.813 W/kg 824-849 MHz (WCDMA) 0.830 W/kg 824-849 MHz (LTE FDD) 0.669 W/kg 1850-1900 MHz (WCDMA) 1.794 W/kg 1850-1900 MHz (LTE FDD) 1.740 W/kg 1710-1755 MHz (WCDMA) 1.414 W/kg 1710-1755 MHz (LTE FDD) 1.394 W/kg 1710-1780 MHz (LTE FDD) 1.406 W/kg 2500-2570 MHz (LTE FDD) 1.912 W/kg 2570-2620 MHz (LTE TDD) 0.954 W/kg 2400 – 2483.5 MHz (WLAN) 0.304 W/kg 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.062 W/kg 5150 – 5250 MHz (WLAN) 0.437 W/kg 5250 – 5350 MHz (WLAN) 0.492 W/kg 5470 – 5725 MHz (WLAN) 0.600 W/kg 5725 – 5850 MHz (WLAN) 0.988 W/kg

HSN-Q33C-5ORDENADOR PORTÁTIL (Notebook PC)

703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.076 W/kg 814-849 MHz (LTE FDD B26) 0.527 W/kg 824-849 MHz (WCDMA V) 0.386 W/kg 824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.336 W/kg 1850-1900 MHz (WCDMA II) 0.977 W/kg 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 0.845 W/kg 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 0.706 W/kg 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 0.453 W/kg 1710-1780 MHz (LTE FDD B66) 0.461 W/kg 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 0.650 W/kg 2570-2620 MHz (LTE FDD B38) 0.434 W/kg 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4G) 0.161 W/kg 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.083 W/kg 5150 – 5250 MHz (WLAN 5.2G) 0.481 W/kg 5250 – 5350 MHz (WLAN 5.3G) 0.259 W/kg 5470 – 5725 MHz (WLAN 5.6G) 0.429 W/kg 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.8G) 1.017 W/kg

HSN-Q33CORDENADOR PORTÁTIL (Notebook PC)

2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.132 W/kg 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.054 W/kg 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.2) 0.777 W/kg 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.3) 1.097 W/kg 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.6) 0.428 W/kg 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.8) 1.191 W/kg

HSN-Q35C-4ORDENADOR PORTÁTIL (Notebook PC)

703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.925 W/kg 814-849 MHz (LTE FDD B26) 2.108 W/kg 824-849 MHz (WCDMA V) 1.922 W/kg 824-849 MHz (LTE FDD B5) 1.470 W/kg 1850-1900 MHz (WCDMA II) 3.650 W/kg 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 3.371 W/kg 1710-1755 MHz (WCDMA IV) 2.304 W/kg 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 2.943 W/kg 1710-1780 MHz (LTE FDD B66) 3.112 W/kg 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 3.287 W/kg 2570-2620 MHz (LTE FDD B38) 1.575 W/kg 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4G) 2.503 W/kg 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.005 W/kg 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.2) 1.517 W/kg 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.3) 1.450 W/kg 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.6) 1.590 W/kg 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.8) 1.957 W/kg

HSN-I45C-3Ordenador Portátil (Notebook Computer)

703-748 MHz (LTE FDD) 0.933 W/kg 814-849 MHz (LTE FDD) 0.694 W/kg 824-849 MHz (WCDMA) 0.908 W/kg 824-849 MHz (LTE FDD) 0.828 W/kg 1850-1900 MHz (WCDMA) 1.662 W/kg 1850-1900 MHz (LTE FDD) 1.882 W/kg 1710-1755 MHz (WCDMA) 1.903 W/kg 1710-1755 MHz (LTE FDD) 1.763 W/kg 1710-1780 MHz (LTE FDD) 1.792 W/kg 2500-2570 MHz (LTE FDD) 1.852 W/kg 2570-2620 MHz (LTE FDD) 1.163 W/kg 2400 – 2483.5 MHz (WLAN) 0.507 W/kg 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.057 W/kg 5150 – 5250 MHz (WLAN 5.2G) 0.670 W/kg 5250 – 5350 MHz (WLAN 5.3G) 0.507 W/kg 5470 – 5725 MHz (WLAN 5.6G) 0.438 W/kg 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.8G) 1.191 W/kg

HSN-I45C-4Ordenador Portátil (Notebook Computer)

703-748 MHz (LTE FDD) 0.780 W/kg 814-849 MHz (LTE FDD) 0.629 W/kg 824-849 MHz (WCDMA) 0.848 W/kg 824-849 MHz (LTE FDD) 0.547 W/kg 1850-1900 MHz (WCDMA) 1.783 W/kg 1850-1900 MHz (LTE FDD) 1.850 W/kg 1710-1755 MHz (WCDMA) 1.499 W/kg 1710-1755 MHz (LTE FDD) 1.633 W/kg 1710-1780 MHz (LTE FDD) 1.644 W/kg 2500-2570 MHz (LTE FDD) 1.649 W/kg 2570-2620 MHz (LTE FDD) 1.126 W/kg 2400 – 2483.5 MHz (WLAN) 0.430 W/kg 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.063 W/kg 5150 – 5250 MHz (WLAN 5.2G) 0.644 W/kg 5250 – 5350 MHz (WLAN 5.3G) 0.500 W/kg 5470 – 5725 MHz (WLAN 5.6G) 0.536 W/kg 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.8G) 1.095 W/kg

HSN-Q34C-4ORDENADOR PORTÁTIL (Notebook PC)

703-748 MHz (LTE FDD) 0.455 W/kg 814-849 MHz (LTE FDD) 0.902 W/kg 824-849 MHz (WCDMA) 1.022 W/kg 824-849 MHz (LTE FDD) 0.874 W/kg 1850-1900 MHz (WCDMA) 1.938 W/kg 1850-1900 MHz (LTE FDD) 0.716 W/kg 1710-1755 MHz (WCDMA) 1.405 W/kg 1710-1755 MHz (LTE FDD) 1.281 W/kg 1710-1780 MHz (LTE FDD) 0.657 W/kg 2500-2570 MHz (LTE FDD) 1.629 W/kg 2570-2620 MHz (LTE TDD) 0.558 W/kg 2400 – 2483.5 MHz (WLAN) 0.626 W/kg 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.136 W/kg 5150 – 5250 MHz (WLAN) 0.358 W/kg 5250 – 5350 MHz (WLAN) 0.245 W/kg 5470 – 5725 MHz (WLAN) 0.407 W/kg 5725 – 5850 MHz (WLAN) 0.270 W/kg

HSN-I49C-3Ordenador Portátil (Notebook Computer)

2400 – 2483.5 MHz (WLAN) 0.788 W/kg 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.090 W/kg 5150 – 5250 MHz (WLAN) 0.368 W/kg 5250 – 5350 MHz (WLAN) 0.230 W/kg 5470 – 5725 MHz (WLAN) 0.417 W/kg 5725 – 5850 MHz (WLAN) 0.156 W/kg

HSN-I49C-4Ordenador Portátil (Notebook Computer)

2400 – 2483.5 MHz (WLAN) 0.299 W/kg 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.237 W/kg 5150 – 5250 MHz (WLAN) 0.238 W/kg 5250 – 5350 MHz (WLAN) 0.703 W/kg 5470 – 5725 MHz (WLAN) 0.286 W/kg 5725 – 5850 MHz (WLAN) 0.259 W/kg

HSN-I56COrdenador Portátil (Notebook Computer)

2400 – 2483.5 MHz (WLAN) 0.299 W/kg 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.237 W/kg 5150 – 5250 MHz (WLAN) 0.238 W/kg 5250 – 5350 MHz (WLAN) 0.703 W/kg 5470 – 5725 MHz (WLAN) 0.286 W/kg 5725 – 5850 MHz (WLAN) 0.259 W/kg

HSN-I56COrdenador Portátil (Notebook Computer)

703-748 MHz (LTE FDD) 1.870 W/kg 814-849 MHz (LTE FDD) 2.039 W/kg 824-849 MHz (WCDMA) 2.438 W/kg 824-849 MHz (LTE FDD) 1.997 W/kg 1850-1900 MHz (WCDMA) 2.834 W/kg 1850-1900 MHz (LTE FDD) 1.735 W/kg 1710-1755 MHz (WCDMA) 2.692 W/kg 1710-1755 MHz (LTE FDD) 1.904 W/kg 1710-1780 MHz (LTE FDD) 1.878 W/kg 2500-2570 MHz (LTE FDD) 1.766 W/kg 2570-2620 MHz (LTE TDD) 1.467 W/kg 2400 – 2483.5 MHz (WLAN) 0.619 W/kg 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.192 W/kg 5150 – 5250 MHz (WLAN) 0.514 W/kg 5250 – 5350 MHz (WLAN) 0.415 W/kg 5470 – 5725 MHz (WLAN) 0.873 W/kg 5725 – 5850 MHz (WLAN) 1.050 W/kg

HSN-Q34C-5ORDENADOR PORTÁTIL (Notebook PC)

703-748 MHz (LTE FDD) 0.903 W/kg 814-849 MHz (LTE FDD) 1.003 W/kg 824-849 MHz (WCDMA) 1.131 W/kg 824-849 MHz (LTE FDD) 1.109 W/kg 1850-1900 MHz (WCDMA) 1.769 W/kg 1850-1900 MHz (LTE FDD) 1.679 W/kg 1710-1755 MHz (WCDMA) 1.850 W/kg 1710-1755 MHz (LTE FDD) 1.906 W/kg 1710-1780 MHz (LTE FDD) 1.838 W/kg 2500-2570 MHz (LTE FDD) 1.755 W/kg 2570-2620 MHz (LTE TDD) 0.885 W/kg 2400 – 2483.5 MHz (WLAN) 0.705 W/kg 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.088 W/kg 5150 – 5250 MHz (WLAN) 0.455 W/kg 5250 – 5350 MHz (WLAN) 0.341 W/kg 5470 – 5725 MHz (WLAN) 0.373 W/kg 5725 – 5850 MHz (WLAN) 0.437 W/kg

HSN-Q35C-5ORDENADOR PORTÁTIL (Notebook PC)

703-748 MHz (LTE FDD) 0.897 W/kg 814-849 MHz (LTE FDD) 1.010 W/kg 824-849 MHz (WCDMA) 1.129 W/kg 824-849 MHz (LTE FDD) 1.042 W/kg 1850-1900 MHz (WCDMA) 1.141 W/kg 1850-1900 MHz (LTE FDD) 1.899 W/kg 1710-1755 MHz (WCDMA) 1.717 W/kg 1710-1755 MHz (LTE FDD) 1.885 W/kg 1710-1780 MHz (LTE FDD) 1.756 W/kg 2500-2570 MHz (LTE FDD) 1.887 W/kg 2570-2620 MHz (LTE TDD) 0.913 W/kg 2400 – 2483.5 MHz (WLAN) 0.098 W/kg 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.105 W/kg 5150 – 5250 MHz (WLAN) 0.154 W/kg 5250 – 5350 MHz (WLAN) 0.069 W/kg 5470 – 5725 MHz (WLAN) 0.064 W/kg 5725 – 5850 MHz (WLAN) 0.347 W/kg

TPN-Q281COMPUTADORA PORTATIL

(BLUETOOTHyBLE)2.4GHz/(WLAN)2.4GHz/(WLAN)5.2GHz/(WLAN)5.6GHz/(WLAN)5.8GHz;(BLUETOOTH)MSH0.103W/Kg/(BLE)MSH0.095W/Kg/(WLAN)MSH0.131W/Kg/(WLAN5.15GHz-5.35GHz)MSH0.304W/Kg/(WLAN5.47GHz-5.725GHz)MSH0.469W/Kg/(WLAN5.725GHz-5.85GHz)MSH0.624W/Kg

TPN-Q287COMPUTADORA PORTATIL

(BT) 2.4 GHz / (BLE) 2.4 GHz / (WLAN) 2.4 GHz / (WLAN) 5.2 GHz / (WLAN) 5.6 GHz / (WLAN) 5.8 GHz  //  (BT 2.400 - 2.483 GHz) MSH 0.037 W/Kg / (BLE 2.400 - 2.483 GHz) MSH 0.031 W/Kg / (WLAN 2.4 GHz) MSH 2.57 W/Kg // (WLAN 5.15 - 5.35 GHz)

MSH 2.3 W/Kg / (WLAN 5.47 GHz - 5.725 GHz) MSH 3.35 W/Kg / (WLAN 5.725 GHz - 5.85 GHz) MSH 3.74 W/Kg

TPN-I141COMPUTADORA PORTATIL

(BLUETOOTH) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz; SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.023 W/Kg // (BLE) MSH 0.009 W/Kg // (WLAN) MSH 2.67 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 2.13 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz 􀂲􀀃

5.725 GHz) MSH 2.85 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz - 5.85 GHz) MSH 3.29 W/Kg;

LOTE 1(30,000).

TPN-Q278COMPUTADORA PORTATIL

(BLUETOOTH y BLE)2.4GHz/(WLAN)2.4GHz/(WLAN)5.2GHz/(WLAN)5.6GHz/(WLAN)5.8GHz;(BLUETOOTH)MSH0.043W/Kg/(BLE)MSH0.021W/Kg/(WLAN)MSH0.125W/Kg/(WLAN5.15GHz-5.35GHz)MSH0.216W/Kg/(WLAN5.47GHz-5.725GHz)MSH0.246W/Kg/(WLAN5.725GHz-5.85GHz)MSH0.162 W/Kg

TPN-W155COMPUTADORA PORTATIL

(BLUETOOTH) 2.4 GHz / (WLAN) 2.4 GHz / (WLAN) 5.2 GHz / (WLAN) 5.6 GHz / (WLAN) 5.8 GHz  //  (BLUETOOTH) MSH 0.106 W/Kg / (BLE) MSH 0.057 W/Kg / (WLAN) MSH 0.959 W/Kg / (WLAN 5.15 - 5.35 GHz) MSH 0.671 W/Kg / (WLAN 5.47 - 5.725 GHz) MSH 0.684 W/Kg / (WLAN 5.725 - 5.85 GHz) MSH 0.854 W/Kg

TPN-Q286COMPUTADORA PORTATIL

(BLUETOOTHyBLE)2.4GHz/(WLAN)2.4GHz/(WLAN)5.2GHz/(WLAN)5.3GHz/(WLAN)5.6GHz/(WLAN)5.8GHz;(BLUETOOTH)MSH0.01W/Kg/(BLE)MSH0.007W/Kg/(WLAN)MSH0.794W/Kg/(WLAN5.15GHz-5.25GHz)MSH1.91W/Kg/(WLAN5.25GHz-5.35GHz)MSH1.76W/Kg/(WLAN5.47GHz-5.725GHz)MSH2.09W/Kg/(WLAN5.725GHz-5.85GHz)MSH2.35W/Kg

TPN-Q289COMPUTADORA PORTATIL

(BLUETOOTHyBLE)2.4GHz/(WLAN)2.4GHz/(WLAN)5.2GHz/(WLAN)5.3GHz/(WLAN)5.6GHz/(WLAN)5.8GHz;(BLUETOOTH)MSH0.182W/Kg/(BLE)MSH0.125W/Kg/(WLAN)MSH1.11W/Kg/(WLAN5.15GHz-5.25GHz)MSH1.21W/Kg/(WLAN5.25GHz-5.35GHz)MSH1.17W/Kg/(WLAN5.47GHz-5.725GHz)MSH1.63W/Kg/(WLAN5.725GHz-5.85GHz)MSH1.49W/Kg

TPN-C165COMPUTADORA PORTATIL

(BLUETOOTH) 2.4 GHz / (BLE) 2.4 GHz / (WLAN) 2.4 GHz / (WLAN) 5.2 GHz / (WLAN) 5.3 GHz / (WLAN) 5.6 GHz / (WLAN) 5.8 GHz  //  (BT 2.4 GHz) MSH 0.015 W/Kg / (BLE 2.4 GHz) MSH 0.012 W/Kg / (WLAN 2.4 GHz) MSH 0.544 W/Kg / (WLAN 5.15 - 5.25 GHz) MSH 2.8 W/Kg / (WLAN 5.25 - 5.35 GHz) MSH 2.74 W/Kg / (WLAN 5.47 - 5.72 GHz) MSH 0.68 W/Kg / (WLAN 5.72 - 5.85 GHz) MSH 0.92 W/Kg

TPA-P004MRATON INALÁMBRICO

INHERENTEMENTE CONFORME

HSA-A015MAPUNTADOR INALAMBRICO

INHERENTEMENTE CONFORME

BOISB-1811-02IMPRESORA

INHERENTEMENTE CONFORME

BCLAA-2001-24IMPRESORA

INHERENTEMENTE CONFORME

BOISB-1810-01IMPRESORA

INHERENTEMENTE CONFORME

BOISB-1811-00IMPRESORA

INHERENTEMENTE CONFORME

SHNGC-1700-01IMPRESORA

INHERENTEMENTE CONFORME

SHNGC-1800-01IMPRESORA

INHERENTEMENTE CONFORME

SHNGC-1801-01IMPRESORA

INHERENTEMENTE CONFORME

SHNGC-1801-02IMPRESORA

INHERENTEMENTE CONFORME

SHNGC-1900-01IMPRESORA

INHERENTEMENTE CONFORME

SHNGC-1901-01IMPRESORA

INHERENTEMENTE CONFORME

SNPRC-1803-01IMPRESORA

INHERENTEMENTE CONFORME

SNPRC-1803-02IMPRESORA

INHERENTEMENTE CONFORME

SNPRC-1804-01IMPRESORA

INHERENTEMENTE CONFORME

SNPRC-1804-02IMPRESORA

INHERENTEMENTE CONFORME

SNPRC-1804-03IMPRESORA

INHERENTEMENTE CONFORME

SNPRC-1806-02IMPRESORA

INHERENTEMENTE CONFORME

SNPRC-1901-01IMPRESORA

INHERENTEMENTE CONFORME

TPN-C155COMPUTADORA PORTÁTIL

INHERENTEMENTE CONFORME

BOISB-2003-00LECTOR INALÁMBRICO DE TARJETAS

INHERENTEMENTE CONFORME

HSA-A015KTECLADO INALAMBRICO PARA COMPUTADORA (KEYBOARD)

INHERENTEMENTE CONFORME

HSA-A018MUNIDAD APUNTADORA PARA COMPUTADORA (MOUSE)

INHERENTEMENTE CONFORME

TPA-P006KTECLADO INALÁMBRICO

INHERENTEMENTE CONFORME

TPN-Q282COMPUTADORA PORTATIL (Notebook PC)

703-748 MHz (LTE FDD B28)/814-849 MHz (LTE FDD B26)/824-849 MHz (WCDMA V)/824-849 MHz (LTE FDD B5)/1850-1900 MHz (WCDMA II)/1850-1900 MHz (LTE FDD B2)/1710-1755 MHz (LTE FDD 4)/1710-1780 MHz (LTE FDD B66)/2500-2570 MHz (LTE FDD B7)/2570-2620 MHz (LTE TDD B38)/2400 - 2483.5 MHz (WLAN 2.4 GHz)/2400 - 2483.5 MHz (Bluetooth)/2400 - 2483.5 MHz (Bluetooth LE)/5725 - 5850 MHz (WLAN 5.8 GHz);0.508 W/kg/0.540 W/kg/1.472 W/kg/0.608 W/kg/0.815 W/kg/0.713 W/kg/0.859 W/kg/0.838 W/kg/0.903 W/kg/0.426 W/kg/0.876 W/kg/0.002 W/kg/0.001 W/kg/0.873 W/kg

HSN-I57CORDENADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK COMPUTER)

703-748 MHz (LTE FDD B28) 0.594 W/kg, 814-849 MHz (LTE FDD B26) 0.548 W/kg

824-849 MHz (WCDMA V) 0.634 W/kg ,824-849 MHz (LTE FDD B5) 0.598 W/kg

1850-1900 MHz (WCDMA II) 1.525 W/kg, 1850-1900 MHz (LTE FDD B2) 1.216 W/kg

1710-1755 MHz (WCDMA IV) 1.155 W/kg, 1710-1755 MHz (LTE FDD 4) 1.295 W/kg

1710-1780 MHz (LTE FDD B66) 0.994 W/kg, 2500-2570 MHz (LTE FDD B7) 1.136 W/kg

2570-2620 MHz (LTE TDD B38) 0.511 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4G) 0.522 W/kg

2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.042 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth LE) 0.035 W/kg,5150 – 5250 MHz (WLAN 5.2G) 0.353 W/kg, 5250 – 5350 MHz (WLAN 5.3G) 0.342 W/kg,5470 – 5725 MHz (WLAN 5.6G) 0.299 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.8G) 0.401 W/kg

TPN-C171COMPUTADORA PORTATIL

(BLUETOOTH) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz  ////  (BLUETOOTH) MSH 0.010 W/Kg // (BLE) MSH 0.009 W/Kg // (WLAN) MSH 1.180 W/Kg // (WLAN 5.15 - 5.25 GHz) MSH 0.660 W/Kg // (WLAN 5.25 - 5.35 GHz) MSH 0.763 W/Kg // (WLAN 5.47 - 5.725 GHz) MSH 0.888 W/Kg // (WLAN 5.725 - 5.85 GHz) MSH 1.130 W/Kg

TPN-C166COMPUTADORA PORTATIL

(BLUETOOTH) 2.4 GHz // (BLE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz  ///  (BT 2.400 - 2.483 GHz) MSH 0.026 W/Kg // (BLE 2.400 - 2.483 GHz) MSH 0.021 W/Kg // (WLAN 2.400 - 2.483 GHz) MSH 0.572 W/Kg // (WLAN 5.15 - 5.25 GHz) MSH 3.56 W/Kg (WLAN 5.25 - 5.35 GHz) MSH 3.59 W/Kg (WLAN 5.47 - 5.72 GHz) MSH 3.45 W/Kg (WLAN 5.72 - 5.85 GHz) MSH 2.60 W/Kg

TPN-C167COMPUTADORA PORTATIL

(BLUETOOTH) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz;

SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.054 W/Kg // (BLE) MSH 0.047 W/Kg // (WLAN) MSH 1.03 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.25 GHz) MSH 1.54 W/Kg // (WLAN 5.25 GHz - 5.35 GHz) MSH 1.52 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz - 5.725 GHz) MSH 1.84 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz - 5.85 GHz) MSH 2.11 W/Kg. Lote 1 (1,000)

TPN-C168COMPUTADORA PORTATIL

(BLUETOOTH)2.4GHz/(WLAN)2.4GHz/(WLAN)5.2GHz/(WLAN)5.3GHz/(WLAN)5.6GHz/(WLAN)5.8GHz;(BLUETOOTH)MSH0.558W/Kg/(BLE)MSH0.46W/Kg/(WLAN)MSH2.24W/Kg/(WLAN5.15GHz-5.25GHz)MSH3.67W/Kg/(WLAN5.25GHz-5.35GHz)MSH2.24W/Kg/(WLAN5.47GHz-5.725GHz)MSH2.36W/Kg/(WLAN5.725GHz-5.85GHz)MSH2.45W/Kg

TPN-I142COMPUTADORA PORTATIL

(BLUETOOTH y BLE) 2.4 GHz / (WLAN) 2.4 GHz / (WLAN) 5.2 GHz / (WLAN) 5.3 GHz / (WLAN) 5.6 GHz / (WLAN) 5.8 GHz;

 

SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.004 W/Kg / (BLE) MSH 0.003 / (WLAN) MSH 1.06 W/Kg /(WLAN 5.15 GHz - 5.25 GHz) MSH 2.56 W/Kg / (WLAN 5.25 GHz 􀂲􀀃5.35

GHz) MSH 2.84 W/Kg / (WLAN 5.47 GHz - 5.725 GHz) MSH 2.00 W/Kg / (WLAN 5.725 GHz - 5.85 GHz) MSH 1.85 W/Kg.

TPN-C169COMPUTADORA PORTATIL

(BLUETOOTH y BLE) 2.4 GHz / (WLAN) 2.4 GHz / (WLAN) 5.2 GHz / (WLAN) 5.3 GHz / (WLAN) 5.6 GHz / (WLAN) 5.8 GHz;(BLUETOOTH) MSH 0.126 W/Kg / (BLE) MSH 0.039 W/Kg / (WLAN) MSH 0.978 W/Kg / (WLAN 5.15 GHz - 5.25 GHz) MSH 1.55 W/Kg / (WLAN 5.25 GHz – 5.35 GHz) MSH 1.61 W/Kg / (WLAN 5.47 GHz – 5.725 GHz) MSH 1.72 W/Kg / (WLAN 5.725 GHz – 5.85 GHz) MSH 2.2 W/Kg

TPN-C170COMPUTADORA PORTATIL

(BLUETOOTH) 2.4 GHz / (WLAN) 2.4 GHz / (WLAN) 5.2 GHz / (WLAN) 5.3 GHz / (WLAN) 5.6 GHz / (WLAN) 5.8 GHz;(BLUETOOTH) MSH 0.386 W/Kg / (BLE) MSH 0.243 W/Kg / (WLAN) MSH 1.360 W/Kg / (WLAN 5.15 GHz - 5.25 GHz) MSH 1.940 W/Kg / (WLAN 5.25 GHz - 5.35 GHz) MSH 3.060 W/Kg / (WLAN 5.47 GHz – 5.725 GHz) MSH 2.560 W/Kg / (WLAN 5.725 GHz – 5.85 GHz) MSH 3.520 W/Kg

MT7922A22MMÁQUINA AUTOMATICA PARA PROCESAMIENTO DE DATOS PORTÁTIL

(WLAN) 2.4 GHz / (WLAN) 5.2 GHz / (WLAN) 5.6 GHz  //  (WLAN 2.4 GHz) MSH 0.357 W/Kg / (WLAN 5.15 - 5.35 GHz) MSH 0.168 W/Kg / (WLAN 5.47 - 5.85 GHz) MSH 0.342 W/Kg

TPN‐C139Computadora portátil

2400-2483.5 MHz 0.444 W/Kg; 5150 - 5350 MHz 0.338 W/Kg; (5470 - 5850) MHz 0.265 W/Kg

HSN-W004PLÁPIZ ELECTRÓNICO (Lápiz HP Dragonfly Folio G3)

INHERENTEMENTE CONFORME

G3KAPUNTADOR INALÁMBRICO PARA COMPUTADORA

INHERENTEMENTE CONFORME

HSA-C005HAURICULARES BLUETOOTH HP 500

INHERENTEMENTE CONFORME

G66APUNTADOR INALÁMBRICO PARA COMPUTADORA

INHERENTEMENTE CONFORME

TPA-P006MAPUNTADOR INALÁMBRICO (HP 420/425 PROGRAMMABLE BLUETOOTH MOUSE)

INHERENTEMENTE CONFORME

G5NAPUNTADOR INALÁMBRICO PARA COMPUTADORA

INHERENTEMENTE CONFORME

TPA-C002KTECLADO INALAMBRICO PARA COMPUTADORA

INHERENTEMENTE CONFORME

 

<< Regresar


 ¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí

2023 Instituto Federal de Telecomunicaciones - Algunos Derechos Reservados