Atajo de Navegación:

Equipos DELL | Instituto Federal de Telecomunicacioness


NOMBRE COMERCIAL O MODELOEQUIPOINHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR
P148G; P149G

COMPUTADORA PORTATIL 

P148G /// P149G. Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz //
(WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz
// (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66)
1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz.
SAR: (WLAN) MSH 0.371 W/Kg // (WLAN 5.150 – 5.350 GHz) MSH 0.402 W/Kg //
(WLAN 5.470 – 5.850 GHz) MSH 0.511 W/Kg // (B28) MSH 1.06 W/Kg // (B26) MSH 0.771 W/Kg
// (B5) MSH 0.996 W/Kg // (B2) MSH 2.08 W/Kg // (B4) MSH 1.97 W/Kg
// (B66) MSH 1.46 W/Kg // (B7) MSH 1.63 W/Kg // (B38) MSH 0.638 W/Kg ///
(WLAN) MSH 0.415 W/Kg // (WLAN 5.150 – 5.350 GHz) MSH 0.407 W/Kg // (WLAN 5.470 – 5.850 GHz)
MSH 0.410 W/Kg // (B28) MSH 0.980 W/Kg // (B26) MSH 0.915 W/Kg // (B5) MSH 1.32 W/Kg //
(B2) MSH 2.17 W/Kg // (B4) MSH 2.17 W/Kg //
(B66) MSH 1.39 W/Kg // (B7) MSH 2.17 W/Kg // (B38) MSH 0.943 W/Kg.

P152G

COMPUTADORA PORTATIL

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz. 

SAR: (WLAN) MSH 0.624 W/Kg // (WLAN 5.150 – 5.350 GHz) MSH 0.943 W/Kg // (WLAN 5.470 – 5.850 GHz) MSH 0.998 W/Kg. 

P157G

COMPUTADORA PORTATIL

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (BLUETOOTH) 2.4 GHz
// (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz.

SAR: (WLAN) MSH 0.180 W/Kg // (BLUETOOTH) MSH 0.071 W/Kg //
(WLAN 5150 MHz - 5350 MHz) MSH 0.433 W/Kg //
(WLAN 5470 MHz - 5725 MHz) MSH 0.465 W/Kg // (WLAN 5725 MHz - 5850 MHz) MSH 0.461 W/Kg

P156G; P158G; P159G; P161G; P117F

COMPUTADORA PORTATIL

P156G /// P158G

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz;

SAR: (WLAN) MSH 0.347 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.493 W/Kg
// (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MSH 0.207 W/Kg /// (WLAN)
MSH 0.136 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.140 W/Kg
// (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MSH 0.076 W/Kg;

P118F; P160G

COMPUTADORA PORTATIL

P118F /// P160G

Bandas de Frecuencias: (BT) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz
// (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz.

SAR: (BT 2.400 – 2.483 GHz) MSH 0.513 W/Kg // (WLAN 2.400 – 2.483 GHz) MSH 0.484 W/Kg
// (WLAN 5.150 – 5.350 GHz)
MSH 0.111 W/Kg // (WLAN 5.470 – 5.725 GHz)  MSH 0.126 W/Kg //
(WLAN 5.725 – 5.850 GHz) MSH 0.103 W/Kg /// (BT 2.400 – 2.483 GHz) MSH 0.490 W/Kg //
(WLAN 2.400 – 2.483 GHz) MSH 0.194 W/Kg // (WLAN 5.150 – 5.350 GHz) MSH 0.690 W/Kg //
(WLAN 5.470 – 5.725 GHz)  MSH 0.898 W/Kg // (WLAN 5.725 – 5.850 GHz) MSH 0.967 W/Kg.

P105F

COMPUTADORA PORTATIL

Bandas de Frecuencias: (BT) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz //
(WLAN) 5.2GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz;

SAR: (BT) MSH 0.083 W/Kg // (WLAN) MSH 0.941 W/Kg //
(WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.607 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.72 GHz) MSH 0.585 W/Kg //
(WLAN 5.72 GHz - 5.85 GHz) MSH 0.557 W/Kg;

T04H

COMPUTADORA PORTATIL (TABLET)

Bandas de Frecuencias: (BT) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz //
(WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz //
(B5) 850 MHz / (WCDMA V) 850 MHz // (B4) 1700/2100 MHz /
(WCDMA IV) 1700 /2100 MHz / (B66) 1700/2100 MHz // (B2) 1900 MHz / (WCDMA II) 1900 MHz //
(B7) 2500 MHz // (B38) 2600 MHz;

SAR: (BT 2 400 – 2 483.5 MHz) MSH 0.01 W/Kg  // (WLAN 2 400 – 2 483.5 MHz)
MSH 0.938 W/Kg // (WLAN 5 150 – 5 350 MHz) MSH 1.49 W/Kg //
(WLAN 5 470 – 5 725 MHz) MSH 1.71 W/Kg // (WLAN 5 725 – 5 850 MHz)
MSH 1.77 W/Kg // (B28) MSH 1.07 W/Kg // (B26) MSH 1.01 W/Kg //
(B5) MSH 1.08 W/Kg / (WCDMA V) MSH 0.977 W/Kg // (B4)
MSH 3.86 W/Kg / (WCDMA IV) MSH 3.28 W/Kg /
(B66) MSH 3.85 W/Kg // (B2) MSH 3.79 W/Kg / (WCDMA II) MSH 3.89 W/Kg //
(B7) MSH 3.94 W/Kg // (B38) MSH 1.4 W/Kg;

P141G

COMPUTADORA PORTATIL

Bandas de Frecuencias: (BT) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // 
(WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz
// (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

 SAR: (BT) MSH 0.066 W/kg // (WLAN) MSH 0.385 W/kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.372 W/kg
// (WLAN 5.58 GHz – 5.7 GHz) MSH 0.436 W/kg // (WLAN 5.74 GHz – 5.82 GHz)
MSH 0.784 W/kg // (B28) MSH 0.681 W/Kg // (B26) MSH 0.665 W/Kg //
(WCDMA V (B5)) 0.727 W/kg // (B5) MSH 0.693 W/Kg // (WCDMA II (B2)) 2.15 W/kg
// (B2) MSH 0.396 W/Kg // (WCDMA IV (B4)) 2.08 W/kg // (B4) MSH 1.77 W/Kg
/ (B66) MSH 1.85 W/Kg // (B7) MSH 2.44 W/Kg / (B38) MSH 0.116 W/Kg;

P29T

COMPUTADORA PORTATIL

Bandas de Frecuencias: (BT) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // 
(WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz//
(B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

 SAR: (BT) MSH 0.117 W/kg // (WLAN) MSH 1.07 W/kg //
(WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 1.29 W/kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.72 GHz)
MSH 1.42 W/kg // (WLAN 5.74 GHz – 5.82 GHz) MSH 1.30 W/kg //
(B28) MSH 1.61 W/Kg // (B26) MSH 2.01 W/Kg // (WCDMA V (B5))
2.32 W/kg / (B5) MSH 1.78 W/Kg // (WCDMA II (B2)) 3.35 W/kg
/ (B2) MSH 2.80 W/Kg // (WCDMA IV (B4)) 3.43 W/kg / (B4) MSH 3.03 W/Kg
/ (B66) MSH 2.97 W/Kg // (B7) 3.38 W/kg; (B38) MSH 2.72 W/Kg;

P29T

COMPUTADORA PORTATIL

Bandas de Frecuencias: (BT) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // 
(WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.7 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz//
(B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

 SAR: (BT) MSH 0.117 W/kg // (WLAN) MSH 1.07 W/kg //
(WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 1.29 W/kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.72 GHz) MSH 1.42 W/kg
// (WLAN 5.74 GHz – 5.82 GHz) MSH 1.30 W/kg // (B28) MSH 1.61 W/Kg // 
(B26) MSH 2.01 W/Kg // (WCDMA V (B5)) 2.32 W/kg / (B5) MSH 1.78 W/Kg //
(WCDMA II (B2)) 3.35 W/kg / (B2) MSH 2.80 W/Kg // (WCDMA IV (B4)) 3.43 W/kg /
(B4) MSH 3.03 W/Kg / (B66) MSH 2.97 W/Kg // (B7) 3.38 W/kg; (B38) MSH 2.72 W/Kg;

 

P153G

COMPUTADORA PORTATIL

Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz //
(WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz;

SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.04 W/Kg // (WLAN) MSH 0.265 W/Kg //
(WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.078 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.725 GHz)
MSH 0.13 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz – 5.85 GHz) MSH 0.138 W/Kg;

P114F

COMPUTADORA PORTATIL

Bandas de Frecuencias: (BT) 2.4GHz //
(WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN)
5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz //
(B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz /
(WCDMA V) 850 MHz // (B4) 1700/2100 MHz
/ (WCDMA IV) 1700 /2100 MHz /
(B66) 1700/2100 MHz // (B2) 1900 MHz
/ (WCDMA II) 1900 MHz // (B7) 2500 MHz
// (B38) 2600 MHz;

SAR: (BT 2 400 – 2 483.5 MHz) MSH 0.005 W/Kg 
// (WLAN 2 400 – 2 483.5 MHz)
MSH 0.086 W/Kg // (WLAN 5 150 – 5 350 MHz)
MSH 0.045 W/Kg //
(WLAN 5 470 – 5 725 MHz) MSH 0.055 W/Kg
// (WLAN 5 725 – 5 850 MHz)
MSH 0.057 W/Kg // (B28) MSH 1.18 W/Kg //
(B26) MSH 1.49 W/Kg //
(B5) MSH 1.50 W/Kg / (WCDMA V) MSH 1.60 W/Kg
// (B4) MSH 3.00 W/Kg
/ (WCDMA IV) MSH 3.46 W/Kg / (B66) MSH 3.30 W/Kg
// (B2) MSH 3.1 W/Kg /
(WCDMA II) MSH 3.47 W/Kg // (B7) MSH 3.89 W/Kg //
(B38) MSH 1.79 W/Kg

P115F

COMPUTADORA PORTATIL

Bandas de Frecuencias: (BT) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz //
(WLAN) 5.2 GHz //  (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz //
 (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz //
(B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

 SAR: (BT) MSH 0.022 W/kg // (WLAN) MSH 0.128 W/kg //
(WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.22 W/kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.72 GHz)
MSH 0.040 W/kg // (WLAN 5.74 GHz – 5.82 GHz) MSH 0.031 W/kg //
(B28) MSH 1.39 W/Kg // (B26) MSH 1.70 W/Kg // (WCDMA V) 1.86 W/kg
/ (LTE B5) MSH 1.79 W/Kg // (WCDMA II) 2.75 W/kg // (LTE B2)
MSH 2.34 W/Kg // (WCDMA IV) 2.76 W/kg / (LTE B4) MSH 2.49 W/Kg
/ (LTE B66) MSH 2.55 W/Kg // (B7) MSH 3.81 W/Kg / (B38) MSH 1.63 W/Kg;

P154GCOMPUTADORA PORTATIL

Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz
// (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz;

 

T05JCOMPUTADORA PORTATIL (TABLET) 

Bandas de Frecuencias: (BT) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz //
(WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz
// (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz
// (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz.

 

P142GCOMPUTADORA PORTATIL

Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (WLAN)
2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz //
(WLAN) 5.8 GHz; // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz//
(B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz //
(B7 y B38) 2500 MHz;

SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.032 W/Kg // (WLAN)
MSH 1.12 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 2.35 W/Kg
// (WLAN 5.47 GHz – 5.725 GHz) MSH 2.42 W/Kg //
(WLAN 5.725 GHz – 5.85 GHz) MSH 2.64 W/Kg // (LTE B28)
MSH 0.414 W/Kg // (LTE B26) MSH 0.532 W/Kg //
(WCDMA V) MSH 0.488 W/Kg / (LTE B5) MSH 0.594 W/Kg //
(WCDMA II) MSH 1.33 W/Kg / (LTE B2) MSH 1.38 W/Kg //
(WCDMA IV) MSH 1.15 W/Kg / (LTE B4) MSH 1.3 W/Kg /
(LTE B66) MSH 1.14 W/Kg // (LTE B7) MSH 2.24 W/Kg
/ (LTE B38) MSH 0.789 W/Kg

T03HTABLETA ELECTRONICA

Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz // (WLAN)
2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz;
// (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz
// (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.049 W/Kg // (WLAN) MSH 0.387 W/Kg
// (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.507 W/Kg //
(WLAN 5.47 GHz – 5.725 GHz) MSH 0.888 W/Kg //
(WLAN 5.725 GHz – 5.85 GHz) MSH 1.05 W/Kg;
(LTE B28) MSH 0.398 W/Kg // (LTE B26) MSH 0.379 W/Kg //
(LTE B5) MSH 0.376 W/Kg / (WCDMA V) MSH 0.398 W/Kg //
(LTE B2) MSH 0.469 W/Kg / (WCDMA II) MSH 0.473W/Kg //
(LTE B4) MSH 0.769 W/Kg / (WCDMA IV) MSH 0.904 W/Kg /
(LTE B66) MSH 0.88 W/Kg // (LTE B7)
MSH 0.851 W/Kg / (LTE B38) MSH 0.379 W/Kg.

P35SCOMPUTADORA PORTATIL 

Bandas de Frecuencias: (BLUETOOTH) 2.4 GHz //
(WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.6 GHz //
(WLAN) 5.8 GHz; // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz//
(B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz /
2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

SAR: (BLUETOOTH) MSH 0.074 W/Kg // (WLAN)
MSH 1.21 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz)
MSH 1.84 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.725 GHz) MSH 1.81 W/Kg
// (WLAN 5.725 GHz – 5.85 GHz) MSH 2.22 W/Kg //
(LTE B28) MSH 0.04 W/Kg // (LTE B26) MSH 0.04 W/Kg //
(WCDMA V) MSH 0.042 W/Kg / (LTE B5)
MSH 0.043 W/Kg // (WCDMA II) MSH 0.261 W/Kg
/ (LTE B2) MSH 0.269 W/Kg // (WCDMA IV) MSH 0.09 W/Kg
/ (LTE B4) MSH 0.081 W/Kg / (LTE B66) MSH 0.089 W/Kg //
(LTE B7) MSH 0.116 W/Kg / (LTE B38) MSH 0.04 W/Kg;

P104FCOMPUTADORA PORTATIL 

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN)
5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz
// (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz //
(B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz
/ 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

SAR: (WLAN 2.4 GHz) 0.457 W/Kg //
(WLAN 5.1 GHz-5.3 GHz) 0.749 W/Kg //
(WLAN 5.4 GHz – 5.8 GHz) 0.909 W/Kg //
(B28) 1.010 W/Kg // (B26) 0.909 W/Kg //
(B5) 2.240 W/Kg //
(B2) 2.570 W/Kg // (B4) 1.860 W/Kg //
(B66) 1.850 W/Kg // (B7) 2.200 W/Kg // (B38) 0.602 W/Kg;

P139G; P138GCOMPUTADORA PORTATIL 

P139G /// P138G

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz //
(WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz
// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz
/ 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz ///
(WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz
// (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz //
(B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz;

SAR: (WLAN 2 400 – 2 483.5 MHz) 0.552 W/Kg //
(WLAN 5 150 – 5 350 MHz) 0.028 W/Kg //
(WLAN 5 470 – 5 850 MHz) 0.850 W/Kg //
(B28) 1.110 W/Kg // (B26) 0.969 W/Kg //
(B5) 1.840 W/Kg // (B2) 2.450 W/Kg // (B4) 3.220 W/Kg //
(B66) 1.780 W/Kg // (B7) 1.530 W/Kg //
(B38) 0.707 W/Kg /// (WLAN 2 400 – 2 483.5 MHz)
0.834 W/Kg // (WLAN 5 150 – 5 350 MHz) 0.755 W/Kg
// (WLAN 5 470 – 5 850 MHz)
0.747 W/Kg // (B28) 1.34 W/Kg
// (B26) 1.05 W/Kg // (B5) 1.42 W/Kg // (B2) 3.16 W/Kg
// (B4) 2.45 W/Kg // (B66) 1.70 W/Kg // (B7)
2.07 W/Kg // (B38) 0.89 W/Kg.

P151GCOMPUTADORA PORTATIL 

Bandas de Frecuencias: (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.1 GHz // (WLAN) 5.7 GHz;

SAR: (WLAN) MSH 0.304 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.423 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz – 5.85 GHz) MSH 0.395 W/Kg;

P93FLAPTOP (MOBILE WORKSTATION)Modelo evaluado P93F, 2400-2483.5 MHz
(WLAN) 0.386 W/kg, 2400-2483.5 MHz (Bluetooth)
0.027 W/kg, 2400-2483.5 MHz
(Bluetooth Low Energy) 0.003 W/kg, 5725-5850 MHz (WLAN) 0.825 W/kg
Latitude 5510 (NP. P80F001)LAPTOPModelo Evaluado: Latitude 5510 (NP. P80F001),
2400 ~ 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.36
  W/kg, 2400 ~ 2483.5 MHz (Bluetooth)
0.016 W/kg, 2400 ~ 2483.5 MHz (Bluetooth LE)
0.002 W/kg, 5725 ~ 5850 MHz (WLAN 5.7) 0.762 W/kg
KB7120WcTECLADO INALAMBRICO PARA COMPUTADORAINHERENTEMENTE CONFORME
PN9315APLUMA PARA DISPOSITIVO DE PANTALLA TACTILINHERENTEMENTE CONFORME
D14USISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA (CPU)INHERENTEMENTE CONFORME
MS700UNIDAD APUNTADORA INALAMBRICA (MOUSE) PARA COMPUTADORAINHERENTEMENTE CONFORME
KB900TECLADO INALÁMBRICO PARA COMPUTADORAINHERENTEMENTE CONFORME
MS900UNIDAD APUNTADORA INALAMBRICA (MOUSE) PARA COMPUTADORAINHERENTEMENTE CONFORME
T06HCOMPUTADORA PORTATIL (TABLET)(BT)2.4GHz/(WLAN)2.4GHz/(WLAN)
5.2GHz/(WLAN)5.6GHz/(WLAN)5.8GHz
/700MHz/800MHz/850MHz/1900MHz/(1700MHz/
2100MHz/2500MHz;(BT2.400-2.483GHz)MSH0.013W/Kg/
(WLAN2.4GHz)MSH0.086W/Kg/(WLAN5.15GHz-
5.35GHz)MSH0.241W
/Kg/(WLAN5.47GHz-5.72GHz)
MSH0.238W/Kg/(WLAN5.72GHz-5.85GHz)
MSH0.27W/Kg/MSH0.831W/Kg/
MSH1.25W/Kg/MSH1.26W/Kg/
(WCDMAV)MSH1.35W/Kg/MSH 0.874W/Kg/
WCDMAII)MSH0.943W/Kg/
MSH1.14W/Kg/(WCDMAIV MSH1.18W/Kg/MSH1.11W/Kg/
MSH1.49W/Kg/MSH0.663W/Kg
P33TCOMPUTADORA PORTATIL(BT)2.4GHz/(WLAN)2.4GHz/(WLAN)5.2GHz
/(WLAN)5.6GHz/(WLAN)5.8GHz/700 MHz/
800MHz/850MHz/1900MHz/
1700MHz/2100MHz/2500MHz;(BT2.400-2.483GHz)MSH0.069W/Kg/(WLAN2.4GHz)MSH0.748W/Kg/
(WLAN5.15GHz-5.35GHz)MSH0.513W/Kg/
(WLAN5.47GHz-5.72GHz)
MSH0.677W/Kg/
(WLAN5.72GHz5.85GHz)MAC0.605W/
Kg/MSH3.01W/Kg/MSH2.43W
/Kg/MSH2.57W/Kg/(WCDMAV)
MSH3.04W/Kg/MSH2.49W/
Kg/(WCDMAII)MSH3.09W/Kg/
MSH2.54W/Kg/(WCDMAIV)MSH2.87W/Kg/
MSH2.44W/Kg/MSH2.36W/Kg/MSH1.08W/Kg
P125FCOMPUTADORA PORTATIL(BLUETOOTH) 2.4 GHz / (WLAN) 2.4 GHz
/ (WLAN) 5.2 GHz / (WLAN) 5.3 GHz /
(WLAN) 5.6 GHz / (WLAN) 5.8 GHz  // 
(BLUETOOTH) MSH 0.053 W/Kg /
(WLAN) MSH 0.552 W/Kg /
(WLAN 5.15 - 5.25 GHz)
MSH 0.547 W/Kg / (WLAN 5.25 -
5.35 GHz) MSH 0.524 W/Kg / (WLAN 5.47 - 5.725 GHz)
MSH 0.862 W/Kg /
(WLAN 5.725 - 5.85 GHz) MSH 0.932 W/Kg
P163GCOMPUTADORA PORTATIL(BLUETOOTH)2.4GHz/(WLAN)2.4 GHz/(WLAN)5.2GHz/(WLAN)5.3GHz/(WLAN)5.6GHz/(WLAN)
5.8GHz/(B28)700MHz/(B26)800MHz/
(B5)850MHz/(B2)1900MHz/(B4yB66)
1700MHz/2100MHz/
(B7yB38)2500MHz;(BLUETOOTH)MSH0.019W/Kg/(WLAN)
MSH0.294W/Kg/(WLAN5.15GHz-5.25GHz)
MSH0.58W/Kg/(WLAN5.25GHz-5.35GHz)
MSH0.419W/Kg // (WLAN 5.47GHz-5.725GHz)MSH0.599W/Kg/
(WLAN5.725GHz-5.85GHz)MSH0.736W/Kg/(LTEB28)MSH0.85W/Kg
/(LTEB26)MSH0.803W/Kg/
(WCDMAV)MSH0.765W/Kg/(LTEB5)MSH0.739W/Kg/(WCDMAII)
MSH1.47W/Kg/(LTEB2)MSH1.2W/Kg/(WCDMAIV)
MSH1.27W/Kg/(LTEB4)MSH1.26W/Kg/
(LTEB66)MSH1.04W/Kg/(LTEB7)
MSH1.48W/Kg/(LTEB38)MSH0.543W/Kg
P164GCOMPUTADORA PORTATIL(BT)2.4GHz/(WLAN)2.4GHz/(WLAN)5.2GHz/(WLAN)
5.3GHz/(WLAN)5.6GHz/(WLAN)
5.8GHz;(BT2.400-2.483GHz)MSH0.02W/Kg/
(WLAN2.4GHz)MSH0.157W/Kg/((WLAN5.15GHz-5.25GHz)
MSH0.344W/Kg/(WLAN5.25GHz-5.35GHz)
MSH0.326W/Kg/(WLAN5.47GHz-5.72GHz)
MSH0.42W/Kg/(WLAN5.72GHz-5.85GHz)MSH0.511W/Kg
P142GCOMPUTADORA PORTATIL(BLUETOOTH) 2.4 GHz / (WLAN) 2.4 GHz / (WLAN) 5.2 GHz /
(WLAN) 5.6 GHz / (WLAN) 5.8 GHz / (B28) 700 MHz / (B26) 800 MHz /
(B5) 850 MHz / (B2) 1900 MHz /
(B4 y B66) 1700 MHz y 2100 MHz / (B7 y B38)
2500 MHz//  (BLUETOOTH)MSH 0.032 W/Kg / (WLAN) MSH 1.12 W/Kg /
(WLAN 5.15 -5.35 GHz) MSH 2.35 W/Kg / (WLAN 5.47 - 5.725 GHz)
MSH 2.42 W/Kg / (WLAN 5.725 - 5.85 GHz) MSH 2.64 W/Kg /
(LTE B28) MSH 0.414 W/Kg /
(LTE B26) MSH 0.532 W/Kg / (WCDMA V) MSH 0.488 W/Kg /
(LTE B5) MSH 0.594 W/Kg / (WCDMA II) MSH 1.33 W/Kg /
(LTE B2) MSH 1.38 W/Kg / (WCDMA IV) MSH 1.15 W/Kg /
(LTE B4) MSH 1.3 W/Kg / (LTE B66) MSH 1.14 W/Kg /
(LTE B7) MSH 2.24 W/Kg / (LTE B38) MSH 0.789 W/Kg
T04HCOMPUTADORA PORTÁTIL (TABLETA)(BT) 2.4 GHz / (WLAN) 2.4 GHz / (WLAN) 5.2 GHz / (WLAN) 5.6 GHz /
(WLAN) 5.8 GHz / (B28) 700 MHz /
(B26) 800 MHz / (B5) 850 MHz / (WCDMA V)
850 MHz / (B4) 1700/2100 MHz /
(WCDMA IV) 1700 /2100 MHz / (B66) 1700/2100 MHz /
(B2) 1900 MHz /
(WCDMA II) 1900 MHz / (B7) 2500 MHz / (B38) 2600 MHz //
(BT 2400 - 2483.5 MHz) MSH 0.01 W/Kg /
(WLAN 2400 - 2483.5 MHz) MSH 0.938 W/Kg
/ (WLAN 5150 - 5350 MHz) MSH 1.49 W/Kg / (WLAN 5470 -5725 MHz)
MSH 1.71 W/Kg / (WLAN 5725 -5850 MHz)
MSH 1.77 W/Kg / (B28) MSH 1.07 W/Kg /
(B26) MSH 1.01 W/Kg / (B5) MSH 1.08 W/Kg
/ (WCDMA V) MSH 0.977 W/Kg / (B4) MSH 3.86 W/Kg
/ (WCDMA IV) MSH 3.28 W/Kg / (B66) MSH 3.85 W/Kg /
(B2) MSH 3.79 W/Kg / (WCDMA II) MSH 3.89 W/Kg /
(B7) MSH 3.94 W/Kg / (B38) MSH 1.4 W/Kg
P172GCOMPUTADORA PORTATIL(BLUETOOTH)2.4GHz/(WLAN)2.4GHz/(WLAN)
5.2GHz/(WLAN)5.3GHz/(WLAN)
5.6GHz/(WLAN)5.8GHz;
(BLUETOOTH)MSH0.017W/Kg/(WLAN)MSH0.341W/
Kg/(WLAN5.15GHz-5.25GHz)
MSH1.37W/Kg/(WLAN5.25GHz-5.35GHz)MSH1.12W/Kg/
(WLAN5.47GHz-5.725GHz)
MSH1.9W/Kg/(WLAN5.725GHz-5.85GHz)MSH1.79W/Kg
P167GCOMPUTADORA PORTATIL(BT)2.4GHz/(WLAN)2.4GHz/(WLAN)5.2GHz/(WLAN)
5.3GHz/(WLAN)5.6GHz/(WLAN)5.8GHz;
(BT2.400-2.483GHz)MSH0.005W/Kg/(WLAN2.4GHz)MSH0.105W/Kg/
((WLAN5.15GHz-5.25GHz)MSH0.036W/Kg/(WLAN5.25GHz-5.35GHz)MSH0.041W/Kg/(WLAN5.47GHz-5.72GHz)
MSH0.139W/Kg/(WLAN5.72GHz-5.85GHz)MSH0.207W/Kg
P168GCOMPUTADORA PORTATIL(BLUETOOTH)2.4GHz/(WLAN)2.4GHz/(WLAN)5.2GHz/(WLAN)
5.3GHz/(WLAN)5.6GHz/(WLAN)5.8GHz;(BLUETOOTH)MSH0.004W/Kg/(WLAN)MSH0.026W/Kg/(WLAN5.15GHz-5.25GHz)MSH0.022W/Kg/(WLAN5.25GHz-5.35GHz)
MSH0.027W/Kg/(WLAN5.47GHz-5.725GHz)
MSH0.016W/Kg/(WLAN5.725GHz-5.85GHz)MSH0.029W/Kg
P179GCOMPUTADORA PORTATIL(BLUETOOTH) 2.4 GHz / (WLAN) 2.4 GHz /
(WLAN) 5.2 GHz / (WLAN) 5.3 GHz / (WLAN)
5.6 GHz / (WLAN) 5.8 GHz  // 
(BT 2.4 GHz) MSH 0.046 W/Kg /
(WLAN 2.4 GHz) MSH 0.427 W/Kg /
(WLAN 5.15 - 5.25 GHz) MSH 0.418 W/Kg /
(WLAN 5.25 - 5.35 GHz) MSH 0.306 W/Kg /
(WLAN 5.47 - 5.72 GHz) MSH 0.267 W/Kg /
(WLAN 5.72 - 5.85 GHz) MSH 0.403 W/Kg
P169G; P170GCOMPUTADORA PORTATIL(BLUETOOTH) 2.4 GHz / (WLAN) 2.4 GHz / (WLAN) 5.2 GHz /
(WLAN) 5.3 GHz / (WLAN) 5.6 GHz / (WLAN) 5.8 GHz  // 
(BLUETOOTH) MSH 0.067 W/Kg /
(WLAN) MSH 1.25 W/Kg / (WLAN 5.15 - 5.25 GHz)
MSH 1.68 W/Kg / (WLAN 5.25 - 5.35 GHz)
MSH 1.79 W/Kg / (WLAN 5.47 - 5.725 GHz) MSH 1.83 W/Kg
/ (WLAN 5.725 - 5.85 GHz)
MSH 2.36 W/Kg / (BLUETOOTH) MSH 0.095 W/Kg /
(WLAN) MSH 1.043 W/Kg / (WLAN 5.15 - 5.25 GHz)
MSH 1.04 W/Kg / (WLAN 5.25 - 5.35 GHz)
MSH 1.09 W/Kg / (WLAN 5.47 - 5.725 GHz)
MSH 1.08 W/Kg / (WLAN 5.725 - 5.85 GHz) MSH 1.346 W/Kg
P121FCOMPUTADORA PORTATIL

(BLUETOOTH) 2.4 GHz / (BLE) 2.4 GHZ /
(WLAN) 2.4 GHz / (WLAN) 5.2 GHz / (WLAN)
5.3 GHz / (WLAN) 5.6 GHz / (WLAN) 5.8 GHz; SAR: (BLUETOOTH)
MSH 0.234 W/Kg /(BLE) MSH 0.038 W/Kg
/ (WLAN) MSH 1.26 W/Kg / (WLAN 5.15 GHz - 5.25 GHz)
MSH 1.89 W/Kg / (WLAN 5.25 GHz - 5.35 GHz)
MSH 2.01 W/Kg / (WLAN 5.47 GHz - 5.72 GHz)
MSH 2.41 W/Kg / (WLAN 5.72 GHz - 5.85 GHz) MAC 2.61 W/Kg

P126FCOMPUTADORA PORTATIL

(BLUETOOTH)2.4GHz/(WLAN)2.4GHz/(WLAN)
5.2GHz/(WLAN)5.3GHz/
(WLAN)5.6GHz/(WLAN)5.8GHz/(B28)700MHz/(B26)800MHz/(B5)
850MHz/(B2)1900MHz/(B4yB66)1700MHz/2100MHz/
(B7yB38)2500MHz;(BLUETOOTH)MSH0.104W/Kg/(WLAN)
MSH0.609W/Kg/(WLAN5.15GHz-5.25GHz)
MSH1.6W/Kg/(WLAN5.25GHz-5.35GHz)
MSH1.61W/Kg/(WLAN5.47GHz-5.725GHz)
MSH1.48W/Kg/(WLAN5.725GHz-5.85GHz)
MSH1.39W/Kg/(LTEB28)MSH1.91W/Kg
/(LTEB26)MSH1.64W/Kg/(LTEB5)
MSH1.57W/Kg/(WCDMAV)MSH1.74W/Kg/(WCDMAII)
MSH3.93W/Kg/(LTEB2)MSH3.27W/Kg/
(WCDMAIV)MSH2.95W/Kg/(LTEB4)MSH2.5W/Kg/
(LTEB66)MSH2.47W/Kg/
(LTEB7)MSH3.43W/Kg/(LTEB38)MSH2.04W/Kg

P123FCOMPUTADORA PORTATIL

(BLUETOOTH) 2.4GHz / (BLE)2.4GHz /
(WLAN) 2.4 GHz / (WLAN) 5.2 GHz /
(WLAN) 5.3 GHz / (WLAN) 5.6 GHz /
(WLAN) 5.8 GHz;(BLUETOOTH 2 400 – 2 483.5 MHz)
MSH 0.07 W/Kg / (BLE 2 400 – 2 483.5 MHz) MSH 0.023 W/Kg /
(WLAN 2 400 – 2 483.5 MHz) MSH 0.456 W/Kg /
(WLAN 5 150 – 5 250 GHz)
MSH 0.076 W/Kg // (WLAN 5 250 – 5 350 MHz)
MSH 0.080 W/Kg / (WLAN 5 470 – 5 725 MHz)
MSH 0.067 W/Kg / (WLAN 5 725 – 5 850 GHz) MSH 0.062 W/Kg

P122FCOMPUTADORA PORTATIL(BLUETOOTH)2.4GHz/(BLE)2.4GHz/(WLAN)2.4GHz/(WLAN)
5.2GHz/(WLAN)5.3GHz/(WLAN)
5.6GHz/(WLAN)5.8GHz;(
BLUETOOTH)MSH0.034W/Kg/(BLE)MSH0.010W/Kg/
(WLAN)MSH0.276W/Kg/
(WLAN5.15GHz-5.25GHz)MSH0.264W/Kg/
(WLAN5.25GHz–5.35GHz)MSH0.260W/Kg/
(WLAN5.47GHz–5.72GHz)
MSH0.290W/Kg/(WLAN5.72GHz–5.35GHz)MSH0.369W/Kg
P181GCOMPUTADORA PORTATIL(BLUETOOTH)2.4GHz/(BLE)2.4GHZ/(WLAN)2.4GHz/
(WLAN)5.2GHz/(WLAN)5.3GHz/(WLAN)5.6GHz/
(WLAN)5.8GHz/(B28)700MHz/(B26)
800MHz/(B5)850MHz/(B2)1900MHz/(B4yB66)
1700MHz/2100MHz/(B7yB38)2500MHz;(BLUETOOTH)
MSH0.008W/Kg/(BLE)MSH0.002W/Kg/(WLAN)
MSH0.058W/Kg/(WLAN5.15GHz-5.25GHz)
MSH0.102W/Kg/(WLAN5.25GHz-5.35GHz)MSH0.099W/Kg/
(WLAN5.47GHz-5.72GHz)MSH0.071W/Kg/(WLAN5.72GHz-5.85GHz)MSH0.161W/Kg/(LTEB28)
MSH1.31W/Kg/(LTEB26)MSH1.55W/Kg/
(WCDMAV)MSH2.02W/Kg/(LTEB5)MSH1.68W
/Kg/(WCDMAII)MSH3.83W/Kg/(LTEB2)
MSH3.13W/Kg/(WCDMAIV)MSH2.45W/Kg/
(LTEB4)MSH2.24W/Kg/(LTEB66)MSH2.32W/Kg/(LTEB7)
MSH3.81W/Kg/(LTEB38)MSH1.34W/Kg
P183GCOMPUTADORA PORTATIL(BLUETOOTH Y BLE) 2.4 GHz //
(WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.3 GHz //
(WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz
  ////  (BLUETOOTH) MSH 0.055 W/Kg /
(BLE) MSH 0.027 W/kg // (WLAN)
MSH 0.571 W/Kg // (WLAN 5.15 - 5.25 GHz)
MSH 0.402 W/Kg // (WLAN 5.25 - 5.35 GHz)
MSH 0.399 W/Kg // (WLAN 5.47 - 5.725 GHz) MSH 0.418 W/Kg
// (WLAN 5.725 - 5.85 GHz)
MSH 0.501 W/Kg
KM7120WTECLADO & APUNTADOR OPTICO INALAMBRICOINHERENTEMENTE CONFORME
P93FLAPTOP (MOBILE WORKSTATION)2400-2483.5 MHz (WLAN) 0.386 W/kg / 2400-2483.5 MHz (Bluetooth) 0.027 W/kg / 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) 0.003 W/kg / 5725-5850 MHz (WLAN) 0.825 W/kg
Latitude 5430 (P137G); Latitude 5440 (P165G); P149G (Latitude 7330 Rugged Extreme)MAQUINA AUTOMATICA PARA PROCESAMIENTO DE DATOS (LAPTOP)2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4G) / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth LE) / 5150 – 5250 MHz (WLAN 5.2G) / 5250 – 5350 MHz (WLAN 5.3G) / 5470 – 5725 MHz (WLAN 5.6G) / 5725 – 5850 MHz (WLAN 5.8G); 0.233 W/kg / 0.055 W/kg / 0.087 W/kg / 0.368 W/kg / 0.440 W/kg / 0.327 W/kg / 0.332 W/kg / 0.129 W/kg / 0.176 W/kg / 0.076 W/kg / 0.055 W/kg / 0.150 W/kg / 0.441 W/kg / 0.346 W/kg
P184GCOMPUTADORA PORTATIL(BLUETOOTH) 2.4 GHz / (BLE) 2.4 GHz / (WLAN) 2.4 GHz / (WLAN) 5.2 GHz / (WLAN) 5.3 GHz / (WLAN) 5.6 GHz / (WLAN) 5.8 GHz; (BLUETOOTH 2 400 MHz - 2 483.5 MHz) MSH 0.061 W/Kg / (BLE 2 400 - 2 483.5 MHz) MSH 0.026 W/Kg / (WLAN 2 400 - 2 483.5 MHz) MSH 0.535 W/Kg / (WLAN 5.15 GHz - 5.25 GHz) MSH 0.478 W/Kg / (WLAN 5.25 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.576 W/Kg / (WLAN 5.47 GHz - 5.725 GHz) MSH 0.485 W/Kg / (WLAN 5.725 GHz - 5.85 GHz) MSH 0.564 W/Kg
P123FCOMPUTADORA PORTATIL (WiFi 6E)(BLUETOOTH) 2.4 GHz / (BLE) 2.4 GHz / (WLAN) 2.4 GHz / (WLAN) 5.2 GHz / (WLAN) 5.3 GHz / (WLAN) 5.6 GHz / (WLAN) 5.8 GHz; (BLUETOOTH 2 400 MHz - 2 483.5 MHz) MSH 0.117 W/Kg / (BLE 2 400 - 2 483.5 MHz) MSH 0.023 W/Kg / (WLAN 2 400 - 2 483.5 MHz) MSH 0.373 W/Kg / (WLAN 5.15 GHz - 5.25 GHz) MSH 0.213 W/Kg / (WLAN 5.25 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.217 W/Kg / (WLAN 5.47 GHz - 5.725 GHz) MSH 0.216 W/Kg / (WLAN 5.725 GHz - 5.85 GHz) MSH 0.225 W/Kg
T07HCOMPUTADORA PORTATIL (TABLET)(BLUETOOTH) 2.4 GHz / (BLE) 2.4 GHz / (WLAN) 2.4 GHz / (WLAN) 5.2 GHz / (WLAN) 5.3 GHz / (WLAN) 5.6 GHz / (WLAN) 5.8 GHz; (BLUETOOTH 2 40- 2 483.5 MHz) MSH 0.017 W/Kg / (BLE 2 40- 2 483.5 MHz) MSH 0.004 W/Kg / (WLAN 2 40- 2 483.5 MHz) MSH 0.118 W/Kg / (WLAN 5 150 - 5 250 MHz) MSH 0.098 W/Kg / (WLAN 5 25- 5 350 MHz) MSH 0.101 W/Kg / (WLAN 5 47- 5 725 MHz) MSH 0.106 W/Kg / (WLAN 5 725 - 5 850 MHz) MSH 0.113 W/Kg
P154GCOMPUTADORA PORTATIL (WiFi 6E)(BLUETOOTH) 2.4 GHz // (BLE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz: (BLUETOOTH) MSH 0.053 W/Kg // (BLE) MSH 0.024 W/Kg // (WLAN) MSH 0.219 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.25 GHz) MSH 0.059 W/Kg // (WLAN 5.25 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.062 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz - 5.725 GHz) MSH 0.073 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz - 5.85 GHz) MSH 0.077 W/Kg
T18GCOMPUTADORA PORTATIL (TABLET)(BLUETOOTH) 2.4 GHz // (BLE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz: (BLUETOOTH 2 400-2 483 MHz) MSH 0.229 W/Kg // (BLE 2 400-2 483 MHz) MSH 0.127 W/Kg // (WLAN 2 400-2 483 MHz) MSH 0.915 W/Kg // (WLAN 5 150-5 250 GHz) MSH 0.628 W/Kg // (WLAN 5 250-5 350 MHz) MSH 0.637 W/Kg // (WLAN 5 470-5 725 MHz) MSH 0.645 W/Kg // (WLAN 5 725-5 850 GHz) MSH 0.671 W/Kg // (B28) MSH 0.547 W/Kg // (B26) MSH 0.704 W/Kg // (WCDMA V) MSH 0.572 W/Kg / (B5) MSH 0.812 W/Kg // (WCDMA II) MSH 0.561 W/Kg / (B2) MSH 0.761 W/Kg // (B4) MSH 0.793 W/Kg / (WCDMA IV) MSH 0.546 W/Kg / (B66) MSH 0.682 W/Kg // (B7) MSH 0.946 W/Kg / (B38) MSH 0.458 W/Kg
P131FCOMPUTADORA PORTATIL(BLUETOOTH y BLE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz: (BLUETOOTH) MSH 0.017 W/Kg / (BLE) MSH 0.012 W/Kg // (WLAN) MSH 0.220 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.25 GHz) MSH 1.21 W/Kg // (WLAN 5.25 GHz - 5.35 GHz) MSH 1.30 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz - 5.725 GHz) MSH 1.53 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz - 5.85 GHz) MSH 1.72 W/Kg
P127FCOMPUTADORA PORTATIL (WiFi 6E)(BLUETOOTH) 2.4 GHz // (BLE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz: (BLUETOOTH 2 400-2 483.5 MHz) MSH 0.15 W/Kg // (BLE 2 400-2 483.5 MHz) MSH 0.04 W/Kg // (WLAN 2 400-2 483.5 MHz) MSH 1.36 W/Kg // (WLAN 5 150-5 250 MHz) MSH 2.41 W/Kg / (WLAN 5 250-5 350 MHz) MSH 2.35 W/Kg / (WLAN 5 470-5 725 MHz) MSH 2.46 W/Kg / (WLAN 5 725-5 850 MHz) MSH 2.78 W/Kg // (B28) MSH 1.42 W/Kg // (B26) MSH 1.46 W/Kg // (WCDMA V) MSH 1.32 W/Kg / (B5) MSH 1.50 W/Kg // (WCDMA II) MSH 1.25 W/Kg / (B2) MSH 3.47 W/Kg // (WCDMA IV) MSH 1.19 W/Kg / (B4) MSH 3.43 W/Kg / (B66) MSH 3.45 W/Kg // (B7) MSH 3.71 W/Kg / (B38) MSH 1.64 W/Kg.
P178GCOMPUTADORA PORTATIL (WiFi 6E)(BLUETOOTH) 2.4 GHz // (BLE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz: (BLUETOOTH 2 400-2 483.5 MHz) MSH 0.384 W/Kg // (BLE 2 400-2 483.5 MHz) MSH 0.331 W/Kg // (WLAN 2 400-2 483.5 MHz) MSH 0.799 W/Kg // (WLAN 5 150-5 250 MHz) MSH 1.16 W/Kg / (WLAN 5 250-5 350 MHz) MSH 1.25 W/Kg / (WLAN 5 470-5 725 MHz) MSH 1.45 W/Kg / (WLAN 5 725-5 850 MHz) MSH 1.61 W/Kg // (B28) MSH 2.41 W/Kg // (B26) MSH 2.69 W/Kg // (WCDMA V) MSH 2.42 W/Kg / (B5) MSH 2.60 W/Kg // (WCDMA II) MSH 3.16 W/Kg / (B2) MSH 3.68 W/Kg // (WCDMA IV) MSH 2.98 W/Kg / (B4) MSH 3.70 W/Kg / (B66) MSH 3.76 W/Kg // (B7) MSH 3.42 W/Kg / (B38) MSH 2.00 W/Kg
P181GCOMPUTADORA PORTATIL (WiFi 6E)(BLUETOOTH) 2.4 GHz // (BLE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz: (BLUETOOTH 2 400-2 483.5 MHz) MSH 0.017 W/Kg // (BLE 2 400-2 483.5 MHz) MSH 0.009 W/Kg // (WLAN 2 400-2 483.5 MHz) MSH 0.187 W/Kg // (WLAN 5 150-5 250 MHz) MSH 0.104 W/Kg / (WLAN 5 250-5 350 MHz) MSH 0.109 W/Kg / (WLAN 5 470-5 725 MHz) MSH 0.134 W/Kg / (WLAN 5 725-5 850 MHz) MSH 0.158 W/Kg // (B28) MSH 1.97 W/Kg // (B26) MSH 1.84 W/Kg // (WCDMA V) MSH 1.73 W/Kg / (B5) MSH 1.81 W/Kg // (WCDMA II) MSH 2.97 W/Kg / (B2) MSH 3.70 W/Kg // (WCDMA IV) MSH 2.01 W/Kg / (B4) MSH 2.29 W/Kg / (B66) MSH 2.10 W/Kg // (B7) MSH 3.38 W/Kg / (B38) MSH 1.30 W/Kg.
P165GCOMPUTADORA PORTATIL (WiFi 6E, 5G)(BLUETOOTH) 2.4 GHz // (BLE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz// (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz // (n78) 3600 MHz:(BLUETOOTH) MSH 0.476 W/Kg / (BLE) MSH 0.118 W/Kg // (WLAN 2.4 GHz) MSH 1.80 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.25 GHz) MSH 1.96 W/Kg // (WLAN 5.25 GHz - 5.35 GHz) MSH 2.12 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz - 5.72 GHz) MSH 1.97 W/Kg // (WLAN 5.72 GHz - 5.85 GHz) MSH 1.92 W/Kg // (LTE B28) MSH 1.95 W/Kg // (LTE B26) MSH 2.23 W/Kg // (WCDMA V) MSH 1.76 W/Kg / (LTE B5) MSH 2.19 W/Kg // (WCDMA II) MSH 2.58 W/Kg / (LTE B2) MSH 2.89 W/Kg // (WCDMA IV) MSH 2.87 W/Kg / (LTE B4) MSH 2.98 W/Kg / (LTE B66) MSH 2.78 W/Kg // (LTE B7) MSH 2.94 W/Kg / (LTE B38) MSH 2.00 W/Kg // (n78) MSH 1.78 W/Kg
P182GCOMPUTADORA PORTATIL (5G)(BLUETOOTH) 2.4 GHz // (BLE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz // (N78) 3600 MHz: (BLUETOOTH 2 400-2 483.5 MHz) MSH 0.03 W/Kg // (BLE 2 400-2 483.5 MHz) MSH 0.01 W/Kg // (WLAN 2 400-2 483.5 MHz) MSH 0.12 W/Kg // (WLAN 5 150-5 250 MHz) MSH 0.21 W/Kg / (WLAN 5 250-5 350 MHz) MSH 0.23 W/Kg / (WLAN 5 470-5 725 MHz) MSH 0.25 W/Kg / (WLAN 5 725-5 850 MHz) MSH 0.28 W/Kg // (B28) MSH 1.68 W/Kg // (B26) MSH 2.71 W/Kg // (WCDMA V) MSH 2.92 W/Kg / (B5) MSH 2.18 W/Kg // (WCDMA II) MSH 2.37 W/Kg / (B2) MSH 2.93 W/Kg // (WCDMA IV) MSH 2.77 W/Kg / (B4) MSH 2.86 W/Kg / (B66) MSH 2.11 W/Kg // (B7) MSH 3.27 W/Kg / (B38) MSH 1.59 W/Kg // (n78) MSH 1.66 W/Kg
P181GCOMPUTADORA PORTATIL (5G)(BLUETOOTH) 2.4 GHz // (BLE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B26) 800 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4 y B66) 1700 MHz // (B7 y B38) 2500 MHz // (n78) 3600 MHz: (BLUETOOTH 2.40 GHz -2.48 GHz) MSH 0.021 W/Kg // (BLE 2.40 GHz - 2.48 GHz) MSH 0.011 W/Kg // (WLAN 2.40 GHz - 2.48 GHz) MSH 1.79 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.25 GHz) MSH 0.116 W/Kg // (WLAN 5.25 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.114 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz - 5.725 GHz) MSH 0.142 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz - 5.85 GHz) MSH 0.155 W/Kg // (B28) MSH 1.97 W/Kg // (B26) MSH 1.85 W/Kg // (WCDMA V) MSH 1.72 W/Kg / (B5) MSH 1.63 W/Kg // (WCDMA II) MSH 2.93 W/Kg / (B2) MSH 3.63 W/Kg // (WCDMA IV) MSH 1.91 W/Kg / (B4) MSH 2.17 W/Kg / (B66) MSH 2.15 W/Kg // (B7) MSH 0.3.47 W/Kg / (B38) MSH 1.23 W/Kg // (n78) MSH 1.16 W/Kg.
P176GCOMPUTADORA PORTATIL (WiFi 6E, 5G)(BLUETOOTH) 2.4 GHz / (BLE) 2.4 GHz / (WLAN) 2.4 GHz / (WLAN) 5.2 GHz / (WLAN) 5.3 GHz / (WLAN) 5.6 GHz / (WLAN) 5.8 GHz / (B28) 700 MHz / (B26) 800 MHz / (B5) 850 MHz / (B2) 1900 MHz / (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz / (B7 y B38) 2500 MHz / (n78) 3600 MHz; (BLUETOOTH 2 400-2 483.5 MHz) MSH 0.037 W/Kg / (BLE 2 400-2 483.5 MHz) MSH 0.009 W/Kg / (WLAN 2 400-2 483.5 MHz) MSH 0.293 W/Kg / (WLAN 5 150-5 250 MHz) MSH 0.301 W/Kg / (WLAN 5 250-5 350 MHz) MSH 0.298 W/Kg / (WLAN 5 470-5 725 MHz) MSH 0.327 W/Kg / (WLAN 5 725-5 850 MHz) MSH 0.349 W/Kg / (B28) MSH 0.521 W/Kg / (B26) MSH 1.46 W/Kg / (WCDMA V) MSH 1.50 W/Kg / (B5) MSH 1.41 W/Kg / (WCDMA II) MSH 3.98 W/Kg / (B2) MSH 3.33 W/Kg / (WCDMA IV) MSH 3.96 W/Kg / (B4) MSH 3.35 W/Kg / (B66) MSH 3.98 W/Kg / (B7) MSH 3.01 W/Kg / (B38) MSH 1.02 W/Kg / (n78) MSH 1.59 W/Kg
P127FCOMPUTADORA PORTATIL (5G)(BLUETOOTH) 2.4 GHz / (BLE) 2.4 GHz / (WLAN) 2.4 GHz / (WLAN) 5.2 GHz / (WLAN) 5.3 GHz / (WLAN) 5.6 GHz / (WLAN) 5.8 GHz / (B28) 700 MHz / (B26) 800 MHz / (B5) 850 MHz / (B2) 1900 MHz / (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz / (B7 y B38) 2500 MHz / (N78) 3600 MHz; (BLUETOOTH) MSH 0.019 W/Kg / (BLE) MSH 0.009 W/Kg / (WLAN 2.4 GHz) MSH 1.38 W/Kg / (WLAN 5.15 GHz - 5.25 GHz) MSH 2.37 W/Kg / (WLAN 5.25 GHz - 5.35 GHz) MSH 2.31 W/Kg / (WLAN 5.47 GHz - 5.725 GHz) MSH 2.42 W/Kg / ((WLAN 5.725 GHz - 5.85 GHz) MSH 2.63 W/Kg) / (LTE B28) MSH 1.44 W/Kg / (LTE B26) MSH 1.42 W/Kg / (LTE B5) MSH 1.58 W/Kg / (WCDMA V) MSH 1.22 W/Kg / (LTE B2) MSH 3.29 W/Kg / (WCDMA II) MSH 1.38 W/Kg / (LTE B4) MSH 3.11 W/Kg / (WCDMA IV) MSH 1.28 W/Kg / (LTE B66) MSH 3.39 W/Kg / (LTE B7) MSH 3.26 W/Kg / (LTE B38) MSH 1.68 W/Kg / (N78) MSH 1.59 W/Kg
P166GCOMPUTADORA PORTATIL (WiFi 6E, 5G)(BLUETOOTH) 2.4 GHz / (BLE) 2.4 GHz / (WLAN) 2.4 GHz / (WLAN) 5.2 GHz / (WLAN) 5.3 GHz / (WLAN) 5.6 GHz / (WLAN) 5.8 GHz / (B28) 700 MHz / (B26) 800 MHz / (B5) 850 MHz / (B2) 1900 MHz / (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz / (B7 y B38) 2500 MHz / (N78) 3600 MHz; (BLUETOOTH) MSH 0.325 W/Kg / (BLE) MSH 0.128 W/Kg / (WLAN 2.4 GHz) MSH 1.73 W/Kg / (WLAN 5.15 GHz - 5.25 GHz) MSH 1.83 W/Kg / (WLAN 5.25 GHz - 5.35 GHz) MSH 1.87 W/Kg / (WLAN 5.47 GHz - 5.725 GHz) MSH 1.92 W/Kg / (WLAN 5.725 GHz - 5.85 GHz) MSH 1.97 W/Kg / (LTE B28) MSH 2.27 W/Kg / (LTE B26) MSH 2.14 W/Kg // (LTE B5) MSH 2.34 W/Kg / (WCDMA V) MSH 2.47 W/Kg / (LTE B2) MSH 2.25 W/Kg / (WCDMA II) MSH 2.34 W/Kg / (LTE B4) MSH 1.85 W/Kg / (WCDMA IV) MSH 2.23 W/Kg / (LTE B66) MSH 1.74 W/Kg / (LTE B7) MSH 2.61 W/Kg / (LTE B38) MSH 1.45 W/Kg / (N78) MSH 1.56 W/Kg
P126FCOMPUTADORA PORTATIL (WiFi 6E, 5G)(BLUETOOTH) 2.4 GHz / (BLE) 2.4 GHz / (WLAN) 2.4 GHz / (WLAN) 5.2 GHz / (WLAN) 5.3 GHz / (WLAN) 5.6 GHz / (WLAN) 5.8 GHz / (B28) 700 MHz / (B26) 800 MHz / (B5) 850 MHz / (B2) 1900 MHz / (B4 Y B66) 1700 MHz / 2100 MHz / (B7 y B38) 2500 MHz / (n78) 3600 MHz; (BT 2.400 - 2.483 GHz) MSH 0.118 W/Kg / (BLE 2.400 - 2.483 GHz) MSH 0.028 W/Kg / (WLAN 2.4 GHz) MSH 0.396 W/Kg / (WLAN 5.15 GHz - 5.25 GHz) MSH 0.284 W/Kg / (WLAN 5.25 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.291 W/Kg / (WLAN 5.47 GHz - 5.72 GHz) MSH 0.307 W/Kg / (WLAN 5.72 GHz - 5.85 GHz) MSH 0.335 W/Kg / (B28) MSH 1.77 W/Kg // (B26) MSH 1.56 W/Kg / (WCDMA V) MSH 1.53 W/Kg / (B5) MSH 1.45 W/Kg / (WCDMA II) MSH 3.79 W/Kg / (B2) MSH 3.34 W/Kg / (WCDMA IV) MSH 2.39 W/Kg / (B4) MSH 2.11 W/Kg / (B66) MSH 2.15 W/Kg / (B7) MSH 2.26 W/Kg / (B38) MSH 1.15 W/Kg / (n78) MSH 1.94 W/Kg
P189GCOMPUTADORA PORTATIL(BT) 2.4 GHz / (BLE) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz: (BLUETOOTH) MSH 0.134 W/Kg / (BLE) MSH 0.062 W/Kg // (WLAN) MSH 0.538 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.25 GHz) MSH 0.327 W/Kg // (WLAN 5.25 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.339 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz- 5.725 GHz) MSH 0.346 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz - 5.85 GHz) MSH 0.384 W/Kg
P174GCOMPUTADORA PORTATIL (WiFi 6E, 5G)(BLUETOOTH y BLE) 2.4 GHz / (WLAN) 2.4 GHz / (WLAN) 5.2 GHz / (WLAN) 5.3 GHz / (WLAN) 5.6 GHz / (WLAN) 5.8 GHz / (B28) 700 MHz / (B26) 800 MHz / (B5) 850 MHz / (B2) 1900 MHz / (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz / (B7 y B38) 2500 MHz / (n78) 3600 MHz; (BLUETOOTH) MSH 0.103 W/Kg / (BLE) MSH 0.033 W/Kg // (WLAN) MSH 0.426 W/Kg / (WLAN 5.15 GHz - 5.25 GHz) MSH 0.293 W/Kg / (WLAN 5.25 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.312 W/Kg / (WLAN 5.47 GHz - 5.725 GHz) MSH 0.337 W/Kg / (WLAN 5.725 GHz - 5.85 GHz) MSH 0.371 W/Kg / (LTE B28) MSH 1.83 W/Kg / (LTE B26) MSH 1.34 W/Kg / (LTE B5) MSH 1.28 W/Kg / (WCDMA V) MSH 1.38 W/Kg // (LTE B2) MSH 3.26 W/Kg / (WCDMA II) MSH 3.57 W/Kg / (WCDMA IV) MSH 2.25 W/Kg / (LTE B4) MSH 2.05 W/Kg / (LTE B66) MSH 2.35 W/Kg / (LTE B7) MSH 2.12 W/Kg / (LTE B38) MSH 1.19 W/Kg / (n78) MSH 1.94 W/Kg
P179GCOMPUTADORA PORTATIL (5G)

(BLUETOOTH) 2.4 GHz / (BLE) 2.4 GHz / (WLAN) 2.4 GHz / (WLAN) 5.2 GHz / (WLAN) 5.3 GHz / (WLAN) 5.6 GHz / (WLAN) 5.8 GHz / (B28) 700 MHz / (B26) 800 MHz / (B5) 850 MHz / (B2) 1900 MHz / (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz / (B7 y B38) 2500 MHz / (n78) 3600 MHz; SAR: (BLUETOOTH 2400- 2483.5 MHz) MSH 0.154 W/Kg / (BLE 2400-   2483.5 MHz) MSH 0.052 W/Kg / (WLAN 2400- 2483.5 MHz) MSH 0.433 W/Kg/ (WLAN 5150-5250 MHz) MSH 0.478 W/Kg / (WLAN 5250-5350 MHz) MSH 0.537 W/Kg / (WLAN 5470-5725 MHz) MSH 0.481 W/Kg / (WLAN 5725-5850 MHz) MSH 0.551 W/Kg / (B28) MSH 1.91 W/Kg / (B26) MSH 1.19 W/Kg / (WCDMA V) MSH 1.67 W/Kg / (B5) MSH 1.23 W/Kg / (WCDMA II) MSH 3.32 W/Kg / (B2) MSH 3.60 W/Kg / (WCDMA IV) MSH 3.38 W/Kg / (B4) MSH 3.60 W/Kg / (B66) MSH 3.25 W/Kg / (B7) MSH 2.80 W/Kg / (B38) MSH 1.69 W/Kg /(n78) MSH 1.89 W/Kg

P175GCOMPUTADORA PORTATIL (WiFi 6E, 5G)

(BLUETOOTH) 2.4 GHz / (BLE) 2.4 GHz / (WLAN) 2.4 GHz / (WLAN) 5.2 GHz / (WLAN) 5.3 GHz / (WLAN) 5.6 GHz / (WLAN) 5.8 GHz / (B28) 700 MHz / (B26) 800 MHz / (B5) 850 MHz / (B2) 1900 MHz / (B4 y B66) 1700 MHz / (B7 y B38) 2500 MHz / (n78) 3600 MHz; SAR: (BLUETOOTH 2.40 GHz - 2.48 GHz) MSH 0.446 W/Kg / (BLE 2.40 GHz-2.48 GHz) MSH 0.072 W/Kg / (WLAN 2.40 GHz -2.48 GHz) MSH 1.25 W/Kg /(WLAN 5.15 GHz - 5.25 GHz) MSH 1.83 W/Kg / (WLAN 5.25 GHz - 5.35 GHz) MSH 1.95 W/Kg / (WLAN 5.47 GHz-5.725 GHz) MSH 2.06 W/Kg / (WLAN 5.725 GHz- 5.85 GHz) MSH 2.26 W/Kg / (B28) MSH 1.95 W/Kg / (B26) MSH 2.49 W/Kg // (WCDMA V) MSH 2.22 W/Kg / (B5) MSH 1.47 W/Kg / (WCDMAII) MSH 2.84 W/Kg / (B2) MSH 2.36 W/Kg / (WCDMA IV) MSH 2.91 W/Kg / (B4) MSH 2.88 W/Kg / (B66) MSH 2.77 W/Kg / (B7) MSH 3.28 W/Kg / (B38) MSH 2.19 W/Kg / (n78) MSH 1.59 W/Kg.

P178GCOMPUTADORA PORTATIL (5G)

(BLUETOOTH) 2.4 GHz / (BLE) 2.4 GHz / (WLAN) 2.4 GHz / (WLAN) 5.2 GHz / (WLAN) 5.3 GHz / (WLAN) 5.6 GHz / (WLAN) 5.8 GHz / (B28) 700 MHz / (B26) 800 MHz / (B5) 850 MHz / (B2) 1900 MHz / (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz / (B7 y B38) 2500 MHz / (n78) 3600 MHz; SAR: (BLUETOOTH 2400-2 483.5 MHz) MSH 0.115 W/Kg / (BLE 2400-2483.5 MHz) MSH 0.045 W/Kg / (WLAN 2400-2483.5 MHz) MSH 0.459 W/Kg / (WLAN 5150-5250 MHz) MSH 0.291 W/Kg / (WLAN 5250-5350 MHz) MSH 0.316 W/Kg / (WLAN 5470-5725 MHz) MSH 0.327 W/Kg / (WLAN 5725-5850 MHz) MSH 0.368 W/Kg / (B28) MSH 1.72 W/Kg / (B26) MSH 1.57 W/Kg / (WCDMA V) MSH 1.49 W/Kg / (B5) MSH 1.47 W/Kg / (WCDMA II) MSH 2.89 W/Kg / (B2) MSH 3.14 W/Kg / (WCDMA IV) MSH 2.37 W/Kg / (B4) MSH 1.86 W/Kg / (B66) MSH 2.15 W/Kg / (B7) MSH 3.17 W/Kg / (B38) MSH 1.27 W/Kg // (n78) MSH 1.94 W/Kg.

P182GCOMPUTADORA PORTATIL (WiFi 6E)

(BLUETOOTH) 2.4 GHz / (BLE) 2.4 GHz / (WLAN) 2.4 GHz / (WLAN) 5.2 GHz / (WLAN) 5.3 GHz / (WLAN) 5.6 GHz / (WLAN) 5.8 GHz / (B28) 700 MHz / (B26) 800 MHz / (B5) 850 MHz / (B2) 1900 MHz / (B4 y B66) 1700 MHz / 2100 MHz / (B7 y B38) 2500 MHz SAR: (BLUETOOTH 2400-2483.5 MHz) MSH 0.02 W/Kg / (BLE 2400-2483.5 MHz) MSH 0.008 W/Kg / (WLAN 2400 -2483.5 MHz) MSH 0.11 W/Kg /(WLAN 5150-5250 MHz) MSH 0.19 W/Kg / (WLAN 5250-5350 MHz) MSH 0.22 W/Kg / (WLAN 5470-5725 MHz) MSH 0.26 W/Kg / (WLAN 5725-5850 MHz) MSH 0.27 W/Kg / (B28) MSH 1.75 W/Kg / (B26) MSH 2.66 W/Kg / (WCDMA V) MSH 2.86 W/Kg / (B5) MSH 2.31 W/Kg / (WCDMA II) MSH 2.38 W/Kg/ (B2) MSH 2.99 W/Kg / (WCDMA IV) MSH 2.72 W/Kg / (B4) MSH 2.97 W/Kg / (B66) MSH 2.15 W/Kg / (B7) MSH 3.34 W/Kg / (B38) MSH 1.64 W/Kg

HS2403AUDIFONOS INALAMBRICOS PARA COMPUTADORA

INHERENTEMENTE CONFORME

HS2404AUDIFONOS INALAMBRICOS PARA COMPUTADORA

INHERENTEMENTE CONFORME

HS2405AUDIFONOS INALAMBRICOS PARA COMPUTADORA

INHERENTEMENTE CONFORME

 

<< Regresar


 ¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí

2024 Instituto Federal de Telecomunicaciones - Algunos Derechos Reservados