Atajo de Navegación:

Equipos GETAC | Instituto Federal de Telecomunicacioness


NOMBRE COMERCIAL O MODELOEQUIPOINHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR
S410

COMPUTADORA PORTATIL 

Bandas de Frecuencias: (BT) 2.4 GHz / (BLE) // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz.

SAR: (BT 2.4 GHz) MSH 0.32 W/Kg / (BLE) MSH 0.028 W/Kg // (WLAN 2.400 – 2.483 GHz) MSH 0.373 W/Kg // (WLAN 5.150 – 5.350 GHz) MSH 0.489 W/Kg // (WLAN 5.470 – 5.725 GHz) MSH 0.758 W/Kg // (WLAN 5.725 – 5.850 GHz) MSH 0.707 W/Kg.

Lote 1 (25)

 

ZX70

TABLETA ELECTRONICA INTERACTIVA

Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (BLE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz;

SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.054 W/Kg // (BLE) MSH 0.004 W/Kg // (WLAN) MSH 0.133 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.239 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.725 GHz) MSH 0.371 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz – 5.85 GHz) MSH 0.76 W/Kg;

LOTE 1(1,000).

V110

COMPUTADORA PORTATIL

Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (BLE) 2.4GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz;

SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.023 W/Kg // (BLE) MSH 0.025 W/Kg // (WLAN) MSH 0.233 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.252 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.725 GHz) MSH 0.249 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz – 5.85 GHz) MSH 0.334 W/Kg;

LOTE 1(10).

A140

TABLETA ELECTRONICA INTERACTIVA

Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (BLE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz;

SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.018 W/Kg // (BLE) MSH 0.016 W/Kg // (WLAN) MSH 0.105 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.305 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.725 GHz) MSH 0.259 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz – 5.85 GHz) MSH 0.374 W/Kg;

LOTE 1(300,000).

F110

TABLETA ELECTRÓNICA INTERACTIVA

Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (BLE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz;

SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.096 W/Kg // (BLE) MSH 0.081 W/Kg // (WLAN) MSH 0.689 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.701 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.725 GHz) MSH 0.587 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz – 5.85 GHz) MSH 1.09 W/Kg;

LOTE 1(10).

 

K120

TABLETA ELECTRONICA INTERACTIVA

 Bandas de Frecuencias: (BT) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz //  (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.7 GHz

 SAR: (BT) MSH 0.066 W/kg // (BLE) MSH 0.022 W/kg  // (WLAN) MSH 0.038 W/kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MAC 0.871 W/kg //

 (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MSH 1.53 W/kg // (WLAN 5.74 GHz – 5.82 GHz) MSH 1.27 W/kg;

 LOTE 1 (200).

S410-4012C

COMPUTADORA PORTATIL

Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (BLE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz;

SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.098 W/Kg // (BLE) MSH 0.028 W/Kg // (WLAN) MSH 0.589 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 1.3 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.725 GHz) MSH 1.11 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz – 5.85 GHz) MSH 1.21 W/Kg;

LOTE 1(10,000).

 

S410

COMPUTADORA PORTÁTIL

Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (BLE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz;

SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.028 W/Kg // (BLE) MSH 0.019 W/Kg // (WLAN) MSH 0.369 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.484 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.725 GHz) MSH 0.752 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz – 5.85 GHz) MSH 0.701 W/Kg;

LOTE 1(20).

ZX10

TABLETA ELECTRONICA INTERACTIVA

Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (BLE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz;

SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.006 W/Kg // (BLE) MSH 0.005 W/Kg // (WLAN) MSH 0.037 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.154 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.725 GHz) MSH 0.489 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz – 5.85 GHz) MSH 0.698 W/Kg;

LOTE 1(1,000).

F110G5

COMPUTADORA PORTÁTIL (TABLET PC)

2400-2483.5 MHz (WLAN) 0.113 W/kg 2400-2483.5 MHz (Bluetooth) 0.025 W/kg 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) 0.006 W/kg 5150-5250 MHz (WLAN) 0.191 W/kg 5250-5350 MHz (WLAN) 0.272 W/kg 5470-5725 MHz (WLAN) 0.290 W/kg 5725-5850 MHz (WLAN) 0.040 W/kg

X600

COMPUTADORA PORTATIL

(BLUETOOTH)2.4GHz/(WLAN)2.4GHz/(WLAN)5.2GHz/(WLAN)5.6GHz/(WLAN)5.8GHz;(BLUETOOTH)MSH0.027W/Kg/(BLE)MSH0.007W/Kg/(WLAN)MSH0.179W/Kg/(WLAN5.15GHz-5.35GHz)MSH0.283W/Kg/(WLAN5.47GHz-5.725GHz)MSH0.394W/Kg/(WLAN5.725GHz-5.85GHz)MSH0.652W/Kg

 

<< Regresar

2024 Instituto Federal de Telecomunicaciones - Algunos Derechos Reservados