Atajo de Navegación:

Instituto Federal de Telecomunicaciones


NOMBRE COMERCIAL O MODELOEQUIPOINHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR
EDA5S-0

TERMINAL COLECTORA DE DATOS 

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz.

SAR: (WLAN) MAC 0.263 W/Kg // (WLAN 5.150 – 5.350 GHz) MAC 0.260 W/Kg // (WLAN 5.470 – 5.850 GHz) MSH 0.818 W/Kg

EDA5S-1

TERMINAL COLECTORA DE DATOS

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

SAR: (WLAN) MAC 0.244 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.250 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MAC 0.241 W/Kg // (B28) MAC 0.086 W/Kg // (B5) MAC 0.167 W/Kg // (B2) MSH 2.23 W/Kg // (B4) MAC 0.220 W/Kg / (B66) MAC 0.113 W/Kg // (B7) MAC 0.021 W/Kg / (B38) MAC 0.016 W/Kg;

CT45P-X0N

COMPUTADORA MÓVIL (Mobile Computer)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz;

SAR: (WLAN) MAC 1.63 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.341 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MAC 0.482 W/Kg;

CT45P-L1N-2; CT45P-L1N-E

COMPUTADORA MÓVIL (Mobile Computer)

CT45P-L1N-2 /// CT45P-L1N-E

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

SAR: (WLAN) MAC 0.192 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 1.930 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MAC 0.115 W/Kg // (B28) MAC 0.040 W/Kg // (B26) MAC 0.084 W/Kg // (B5) MAC 0.088 W/Kg // (B2) MAC 0.062 W/Kg // (B4) MAC 0.152 W/Kg / (B66) MAC 0.062 W/Kg // (B7) MAC 0.041 W/Kg / (B38) MAC 0.021 W/Kg /// (WLAN) MSH 0.645 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.093 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MSH 0.054 W/Kg // (B28) MAC 0.003 W/Kg // (B26) MAC 0.003 W/Kg // (B5) MAC 0.004 W/Kg // (B2) MAC 0.018 W/Kg // (B4) MAC 0.006 W/Kg / (B66) MAC 0.005 W/Kg // (B7) MAC 0.011 W/Kg / (B38) MAC 0.006 W/Kg;

CT45-L1N-G

COMPUTADORA MÓVIL (Mobile Computer)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz  // (B7 y B38) 2500 MHz;

SAR: (WLAN) MAC 0.150 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.153 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) 0.107 W/Kg // (B28) MAC 0.099 W/Kg // (B26) 0.148 W/Kg // (B5) MAC 0.140 W/Kg // (B2) MAC 0.053 W/Kg // (B4) MSH 1.50 W/Kg / (B66) MAC 0.075 W/Kg // (B7) MAC 0.058 W/Kg / (B38) MAC 0.021 W/Kg;

CT45-L0N

COMPUTADORA MÓVIL (Mobile Computer)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz;

SAR: (WLAN) 0.568 W/Kg // (WLAN 5.150 – 5.350 GHz) 0.121 W/Kg // (WLAN 5.470 – 5.850 GHz) 0.130 W/Kg 

EDA52-0

COMPUTADORA MÓVIL (Mobile Computer)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz;

SAR: (WLAN) 0.124 W/Kg // (WLAN 5.150 – 5.350 GHz) 0.092 W/Kg // (WLAN 5.470 – 5.850 GHz) 1.450 W/Kg 

EDA52-1

COMPUTADORA MÓVIL (Mobile Computer)

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

SAR: (WLAN 2 400 – 2 483.5 MHz) 0.072 W/Kg // (WLAN 5 150 – 5 350 MHz) 0.029 W/Kg // (WLAN 5 470 – 5 850 MHz) 0.119 W/Kg // (B28) 0.041 W/Kg // (B26) 0.097 W/Kg // (B5) 0.949 W/Kg // (B2) 0.190 W/Kg // (B4) 0.196 W/Kg // (B66) 0.080 W/Kg // (B7) 0.029 W/Kg // (B38) 0.021 W/Kg;

EDA56-0

TERMINAL COLECTORA DE DATOS (MOBILE COMPUTER)

2400-2483.5 MHz (WLAN) 0.246 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth) 0.031 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) 0.044 W/kg, 5725-5850 MHz (WLAN) 0.062 W/kg

CT30PL0NComputadora portátil con lector de código de barras (scanner)Modelo Evaluado: CT30P-L0N, 2400 – 2483,5 MHz (WLAN 2.4GHz) 0.28 W/kg, 2400 – 2483,5 MHz (Bluetooth) 0.027 W/kg, 2400 – 2483,5 MHz (Bluetooth LE) 0.006 W/kg, 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.7GHz) 0.250 W/kg
CT30PX0NComputadora portátil con lector de código de barras (scanner)2400-2483.5 MHz (WLAN) 0.442 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth) 0.026 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) 0.008 W/kg, 5725-5850 MHz (WLAN) 0.205 W/kg
1472gESCÁNER INALÁMBRICO CON BLUETOOTH (BLUETOOTH CORDLESS AREA-IMAGING SCANNER)INHERENTEMENTE CONFORME
8675iESCÁNER DE ANILLO (COMPACT RING SCANNER)INHERENTEMENTE CONFORME
1602gESCÁNER DE BOLSILLO INALÁMBRICOINHERENTEMENTE CONFORME
BWS1DETECTOR PORTATIL DE GASINHERENTEMENTE CONFORME

 

<< Regresar


 ¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí

 

2022 Instituto Federal de Telecomunicaciones - Algunos Derechos Reservados