Atajo de Navegación:

Instituto Federal de Telecomunicaciones


NOMBRE COMERCIAL O MODELOEQUIPOINHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR
P148G; P149G

COMPUTADORA PORTATIL 

P148G /// P149G.

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz.

SAR: (WLAN) MSH 0.371 W/Kg // (WLAN 5.150 – 5.350 GHz) MSH 0.402 W/Kg // (WLAN 5.470 – 5.850 GHz) MSH 0.511 W/Kg // (B28) MSH 1.06 W/Kg // (B26) MSH 0.771 W/Kg // (B5) MSH 0.996 W/Kg // (B2) MSH 2.08 W/Kg // (B4) MSH 1.97 W/Kg // (B66) MSH 1.46 W/Kg // (B7) MSH 1.63 W/Kg // (B38) MSH 0.638 W/Kg /// (WLAN) MSH 0.415 W/Kg // (WLAN 5.150 – 5.350 GHz) MSH 0.407 W/Kg // (WLAN 5.470 – 5.850 GHz) MSH 0.410 W/Kg // (B28) MSH 0.980 W/Kg // (B26) MSH 0.915 W/Kg // (B5) MSH 1.32 W/Kg // (B2) MSH 2.17 W/Kg // (B4) MSH 2.17 W/Kg // (B66) MSH 1.39 W/Kg // (B7) MSH 2.17 W/Kg // (B38) MSH 0.943 W/Kg.

P152G

COMPUTADORA PORTATIL

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz. 

SAR: (WLAN) MSH 0.624 W/Kg // (WLAN 5.150 – 5.350 GHz) MSH 0.943 W/Kg // (WLAN 5.470 – 5.850 GHz) MSH 0.998 W/Kg. 

P157G

COMPUTADORA PORTATIL

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz.

SAR: (WLAN) MSH 0.180 W/Kg // (BLUETOOTH) MSH 0.071 W/Kg // (WLAN 5150 MHz - 5350 MHz) MSH 0.433 W/Kg // (WLAN 5470 MHz - 5725 MHz) MSH 0.465 W/Kg // (WLAN 5725 MHz - 5850 MHz) MSH 0.461 W/Kg

P156G; P158G; P159G; P161G; P117F

COMPUTADORA PORTATIL

P156G /// P158G

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz;

SAR: (WLAN) MSH 0.347 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.493 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MSH 0.207 W/Kg /// (WLAN) MSH 0.136 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.140 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MSH 0.076 W/Kg;

P118F; P160G

COMPUTADORA PORTATIL

P118F /// P160G

Bandas de Frecuencias: (BT) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz.

SAR: (BT 2.400 – 2.483 GHz) MSH 0.513 W/Kg // (WLAN 2.400 – 2.483 GHz) MSH 0.484 W/Kg // (WLAN 5.150 – 5.350 GHz) MSH 0.111 W/Kg // (WLAN 5.470 – 5.725 GHz)  MSH 0.126 W/Kg // (WLAN 5.725 – 5.850 GHz) MSH 0.103 W/Kg /// (BT 2.400 – 2.483 GHz) MSH 0.490 W/Kg // (WLAN 2.400 – 2.483 GHz) MSH 0.194 W/Kg // (WLAN 5.150 – 5.350 GHz) MSH 0.690 W/Kg // (WLAN 5.470 – 5.725 GHz)  MSH 0.898 W/Kg // (WLAN 5.725 – 5.850 GHz) MSH 0.967 W/Kg.

P105F

COMPUTADORA PORTATIL

Bandas de Frecuencias: (BT) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz;

SAR: (BT) MSH 0.083 W/Kg // (WLAN) MSH 0.941 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.607 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.72 GHz) MSH 0.585 W/Kg // (WLAN 5.72 GHz - 5.85 GHz) MSH 0.557 W/Kg;

T04H

COMPUTADORA PORTATIL (TABLET)

Bandas de Frecuencias: (BT) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz / (WCDMA V) 850 MHz // (B4) 1700/2100 MHz / (WCDMA IV) 1700 /2100 MHz / (B66) 1700/2100 MHz // (B2) 1900 MHz / (WCDMA II) 1900 MHz // (B7) 2500 MHz // (B38) 2600 MHz;

SAR: (BT 2 400 – 2 483.5 MHz) MSH 0.01 W/Kg  // (WLAN 2 400 – 2 483.5 MHz) MSH 0.938 W/Kg // (WLAN 5 150 – 5 350 MHz) MSH 1.49 W/Kg // (WLAN 5 470 – 5 725 MHz) MSH 1.71 W/Kg // (WLAN 5 725 – 5 850 MHz) MSH 1.77 W/Kg // (B28) MSH 1.07 W/Kg // (B26) MSH 1.01 W/Kg // (B5) MSH 1.08 W/Kg / (WCDMA V) MSH 0.977 W/Kg // (B4) MSH 3.86 W/Kg / (WCDMA IV) MSH 3.28 W/Kg / (B66) MSH 3.85 W/Kg // (B2) MSH 3.79 W/Kg / (WCDMA II) MSH 3.89 W/Kg // (B7) MSH 3.94 W/Kg // (B38) MSH 1.4 W/Kg;

P141G

COMPUTADORA PORTATIL

Bandas de Frecuencias: (BT) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz //  (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

 SAR: (BT) MSH 0.066 W/kg // (WLAN) MSH 0.385 W/kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.372 W/kg // (WLAN 5.58 GHz – 5.7 GHz) MSH 0.436 W/kg // (WLAN 5.74 GHz – 5.82 GHz) MSH 0.784 W/kg // (B28) MSH 0.681 W/Kg // (B26) MSH 0.665 W/Kg // (WCDMA V (B5)) 0.727 W/kg // (B5) MSH 0.693 W/Kg // (WCDMA II (B2)) 2.15 W/kg // (B2) MSH 0.396 W/Kg // (WCDMA IV (B4)) 2.08 W/kg // (B4) MSH 1.77 W/Kg / (B66) MSH 1.85 W/Kg // (B7) MSH 2.44 W/Kg / (B38) MSH 0.116 W/Kg;

P29T

COMPUTADORA PORTATIL

Bandas de Frecuencias: (BT) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz //  (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

 SAR: (BT) MSH 0.117 W/kg // (WLAN) MSH 1.07 W/kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 1.29 W/kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.72 GHz) MSH 1.42 W/kg // (WLAN 5.74 GHz – 5.82 GHz) MSH 1.30 W/kg // (B28) MSH 1.61 W/Kg // (B26) MSH 2.01 W/Kg // (WCDMA V (B5)) 2.32 W/kg / (B5) MSH 1.78 W/Kg // (WCDMA II (B2)) 3.35 W/kg / (B2) MSH 2.80 W/Kg // (WCDMA IV (B4)) 3.43 W/kg / (B4) MSH 3.03 W/Kg / (B66) MSH 2.97 W/Kg // (B7) 3.38 W/kg; (B38) MSH 2.72 W/Kg;

P29T

COMPUTADORA PORTATIL

Bandas de Frecuencias: (BT) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz //  (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

 SAR: (BT) MSH 0.117 W/kg // (WLAN) MSH 1.07 W/kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 1.29 W/kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.72 GHz) MSH 1.42 W/kg // (WLAN 5.74 GHz – 5.82 GHz) MSH 1.30 W/kg // (B28) MSH 1.61 W/Kg // (B26) MSH 2.01 W/Kg // (WCDMA V (B5)) 2.32 W/kg / (B5) MSH 1.78 W/Kg // (WCDMA II (B2)) 3.35 W/kg / (B2) MSH 2.80 W/Kg // (WCDMA IV (B4)) 3.43 W/kg / (B4) MSH 3.03 W/Kg / (B66) MSH 2.97 W/Kg // (B7) 3.38 W/kg; (B38) MSH 2.72 W/Kg;

 

P153G

COMPUTADORA PORTATIL

Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz;

SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.04 W/Kg // (WLAN) MSH 0.265 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.078 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.725 GHz) MSH 0.13 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz – 5.85 GHz) MSH 0.138 W/Kg;

P114F

COMPUTADORA PORTATIL

Bandas de Frecuencias: (BT) 2.4GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz / (WCDMA V) 850 MHz // (B4) 1700/2100 MHz / (WCDMA IV) 1700 /2100 MHz / (B66) 1700/2100 MHz // (B2) 1900 MHz / (WCDMA II) 1900 MHz // (B7) 2500 MHz // (B38) 2600 MHz;

SAR: (BT 2 400 – 2 483.5 MHz) MSH 0.005 W/Kg  // (WLAN 2 400 – 2 483.5 MHz) MSH 0.086 W/Kg // (WLAN 5 150 – 5 350 MHz) MSH 0.045 W/Kg // (WLAN 5 470 – 5 725 MHz) MSH 0.055 W/Kg // (WLAN 5 725 – 5 850 MHz) MSH 0.057 W/Kg // (B28) MSH 1.18 W/Kg // (B26) MSH 1.49 W/Kg // (B5) MSH 1.50 W/Kg / (WCDMA V) MSH 1.60 W/Kg // (B4) MSH 3.00 W/Kg / (WCDMA IV) MSH 3.46 W/Kg / (B66) MSH 3.30 W/Kg // (B2) MSH 3.1 W/Kg / (WCDMA II) MSH 3.47 W/Kg // (B7) MSH 3.89 W/Kg // (B38) MSH 1.79 W/Kg

P115F

COMPUTADORA PORTATIL

Bandas de Frecuencias: (BT) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz //  (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

 SAR: (BT) MSH 0.022 W/kg // (WLAN) MSH 0.128 W/kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.22 W/kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.72 GHz) MSH 0.040 W/kg // (WLAN 5.74 GHz – 5.82 GHz) MSH 0.031 W/kg // (B28) MSH 1.39 W/Kg // (B26) MSH 1.70 W/Kg // (WCDMA V) 1.86 W/kg / (LTE B5) MSH 1.79 W/Kg // (WCDMA II) 2.75 W/kg // (LTE B2) MSH 2.34 W/Kg // (WCDMA IV) 2.76 W/kg / (LTE B4) MSH 2.49 W/Kg / (LTE B66) MSH 2.55 W/Kg // (B7) MSH 3.81 W/Kg / (B38) MSH 1.63 W/Kg;

P154GCOMPUTADORA PORTATIL

Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz;

 

T05JCOMPUTADORA PORTATIL (TABLET) 

Bandas de Frecuencias: (BT) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz.

 

P142GCOMPUTADORA PORTATIL

Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz; // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.032 W/Kg // (WLAN) MSH 1.12 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 2.35 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.725 GHz) MSH 2.42 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz – 5.85 GHz) MSH 2.64 W/Kg // (LTE B28) MSH 0.414 W/Kg // (LTE B26) MSH 0.532 W/Kg // (WCDMA V) MSH 0.488 W/Kg / (LTE B5) MSH 0.594 W/Kg // (WCDMA II) MSH 1.33 W/Kg / (LTE B2) MSH 1.38 W/Kg // (WCDMA IV) MSH 1.15 W/Kg / (LTE B4) MSH 1.3 W/Kg / (LTE B66) MSH 1.14 W/Kg // (LTE B7) MSH 2.24 W/Kg / (LTE B38) MSH 0.789 W/Kg

T03HTABLETA ELECTRONICA

Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz; // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.049 W/Kg // (WLAN) MSH 0.387 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.507 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.725 GHz) MSH 0.888 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz – 5.85 GHz) MSH 1.05 W/Kg; (LTE B28) MSH 0.398 W/Kg // (LTE B26) MSH 0.379 W/Kg // (LTE B5) MSH 0.376 W/Kg / (WCDMA V) MSH 0.398 W/Kg // (LTE B2) MSH 0.469 W/Kg / (WCDMA II) MSH 0.473W/Kg // (LTE B4) MSH 0.769 W/Kg / (WCDMA IV) MSH 0.904 W/Kg / (LTE B66) MSH 0.88 W/Kg // (LTE B7) MSH 0.851 W/Kg / (LTE B38) MSH 0.379 W/Kg.

P35SCOMPUTADORA PORTATIL 

Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz; // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.074 W/Kg // (WLAN) MSH 1.21 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 1.84 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.725 GHz) MSH 1.81 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz – 5.85 GHz) MSH 2.22 W/Kg // (LTE B28) MSH 0.04 W/Kg // (LTE B26) MSH 0.04 W/Kg // (WCDMA V) MSH 0.042 W/Kg / (LTE B5) MSH 0.043 W/Kg // (WCDMA II) MSH 0.261 W/Kg / (LTE B2) MSH 0.269 W/Kg // (WCDMA IV) MSH 0.09 W/Kg / (LTE B4) MSH 0.081 W/Kg / (LTE B66) MSH 0.089 W/Kg // (LTE B7) MSH 0.116 W/Kg / (LTE B38) MSH 0.04 W/Kg;

P104FCOMPUTADORA PORTATIL 

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

SAR: (WLAN 2.4 GHz) 0.457 W/Kg // (WLAN 5.1 GHz-5.3 GHz) 0.749 W/Kg // (WLAN 5.4 GHz – 5.8 GHz) 0.909 W/Kg // (B28) 1.010 W/Kg // (B26) 0.909 W/Kg // (B5) 2.240 W/Kg // (B2) 2.570 W/Kg // (B4) 1.860 W/Kg // (B66) 1.850 W/Kg // (B7) 2.200 W/Kg // (B38) 0.602 W/Kg;

P139G; P138GCOMPUTADORA PORTATIL 

P139G /// P138G

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz /// (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

SAR: (WLAN 2 400 – 2 483.5 MHz) 0.552 W/Kg // (WLAN 5 150 – 5 350 MHz) 0.028 W/Kg // (WLAN 5 470 – 5 850 MHz) 0.850 W/Kg // (B28) 1.110 W/Kg // (B26) 0.969 W/Kg // (B5) 1.840 W/Kg // (B2) 2.450 W/Kg // (B4) 3.220 W/Kg // (B66) 1.780 W/Kg // (B7) 1.530 W/Kg // (B38) 0.707 W/Kg /// (WLAN 2 400 – 2 483.5 MHz) 0.834 W/Kg // (WLAN 5 150 – 5 350 MHz) 0.755 W/Kg // (WLAN 5 470 – 5 850 MHz) 0.747 W/Kg // (B28) 1.34 W/Kg // (B26) 1.05 W/Kg // (B5) 1.42 W/Kg // (B2) 3.16 W/Kg // (B4) 2.45 W/Kg // (B66) 1.70 W/Kg // (B7) 2.07 W/Kg // (B38) 0.89 W/Kg.

P151GCOMPUTADORA PORTATIL 

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz;

SAR: (WLAN) MSH 0.304 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.423 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MSH 0.395 W/Kg;

P93FLAPTOP (MOBILE WORKSTATION)Modelo evaluado P93F, 2400-2483.5 MHz (WLAN) 0.386 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth) 0.027 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) 0.003 W/kg, 5725-5850 MHz (WLAN) 0.825 W/kg
Latitude 5510 (NP. P80F001)LAPTOPModelo Evaluado: Latitude 5510 (NP. P80F001), 2400 ~ 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.36  W/kg, 2400 ~ 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.016 W/kg, 2400 ~ 2483.5 MHz (Bluetooth LE) 0.002 W/kg, 5725 ~ 5850 MHz (WLAN 5.7) 0.762 W/kg
KB7120WcTECLADO INALAMBRICO PARA COMPUTADORAINHERENTEMENTE CONFORME
PN9315APLUMA PARA DISPOSITIVO DE PANTALLA TACTILINHERENTEMENTE CONFORME
D14USISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA (CPU)INHERENTEMENTE CONFORME

 

<< Regresar


 ¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí

2022 Instituto Federal de Telecomunicaciones - Algunos Derechos Reservados