Atajo de Navegación:

Equipos HONOR | Instituto Federal de Telecomunicacioness


NOMBRE COMERCIAL O MODELOEQUIPOINHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR
MUS-B19

PULSERA INALÁMBRICA INTELIGENTE MULTIFUNCIONAL

INHERENTEMENTE CONFORME

AM61R

AUDÍFONOS INALÁMBRICOS

INHERENTEMENTE CONFORME

ARG-B39

PULSERA INALÁMBRICA INTELIGENTE MULTIFUNCIONAL

INHERENTEMENTE CONFORME

T0005

AUDÍFONOS INALÁMBRICOS

INHERENTEMENTE CONFORME

AM66-LR

AUDÍFONOS INALÁMBRICOS

INHERENTEMENTE CONFORME

TFY-LX3

TELÉFONO CELULAR

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz //  (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

 SAR: (WLAN) MAC 0.085 W/kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.183 W/kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MAC 0.220 W/kg // (B28) MAC 0.037 W/kg // (B26) MAC 0.070 W/Kg // (B5) MAC 0.077 W/Kg // (B2) MAC 0.059 W/Kg // (B4) MAC 0.044 W/kg / (B66) MAC 0.038 W/Kg // (B7) MSH 0.507 W/kg / (B38) MAC 0.135 W/kg;

CMA-LX3

TELÉFONO CELULAR

Bandas de Frecuencias: WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz //  (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

 SAR: (WLAN) MAC 0.126 W/kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.122 W/kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MAC 0.141 W/kg // (B28) MAC 0.014 W/kg // (B26) MAC 0.031 W/Kg // (B5) MAC 0.318 W/Kg // (B2) MSH 0.973 W/Kg // (B4) MAC 0.156 W/kg / (B66) MAC 0.060 W/kg // (B7) MAC 0.298 W/kg / (B38) MAC 0.012 W/kg;

 

ANY-LX3

TELÉFONO CELULAR

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

SAR: (WLAN) MAC 0.126 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.100 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MAC 0.135 W/Kg // (B28) MAC 0.049 W/Kg // (B26) MAC 0.086 W/Kg // (B5) MAC 0.086 W/Kg // (B2) MAC 0.056 W/Kg // (B4) MAC 0.087 W/Kg // (B66) MAC 0.081 W/Kg // (B7) MAC 0.233 W/Kg / (B38) MAC 0.162 W/Kg;

NTH-NX9

TELÉFONO CELULAR

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700/2100 MHz / (B66) 1700/2100 MHz // (B7) 2500 MHz // (B38) 2600 MHz;

SAR: (WLAN 2 400 – 2 483.5 MHz) MAC 0.224 W/Kg // (WLAN 5 150 – 5 350 MHz) MAC 0.323 W/Kg // (WLAN 5 470 – 5 850 MHz) MAC 0.233 W/Kg // (B28) MAC 0.023 W/Kg // (B26) MAC 0.034 W/Kg // (B5) MAC 0.056 W/Kg // (B2) MHS 1.480 W/Kg  // (B4) MAC 0.181 W/Kg / (B66) MAC 0.171 W/Kg // (B7) MAC 0.055 W/Kg // (B38) MAC 0.054 W/Kg;

NTN-LX3

TELÉFONO CELULAR

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz  // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700/2100 MHz / (B66) 1700/2100 MHz // (B7) 2500 MHz;

SAR: (WLAN 2 400 – 2 483.5 MHz) 0.111 W/Kg // (WLAN 5 150 – 5 350 MHz) 0.155 W/Kg // (WLAN 5 470 – 5 850 MHz) 0.186 W/Kg // (B28) 0.038 W/Kg // (B26) 0.055 W/Kg // (B5) 0.067 W/Kg // (B2) 0.109 W/Kg   // (B4) 0.067 W/Kg / (B66) 0.042 W/Kg // (B7) 0.248 W/Kg;

FNE-NX9

TELÉFONO CELULAR

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

SAR: (WLAN) MAC 0.134 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.146 W/Kg // (WLAN 5.470 GHz – 5.85 GHz) MSH 0.315 W/Kg; (B28) MAC 0.072 W/Kg // (B26) MAC 0.096 W/Kg // (B5) MAC 0.129 W/Kg // (B2) MAC 0.094 W/Kg // (B4) MAC 0.102 W/Kg / (B66) MAC 0.085 W/Kg // (B7) MAC 0.046 W/Kg / (B38) MAC 0.018 W/Kg

LOTE 1(100,000).

LGE-NX9

TELÉFONO CELULAR

(WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

SAR: (WLAN) MAC 0.133 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.117 W/Kg // (WLAN 5.470 GHz - 5.85 GHz) MSH 1.430 W/Kg // (B28) MAC 0.074 W/Kg // (B26) MAC 0.069 W/Kg // (B5) MAC 0.096 W/Kg // (B2) MAC 0.067 W/Kg // (B4) MAC 0.065 W/Kg / (B66) MAC 0.061 W/Kg // (B7) MAC 0.044 W/Kg / (B38) MAC 0.020 W/Kg

LOTE 1(100,000).

NMH-WDQ9HN

COMPUTADORA PERSONAL PORTÁTIL

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz;

SAR: (WLAN) MSH 0.098 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.252 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MSH 0.201 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz – 5.85 GHz) MSH 0.144 GHz;

LOTE 1(100,000).

BMH-WFQ9HN

COMPUTADORA PERSONAL PORTÁTIL

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz;

SAR: (WLAN) MSH 0.155 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.347 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MSH 0.104 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz – 5.85 GHz) MSH 0.245 GHz;

LOTE 1(100,000).

VNE-LX3

TELÉFONO CELULAR

2,4 GHz/5,1GHz/5,7GHz/700 MHz/800 MHz/850 MHz/1900MHz/1700MHz/2100MHz/2500MHz;0,153W/kg/0,117 W/kg/1,890 W/kg/0,079 W/kg/0,089 W/kg/0,108 W /Kg/0.099W/Kg/0.096W/Kg/0.075W/kg/0.063W/Kg/0.045W/Kg

BDR-WDI

COMPUTADORA PERSONAL PORTÁTIL

Bandas de Frecuencias: SAR: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.8 GHz;

SAR: (WLAN 2.4 GHz) MSH 0.171 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.235 W/Kg // (WLAN 5.72 GHz – 5.85 GHz) MSH 0.243 W/Kg

LOTE 1 (100,000).

BDR-WDH

COMPUTADORA PERSONAL PORTÁTIL

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz;

SAR: (WLAN) MSH 0.082 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.168 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MSH 0.246 W/Kg;

LOTE 1(100,000).

NDR-WDH

COMPUTADORA PERSONAL PORTÁTIL

Bandas de Frecuencias: SAR: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.8 GHz;

SAR: (WLAN 2.4 GHz) MSH 0.112 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.182 W/Kg // (WLAN 5.72 GHz – 5.85 GHz) MSH 0.220 W/Kg

LOTE 1 (100,000).

BDR-WDI

COMPUTADORA PERSONAL PORTÁTIL

2.4 GHz/5.2 GHz/5.8 GHz; 0.171 W/Kg/0.235 W/Kg/0.243 W/Kg

BDR-WDH

COMPUTADORA PERSONAL PORTÁTIL

2.4GHz/5.1GHz/5.7GHz;0.082W/Kg/0.168W/Kg/0.246W/Kg

NDR-WDH

COMPUTADORA PERSONAL PORTÁTIL

2.4 GHz/5.2 GHz/5.8 GHz;0.112W/Kg/0.182W/Kg/0.220W/Kg

VNA-LX3

TELÉFONO CELULAR

(WLAN) 2.4 GHz / (B28) 700 MHz / (B26) 800 MHz / (B5) 850 MHz / (B2) 1900 MHz / (B4 y B66) 1700 MHz/2100 MHz / (B7 y B38) 2500 MHz  //  (WLAN) MAC 0.280 W/Kg / (B28) MAC 0.057 W/Kg / (B26) MAC 0.097 W/Kg / (B5) MAC 0.119 W/Kg / (B2) MAC 0.135 W/Kg / (B4) MAC 0.107 W/Kg / (B66) MAC 0.049 W/Kg / (B7) MAC 0.118 W/Kg / (B38) MAC 0.034 W/Kg

HEY-W09

TABLETA INTERACTIVA

(WLAN) 2.4 GHz / (WLAN) 5.2 GHz / (WLAN) 5.7 GHz  //  (WLAN) MSH 1.180 W/Kg / (WLAN 5.15 - 5.35 GHz) MSH 0.636 W/Kg / (WLAN 5.470 - 5.85 GHz) MSH 1.310 W/Kg

RKY-LX3

TELÉFONO CELULAR

(WLAN) 2.4 GHz / (WLAN) 5.2 GHz / (WLAN) 5.7 GHz / (B28) 700 MHz / (B26) 800 MHz / (B5) 850 MHz / (B2) 1900 MHz / (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz / (B7 y B38) 2500 MHz  //  (WLAN) MAC 0.056 W/Kg / (WLAN 5.15 - 5.35 GHz) MAC 0.169 W/Kg / (WLAN 5.470 - 5.85 GHz) MSH 0.602 W/Kg / (B28) MAC 0.080 W/Kg / (B26) MAC 0.086 W/Kg / (B5) MAC 0.080 W/Kg / (B2) MAC 0.211 W/Kg / (B4) MAC 0.068 W/Kg / (B66) MAC 0.091 W/Kg / (B7) MAC 0.117 W/Kg / (B38) MAC 0.078 W/Kg

CRT-LX3

TELÉFONO CELULAR

(WLAN)2,4 GHz/(WLAN)5,2 GHz/(WLAN)5,7 GHz/(B28)700 MHz/(B26)800 MHz/(B5)850 MHz/(B2)1900MHz/(B4yB66)1700MHz/2100MHz/(B7yB38)2500 MHz; (WLAN)MAC0.093 W/Kg/(WLAN5.15GHz-5.35GHz)MAC0.149 W/Kg/(WLAN5.470 GHz-5.85GHz)MAC 0.204W/Kg/(B28)MAC 0.027 W/Kg/(B26)MAC 0 .067W/Kg/(B5)MSH 0.078W/Kg/(B2)MAC0.460 W/Kg/(B4)MAC0.580 W/Kg/(B66)MAC 0.036W/Kg/(B7)MAC 0.504W/Kg/ (B38)MAC 0.154W/Kg

HW2020

BOCINA BLUETOOTH

INHERENTEMENTE CONFORME

IRO-T10

AUDÍFONOS INALÁMBRICOS

INHERENTEMENTE CONFORME

AD54

PLUMA DIGITAL (HONOR Magic-Pencil 2)

INHERENTEMENTE CONFORME

RMO-NX3

TELÉFONO CELULAR

(WLAN)2.4GHz/(WLAN)5.2GHz/(WLAN)5.6GHz/(B28)700MHz/(B26)800MHz/(B5)850MHz/(B2)1900MHz/

(B4yB66)1700MHz/2100MHz/(B7yB38)2500MHz;(WLAN2.4GHz)MAC0.071W/Kg/(WLAN5.15GHz-5.35GHz)MAC0.171W/Kg/(WLAN5.47GHz-5.72GHz)MAC0.351W/Kg/(B28)MAC0.103W/Kg/(B26)MAC0.110W/Kg/ 

(B5)MAC0.113W/Kg/(B2)MAC0.711W/Kg/(B4)MAC0.084W/Kg/(B66)

MAC0.064W/Kg/(B7)MAC0.244W/Kg/(B38)MAC0.061W/Kg  

AGM3‐W09HN

TABLETA INTERACTIVA

(WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz; SAR: (WLAN) MSH 0.754 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.25 GHz) MSH 0.892 W/Kg // (WLAN 5.25 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.864 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz - 5.725

GHz) MSH 0.877 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz - 5.85 GHz) MSH 0.935 W/Kg

WOD-LX3

TELÉFONO CELULAR

(WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz; (WLAN 2 400-2 483.5 MHz) MAC 0.117 W/Kg // (WLAN 5 150-5 350 GHz) MAC 0.201 W/Kg // (WLAN 5 470-5 850 GHz) MSH 0.544 W/Kg // (B28)

MAC 0.070 W/Kg // (B26) MAC 0.090 W/Kg // (B5) MAC 0.095 W/Kg // (B2) MAC 0.110 W/Kg // (B4) MSH 0.066 W/Kg / (B66) MSH 0.057 W/Kg // (B7) MAC 0.169 W/Kg / (B38) MAC 0.072 W/Kg

WDY-LX3

TELÉFONO CELULAR

(BLUETOOTH) 2.4 GHz / (WLAN) 2.4 GHz / (WLAN) 5.2 GHz / (WLAN) 5.6 GHz / (B28) 700 MHz / (B26) 800 MHz / (B5) 850 MHz / (B2) 1900 MHz / (B4 Y B66) 1700 MHz / (B7 y B38) 2500 MHz; (WLAN 2.4 GHz) MAC 0.112 W/Kg / (WLAN 5150 - 5350) MSH 1.000 W/Kg / (WLAN 5470 - 5850) MAC 0.187 W/Kg / (B28) MAC 0.057 W/Kg / (B26) MAC 0.101 W/Kg / (B5) MAC 0.099 W/Kg / (B2) MAC 0.157 W/Kg / (B4) MAC 0.102 W/Kg / (B66) MAC 0.094 W/Kg / (B7) MAC 0.114 W/Kg / (B38) MAC 0.062 W/Kg

FLA-B19

PULSERA INALAMBRICA INTELIGENTE MULTIFUNCIONAL

INHERENTEMENTE CONFORME

TMA-B19

PULSERA INALÁMBRICA INTELIGENTE MULTIFUNCIONAL

INHERENTEMENTE CONFORME

RHE-B19

PULSERA INALÁMBRICA INTELIGENTE MULTIFUNCIONAL

INHERENTEMENTE CONFORME

PET-T10 (INCLUYE Base cargadora (case) marca HONOR modelo PET-B10)

AUDIFONOS INALÁMBRICOS

INHERENTEMENTE CONFORME

ELN-W09

TABLETA INTERACTIVA

(BLUETOOTH) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.4 GHz  ////  (BLUETOOTH) MSH 0.295 W/Kg // (WLAN 2.40 - 2.48 GHz) MSH 0.781 W/Kg // (WLAN 5.15 - 5.35 GHz) MSH 0.673 W/Kg // (WLAN 5.47 - 5.85 GHz) MSH 0.843 W/Kg

CLK-LX3

TELÉFONO CELULAR

(WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.4 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz: (WLAN 2.40 GHz - 2.48 GHz) MAC 0.057 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.086 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz - 5.85 GHz) MAC 0.253 W/Kg // (B28) MAC 0.084 W/Kg // (B26) MAC 0.105 W/Kg // (B5) MAC 0.134 W/Kg // (B2) MAC 0.365 W/Kg // (B4) MSH 2.370 W/Kg / (B66) MAC 0.589 W/Kg // (B7) MAC 0.185 W/Kg / (B38) MAC 0.097 W/Kg

LLY-LX3

TELÉFONO CELULAR

(WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz: (WLAN 2.40 GHz -2.48 GHz) MAC 0.092 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.370 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz - 5.85 GHz) MAC 0.453 W/Kg // (B28) MAC 0.073 W/Kg // (B26) MAC 0.074 W/Kg // (B5) MAC 0.086 W/Kg // (B2) MAC 0.153 W/Kg // (B4) MAC 0.699 W/Kg / (B66) MAC 0.885 W/Kg // (B7) MAC 0.353 W/Kg // (B38) MAC 0.200 W/Kg

ELN-L03

TABLETA INTERACTIVA

(WLAN) 2.4 GHz / (WLAN) 5.2 GHz / (WLAN) 5.7 GHz / (B28) 700 MHz / (B26) 800 MHz / (B5) 850 MHz / (B2) 1900 MHz / (B4 y B66) 1700 MHz / (B7 y B38) 2500 MHz; (WLAN 2400-2483.5 MHz) MSH 0.346 W/Kg / (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.097 W/Kg / (WLAN 5.47 GHz - 5.85 GHz) MSH 0.120 W/Kg / (B28) MSH 0.441 W/Kg / (B26) MSH 0.167 W/Kg / (B5) MSH 0.206 W/Kg / (B2) MSH 0.266 W/Kg / (B4) MSH 0.096 W/Kg / (B66) MSH 0.051 W/Kg / (B7) MSH 0.054 W/Kg / (B38) MSH 0.032 W/Kg

HEY2-W09

TABLETA INTERACTIVA

(WLAN) 2.4 GHz / (WLAN) 5.2 GHz / (WLAN) 5.6 GHz; (WLAN 2 400 - 2 483.5 MHz) MSH 0.155 W/Kg / (WLAN 5 150 - 5 350 MHz) MSH 1.430 W/Kg / (WLAN 5 470 - 5 850 MHz) MSH 2.220 W/Kg

BRN-F56

COMPUTADORA PERSONAL PORTÁTIL

(WLAN) 2.4 GHz / (WLAN) 5.1 GHz / (WLAN) 5.7 GHz; (WLAN 2.40 GHz - 2.48 GHz) MSH 0.069 W/Kg / (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.207 W/Kg / (WLAN 5.47 GHz - 5.85 GHz) MSH 0.259 W/Kg

<< Regresar


 ¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí

2024 Instituto Federal de Telecomunicaciones - Algunos Derechos Reservados