Atajo de Navegación:

Equipos BLUEBIRD | Instituto Federal de Telecomunicacioness


NOMBRE COMERCIAL O MODELOEQUIPOINHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR
EF401

 

COMPUTADORA PORTATIL CON LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS 

(BLUETOOTH) 2.4 GHz / (WLAN) 2.4 GHz / (WLAN) 5.2 GHz / (WLAN) 5.3 GHz / (WLAN) 5.6 GHz / (WLAN) 5.8 GHz  //  (BLUETOOTH) MSH 0.046 W/Kg / (WLAN) MSH 0.318 W/Kg / (WLAN 5.15 - 5.25 GHz) MSH 0.321 W/Kg / (WLAN 5.25 - 5.35 GHz) MSH 0.328 W/Kg / (WLAN 5.47 - 5.725 GHz) MSH 0.331 W/Kg / (WLAN 5.725 - 5.85 GHz) MSH 0.352 W/Kg

VF550

PDA (Computadora portátil empresarial con pantalla táctil)­

(BLUETOOTH) 2.4 GHz // (WLAN) 2.4 GHz // (WLAN) 5.2 GHz // (WLAN) 5.3 GHz // (WLAN) 5.6 GHz // (WLAN) 5.8 GHz // (B28) 700 MHz // (B5) 850 MHz // (B2) 1900 MHz // (B4) 1700 MHz / 2100 MHz // (B7) 2500 MHz: (BLUETOOTH) MSH 0.062 W/Kg // (BLE) MSH 0.035 W/Kg // (WLAN) MSH 0.211 W/Kg // (WLAN 5.15 GHz - 5.25 GHz) MSH 0.285 W/Kg // (WLAN 5.25 GHz - 5.35 GHz) MSH 0.371 W/Kg // (WLAN 5.47 GHz - 5.725 GHz) MSH 0.227 W/Kg // (WLAN 5.725 GHz - 5.85 GHz) MSH 0.423 W/Kg // (LTE B28) MSH 0.367 W/Kg // (GSM 850) MSH 0.334 W/Kg / (WCDMA V) MSH 0.349 W/Kg / (LTE B5) MSH 0.358 W/Kg // (PCS 1900) MSH 0.234 W/Kg / (WCDMA II) MSH 0.384 W/Kg / (LTE B2) MSH 0.385 W/Kg // (LTE B4) MSH 0.393 W/Kg // (LTE B7) MSH 0.943 W/Kg

EF550R

COMPUTADORA PORTATIL EMPRESARIAL CON PANTALLA TACTIL

703-748 MHz (LTE FDD) 0.179 W/Kg / 814-849 MHz (LTE FDD) 0.268 W/Kg / 824-849 MHz (WCDMA) 0.237 W/Kg / 824-849 MHz (LTE FDD) 0.255 W/Kg / 1850-1900 MHz (WCDMA) 0.973 W/Kg / 1850-1900 MHz (LTE FDD) 0.457 W/Kg / 1710-1755 MHz (WCDMA) 1.001 W/Kg / 1710-1755 MHz (LTE FDD) 0.423 W/Kg / 2500-2570 MHz (LTE FDD) 1.548 W/Kg / 2400-2483.5 MHz (WLAN) 0.341 W/Kg / 2400-2483.5 MHz (BLUETOOTH) 0.042 W/Kg / 2400-2483.5 MHz (BLUETOOTH LOW ENERGY) 0.004 W/Kg / 5150-5250 MHz (WLAN) 0.496 W/Kg / 5250-5350 MHz (WLAN) 0.521 W/Kg / 5470-5725 MHz (WLAN) 0.623 W/Kg

5725-5850 MHz (WLAN) 0.670 W/Kg

SF650

COMPUTADORA PORTATIL EMPRESARIAL CON PANTALLA TACTIL

703 - 748 MHz (LTE FDD) / 814 - 849 MHz (LTE FDD); 824 - 849 MHz (GSM850) / 824 - 849 MHz (WCDMA) / 824 - 849 MHz (LTE FDD) / 1850 - 1900 MHz (GSM1900) / 1850 - 1900 MHz (WCDMA) / 1850 - 1900 MHz (LTE FDD) / 1710 - 1755 MHz (WCDMA) / 1710 - 1755 MHz (LTE FDD) / 1710 - 1780 MHz (LTE FDD) / 2500 - 2570 MHz (LTE FDD) / 2570 - 2620 MHz (LTE FDD) / 2400 - 2483.5 MHz (WLAN) / 2400 - 2483.5 MHz (Bluetooth) / 2400 - 2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) / 5150 - 5250 MHz (WLAN) / 5250 - 5350 MHz (WLAN) / 5470 - 5725 MHz (WLAN) / 5725 - 5850 MHz (WLAN); 0.651 W/Kg / 0.809 W/Kg / 1.69 W/Kg / 0.615 W/Kg / 0.694 W/Kg / 0.442 W/Kg / 1.323 W/Kg / 1.580 W/Kg / 2.274 W/Kg / 2.089 W/Kg / 2.029 W/Kg / 3.027 W/Kg / 2.232 W/Kg / 0.206 W/Kg / 0.014 W/Kg / 0.007 W/Kg / 0.708 W/Kg / 0.657 W/Kg / 0.595 W/Kg / 0.597 W/Kg

CF550

COMPUTADORA PORTATIL EMPRESARIAL CON PANTALLA TACTIL

703-748 MHz (LTE FDD) 0.684 W/kg / 814-849 MHz (LTE FDD) 0.480 W/kg / 824-849 MHz (GSM850) 0.792 W/kg / 824-849 MHz (WCDMA) 0.363 W/kg / 824-849 MHz (LTE FDD) 0.441 W/kg / 1850-1900 MHz (GSM1900) 1.114 W/kg / 1850-1900 MHz (WCDMA) 1.530 W/kg / 1850-1900 MHz (LTE FDD) 1.992 W/kg / 1710-1755 MHz (WCDMA) 2.069 W/kg / 1710-1755 MHz (LTE FDD) 2.272 W/kg / 2500-2570 MHz (LTE FDD) 1.958 W/kg / 2570-2620 MHz (LTE FDD) 0.846 W/kg / 2400 – 2483.5 MHz (WLAN) 0.166 W/kg / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.005 W/kg / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) 0.003 W/kg / 5150 – 5250 MHz (WLAN) 0.448 W/kg / 5250 – 5350 MHz (WLAN) 0.502 W/kg / 5470 – 5725 MHz (WLAN) 0.536 W/kg / 5725 – 5850 MHz (WLAN) 0.595 W/kg

RFR900

LECTOR DE CODIGO DE BARRAS TIPO PISTOLA CON IDENTIFICADOR DE RADIOFRECUENCIA

2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) / 0.044 W/kg

EK430

COMPUTADORA PORTATIL EMPRESARIAL CON PANTALLA TACTIL

703-748 MHz (LTE FDD) 0.147 W/kg / 814-849 MHz (LTE FDD) 0.190 W/kg / 824-849 MHz (GSM850) 0.143 W/kg / 824-849 MHz (WCDMA) 0.447 W/kg / 824-849 MHz (LTE FDD) 0.390 W/kg / 1850-1900 MHz (GSM1900) 0.083 W/kg / 1850-1900 MHz (WCDMA) 0.327 W/kg / 1850-1900 MHz (LTE FDD) 0.278 W/kg / 1710-1755 MHz (WCDMA) 0.381 W/kg / 1710-1755 MHz (LTE FDD) 0.237 W/kg / 2500-2570 MHz (LTE FDD) 0.483 W/kg / 2400 – 2483.5 MHz (WLAN) 0.412 W/kg / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.046 W/kg / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) 0.002 W/kg / 5150 – 5250 MHz (WLAN) 0.391 W/kg / 5250 – 5350 MHz (WLAN) 0.406 W/kg / 5470 – 5725 MHz (WLAN) 0.419 W/kg / 5725 – 5850 MHz (WLAN) 0.780 W/kg

VF550

COMPUTADORA PORTATIL EMPRESARIAL CON PANTALLA TACTIL

2400 – 2483.5 MHz (WLAN) 0.628 W/kg / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.037 W/kg / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) 0.017 W/kg / 5150 – 5250 MHz (WLAN) 0.701 W/kg / 5250 – 5350 MHz (WLAN) 0.730 W/kg / 5470 – 5725 MHz (WLAN) 0.680 W/kg / 5725 – 5850 MHz (WLAN) 0.511 W/kg

VF550

COMPUTADORA PORTATIL EMPRESARIAL CON PANTALLA TACTIL

2400 – 2483.5 MHz (WLAN) 0.628 W/kg / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.037 W/kg / 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) 0.017 W/kg / 5150 – 5250 MHz (WLAN) 0.701 W/kg / 5250 – 5350 MHz (WLAN) 0.730 W/kg / 5470 – 5725 MHz (WLAN) 0.680 W/kg / 5725 – 5850 MHz (WLAN) 0.511 W/kg

 

<< Regresar


 ¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí

2024 Instituto Federal de Telecomunicaciones - Algunos Derechos Reservados